Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HABO PRÄSTEBOLET 1:9 - husnr 1, HABO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. 04/179:01

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HABO KYRKA (akt.)

1723 - 1723

1723 - Okänt

Jönköping
Habo
Västergötland
Habo
Habo församling
Skara stift
Habo kyrkby 1

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Historik

Inventeringsår 1995

Under sent 1200-tal omnämns Habo kyrka i skrift. Från ungefär denna tid är även en träskulptur och en dopfunt. En relikask påträffades 1716 i det medeltida altaret. Denna innehöll delar av de 11000 jungfrurna samt en lapp som omnämnde att biskop Sigge invigde altaret. Två Sigge finns i biskopslängden under 1300-talets mitt och tidigt 1400-tal. Sannolikt har det rört sig om en träkyrka medan den ännu stående sakristian är av sten, ett arrangemang som kan ses även i Korsberga. Sakristians ovanliga öst-västliga orientering gör att medeltidskyrkans läge är osäkert.
Ett bevarat sigill från 1622, en stoldelningslängd från 1643 och res...

Läs mer i eget fönster

År 1250 - 1300 Specifika inventarier - dopfunt
År 1350 - 1549 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1600 - 1649 Nybyggnad - Korsarm/ar
Korsarmar
År 1680 - 1680 Ändring - tillbyggnad
Långhuset breddas åt norr och söder så väggarna kommer i liv med korsarmarna. Längden ökas och västgaveln görs tresidig.
År 1723 - 1723 Nybyggnad - Torn

Martin Seth (Byggherre)

Sven Nilsson Swan (Byggmästare)

År 1723 - 1723 Nybyggnad - Vapenhus

Martin Seth (Byggherre)

Sven Nilsson Swan (Byggmästare)

År 1723 - 1723 Nybyggnad - Korparti
Koret görs fullbrett.

Martin Seth (Byggherre)

Sven Nilsson Swan (Byggmästare)

År 1723 - 1723 Ändring - påbyggnad
Kyrkan omvandlas till en basilika.

Martin Seth (Byggherre)

Sven Nilsson Swan (Byggmästare)

År 1723 - 1723 Fast inredning - läktare
Läktare i sidoskepp, orgelläktare och herrskapsloger.

Martin Seth (Byggherre)

Sven Nilsson Swan (Byggmästare)

År 1723 - 1723 Nybyggnad - Sakristia
Tvåvånings sakristia byggs öster om kor och ges en likadant fasad plan som långhusets västparti. Ursprungligen avsett som vapenhus.

Martin Seth (Byggherre)

Sven Nilsson Swan (Byggmästare)

År 1723 - 1723 Fast inredning - altaruppsats

Jonas Ullberg (Konstnär - Bildhuggare)

År 1723 - 1723 Fast inredning - predikstol

Jonas Ullberg (Konstnär - Bildhuggare)

År 1723 - 1723 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan ombyggs i olika etapper, sista gången 1723 då hon blir dagens basilika. Den äldsta byggnadshistorian är oklar.
År 1723 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1736 - 1736 Fast inredning - orgel

Johan Niclas Cahman (Orgelbyggare)

År 1741 - 1743 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Tak- och väggmålningar.

Johan Christian Pettersson (Konstnär)

Johan Kinnerus (Konstnär)

År 1872 - 1872 Underhåll - exteriör
Omspåning av tak och väggar.
År 1872 - 1872 Ändring - ombyggnad
Fönster tags upp i sidoskeppens takfall. Portar i norr och söder igensättes och deras vindfång rives. Resterande två portar i norr och väster breddas, den förra får ett vindfång i kor. Skyddstak byggs i torn.
År 1872 - 1872 Fast inredning - altarring
År 1875 - 1875 Teknisk installation - värme
Kamin
År 1897 - 1897 Underhåll - takomläggning
Spån på långhus och kor byts mot järnplåt.
År 1908 - 1908 Nybyggnad - Vapenhus

A Hall, Jönköping (Byggmästare)

Gustaf Lindgren (Arkitekt)

År 1908 - 1908 Fast inredning - bänkinredning

A Hall, Jönköping (Byggmästare)

Gustaf Lindgren (Arkitekt)

År 1908 - 1908 Ändring - restaurering, interiör
Rivning av recent läktare ovan orgel, vindfång i kor och herrskapsloger i väster. Inläggning av nytt golv.

A Hall, Jönköping (Byggmästare)

Gustaf Lindgren (Arkitekt)

År 1908 - 1908 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målning av spån och plåt.

C J Rolander, Klevshult (Hantverkare - Målare)

År 1913 - 1913 Konservatorsarbeten
Rengöring och retuschering av målningar.

C L Lundin (Konservator)

År 1919 - 1919 Fast inredning - orgel, orgelverk

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1923 - 1923 Ändring - ombyggnad, fönster
Insättning av innanfönster.
År 1928 - 1928 Ändring - ombyggnad, interiör
Östra vapenhuset omdanas till sakristia.

Malte Erichs (Arkitekt)

År 1928 - 1928 Teknisk installation - värme
Pannrum med varmluftssystem under ny sakristia.

Malte Erichs (Arkitekt)

År 1945 - 1945 Underhåll - stomme
Väggar stadgas med järnvägsräls.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

År 1948 - 1948 Underhåll - takomläggning
Furuspån byts mot ek på torn.
År 1948 - 1948 Underhåll - målningsarbete, exteriör
År 1951 - 1952 Fast inredning - altarring

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1951 - 1952 Ändring - restaurering, interiör
Skåpsinredning i gamla sakristian bort. Lagning och avfärgning av dess puts. Utökning av elbelysning. Ny inredning, golv och port i norra vapenhuset. Brädklädsel på altaret bort. Isolering av tak. Byte av rötat virke under läktarfönster i väster.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1951 - 1952 Konservatorsarbeten
Rengöring av målningar. Partiell fästning och retuschering. Framtagning av ursprunglig färgsättning på orgel.

Olle Hellström (Konservator)

År 1959 - 1959 Teknisk installation - värme
Elvärme

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1962 - 1962 Fast inredning - orgel, orgelverk

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1962 - 1962 Specifika inventarier - textilskåp
Skrudkammare vid sakristia.
År 1970 - 1970 Underhåll - målningsarbete, exteriör
År 1978 - 1978 Teknisk installation - högtalaranläggning
År 1978 - 1978 Teknisk installation - brandskydd
Rökdetektorer
År 1981 - 1981 Underhåll - målningsarbete, exteriör
År 1982 - 1983 Konservatorsarbeten
Färgfästning och rengöring av väggmålningar under läktare.
År 1992 - 1992 Teknisk installation - högtalaranläggning
År 1994 - 1994 Underhåll - målningsarbete, exteriör
År 1999 - 1999 Teknisk installation - larm
År 2000 - 2001 Konservatorsarbeten
Rengöring av orgelfasad och medeltida träskulptur. Färgfästning på och rengöring av altaruppsats, predikstol och två epitafier.

Anna Billing-Wetterlundh (Konservator)

År 2003 - 2003 Ändring - ombyggnad
Total interiör ombyggnad av norra vapenhusets interiör med bl.a. toalett. Vapenhuset utvidgas därvid åt norr med bibehållet gavelparti och fönster. Ny skrudförvaring och toalett i sakristia. Föryngring av elinstallationer. Utökning av elbelysning. Installation av manöverpulpet.

ATRIO Arkitekter Västervik AB (Arkitektkontor)

År 2003 - 2003 Underhåll - omputsning
Omputsning av den medeltida sakristian.