Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NÄSSJÖ FLISBY KLOCKAREGÅRD 1:13 - husnr 1, FLISBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Flisby kyrka 27 april 2004 (2).JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FLISBY KYRKA (akt.)

1850 - 1853

1850 - 1853

1850 - 1853

Jönköping
Nässjö
Småland
Flisby
Norra Solberga-Flisby församling
Linköpings stift
Flisby 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Ett hundratal meter sydväst om Flisby kyrka ligger en ruin, precis bakom ett markant krön. Ruinen är från Flisbys medeltida kyrka som troligen uppfördes som gårdskyrka under kung Sverker I ’s tid – alltså vid 1100-talets början. De nuvarande ruinerna rekonstruerades upp till sin nuvarande meterhöga omfattning på 1930-talet då man också uppförde det träkors som står där idag. Kyrkan var av sten, hade ett rakslutet kor i öster och ingångar i söder. Den byggdes om i okänd omfattning vid 1600-talets början. 1647 uppfördes en klockstapel som klockorna hängde i, denna brann ned 1828 efter ett åsknedslag.
Kyrkan blev under 1800-talet för ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
År 1500 - 1599 Specifika inventarier - altarskåp
År 1688 - 1688 Fast inredning - predikstol
År 1850 - 1853 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

Johan Granquist (Byggmästare)

År 1850 - 1853 Nybyggnad - Torn

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

Johan Granquist (Byggmästare)

År 1850 - 1853 Nybyggnad - Sakristia

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

Johan Granquist (Byggmästare)

År 1850 - 1853 Nybyggnad - Korparti

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

Johan Granquist (Byggmästare)

År 1850 - 1853 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1850 - 1853 Nybyggnad - Korparti
År 1850 - 1853 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1850 - 1853 Nybyggnad - Torn
År 1850 - 1853 Nybyggnad - Sakristia
År 1855 - 1855 Fast inredning - predikstol

A Stridsberg (Hantverkare - Snickare)

År 1856 - 1857 Fast inredning - orgel

Sveriges kyrkor volym 216 Kyrkobyggnader 1760-1860 del 2 (Publikation)

År 1857 - 1857 Specifika inventarier - altartavla

Sveriges kyrkor volym 216 Kyrkobyggnader 1760-1860 del 2 (Publikation)

År 1892 - 1892 Teknisk installation - värme
Värmekaminer

Sveriges kyrkor volym 216 Kyrkobyggnader 1760-1860 del 2 (Publikation)

År 1896 - 1896 Underhåll - takomläggning
Spåntak ersätts med plåttak.

Sveriges kyrkor volym 216 Kyrkobyggnader 1760-1860 del 2 (Publikation)

År 1915 - 1915 Ändring - ombyggnad
Orgeln renoveras och får crescendoskåp kring öververket.

Jönköpings läns musei arkiv (Arkiv)

År 1926 - 1927 Ändring - restaurering
Varmluftsanläggning ersätter kaminer. Innanfönster sätts in. Ombyggnad av bänkar. Ommålning av interiören. Inskription på altarvägg. Under läktaren ställs inredning från gamla kyrkan upp. Utvändig kalkavfärgning. Nya stentrappor. Lanterninen görs om från sluten till öppen och kläs med galvaniserad plåt.

Sveriges kyrkor volym 216 Kyrkobyggnader 1760-1860 del 2 (Publikation)

År 1937 - 1937 Fast inredning - orgel
Inköp av äldre orgel, eventuellt av Per Schiörlins hand, uppställd under läktaren.
År 1960 - 1960 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning och bänkvärmare.

Sveriges kyrkor volym 216 Kyrkobyggnader 1760-1860 del 2 (Publikation)

År 1966 - 1966 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Putslagning. Målning med KEIM. KC-puts på sockel. Dörrar och fönster oljemålas.

Sveriges kyrkor volym 216 Kyrkobyggnader 1760-1860 del 2 (Publikation)

År 1985 - 1985 Underhåll - takomläggning
Nytt plåttak.

Sveriges kyrkor volym 216 Kyrkobyggnader 1760-1860 del 2 (Publikation)

År 1997 - 1997 Specifika inventarier - textilskåp
År 1998 - 1998 Ändring - restaurering
Restaurering av Nordströmorgeln.