Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VETLANDA SKEDE 12:1 - husnr 1, SKEDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

skedeext1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKEDE KYRKA (akt.)

1100 - 1290

1833 - 1834

Jönköping
Vetlanda
Småland
Skede
Alseda församling
Växjö stift
Hällarydsvägen 28

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Rättsväsende - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Skede kyrka uppfördes 1833-34. Den kom då att ersätta en medeltida kyrka som församlingen
ursprungligen hade tänkt att bygga till men som istället kom att rivas och ersättas med enför tiden
modern kyrkobyggnad. Kännetecknande för byggnationen av Skede kyrka är att uppförandet var en
angelägenhet för alla församlingsbor. Var och en var delaktig efter sin förmåga och de som hade gårdar
fick utöver skyldigheten att utföra dagsverken och bidra med en viss penningsumma även lämna
byggmaterial i form av sten.
De ursprungliga ritningarna till Skede kyrka gjordes redan 1817 och godkändes. När kyrkobygget 1833
påbörjades hade församli...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1290 Nybyggnad
Första skriftliga belägg för att Skede hade en egen kyrka.
År 1520 - 1990 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Carl Robert Palmér (Arkitekt)

Fongs gelbgjuteri (Firma)

Johannes Dahls arkitektkontor (Arkitektkontor)

O Rydén (Orgelbyggare)

Per Rudenstam (Arkitekt)

Sven Gustaf Lindblom (Konstnär)

Sven Nordström (Orgelbyggare)

Tranås stenhuggeri (Firma)

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggare)

År 1833 - 1834 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Carl Robert Palmér (Byggmästare)

Carl Robert Palmér (Arkitekt)

År 1833 - 1834 Nybyggnad - Torn

Carl Robert Palmér (Byggmästare)

Carl Robert Palmér (Arkitekt)

År 1833 - 1834 Nybyggnad - Sakristia

Carl Robert Palmér (Byggmästare)

Carl Robert Palmér (Arkitekt)

År 1833 - 1834 Nybyggnad - Korparti

Carl Robert Palmér (Arkitekt)

Carl Robert Palmér (Byggmästare)