Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MULLSJÖ SANDHEM 4:1 - husnr 1, SANDHEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. 04/174:17

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SANDHEMS KYRKA (akt.)

1838 - 1841

1838 - 1841

Jönköping
Mullsjö
Västergötland
Sandhem
Mullsjö-Sandhems församling
Skara stift
Sandhems kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1996

Den nya kyrkan uppfördes 1841 efter ritningar av C Ståhl vid Överintendentsämbetet, godkända av Fredrik Blom. Eventuellt sammanfaller kyrkans sydvästra hörn med föregående kyrkas medeltida murverk. 1865 införskaffades en orgel, byggd av Johan Niklas Söderling, Göteborg. Fasaden ritades av arkitekt Ludvig Hedin. Följande år utfördes en altartavla av socknens son Anders Gustaf Ljungström, kring vars krön denne målade ett språkband och två änglar. Därvid igenmurades korgavelns lunett.
1912-13 renoverades kyrkan efter ritningar av arkitekt Anders Roland. Exteriör och interiör kalkavfärgades. Innertaket målades i befintlig vit olje...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
År 1681 - 1681 Specifika inventarier - kyrkklocka
År 1737 - 1737 Specifika inventarier - kyrkklocka

Andreas Wetterholz (Klockgjutare)

År 1838 - 1841 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, vapenhus och torn

Carl Stål (Arkitekt)

J Bergström (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1838 - 1841 Nybyggnad - Torn

Carl Stål (Arkitekt)

J Bergström (Byggmästare)

År 1838 - 1841 Nybyggnad - Sakristia

Carl Stål (Arkitekt)

J Bergström (Byggmästare)

År 1838 - 1841 Nybyggnad - Korparti

Carl Stål (Arkitekt)

J Bergström (Byggmästare)

År 1838 - 1841 Nybyggnad
År 1865 - 1865 Fast inredning - orgel

Johan Niklas Söderling (Orgelbyggare)

Ludvig Hedin (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1866 - 1866 Specifika inventarier - altartavla
Vid samma tillfälle igensattes korgavlens lunett.

Anders Gustav Ljungström (Konstnär)

År 1912 - 1913 Nybyggnad - Vapenhus

Herman Theodor Holmgren (Arkitekt)

År 1912 - 1913 Underhåll - målningsarbete
Exteriör och interiör ommålning.

Anders Roland (Arkitekt)

År 1912 - 1913 Ändring - ombyggnad, interiör
Bänkarnas ryggar och sitsar byggs. Sidogångar anordnas. Nya golv. Läktare förses med utkragning. Altartavlan förses med ny krönomfattning.

Anders Roland (Arkitekt)

År 1912 - 1913 Konservatorsarbeten
Restaurering och uppsättning av begravningsvapen från gamla kyrkan.

Allan Norblad (Konstnär)

År 1912 - 1913 Specifika inventarier - dopfunt
År 1912 - 1913 Teknisk installation - värme
Ny kamin
År 1925 - 1925 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av orgel.

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

År 1927 - 1927 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.
År 1934 - 1934 Teknisk installation - värme
Centralvärme med lågtrycksånga
År 1935 - 1935 Underhåll - målningsarbete, interiör
Inredningens färgsättning bibehålles.

Göran Pauli (Arkitekt)

År 1945 - 1945 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Putslagning och avfärgning med kalk.
År 1949 - 1949 Underhåll - takomläggning
Svartplåt på torn byts mot kopparplåt.
År 1958 - 1958 Underhåll - takomläggning
Taktäckning av lertegel byts mot glaserat tegel.
År 1960 - 1961 Ändring - ombyggnad, interiör
Rivning av läktartrappa i västra vapenhuset. Ny långhusport. Nya golv i vapenhusen. Borttagning av utkragning och bänkar på läktare. Främre bänkraden mot koret slopas och de två bakre. Nytt korgolv. Altarring kortas. Läktarunderbyggnad med kapprum och ny trappa. Ett triumfkrucifix hänges fritt framför koret.

Gunnar Hoving (Arkitekt)

År 1960 - 1961 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny färgsättning med bl.a. organisk färg på väggar.

Olle Hellström (Konservator)

År 1960 - 1961 Konservatorsarbeten
Rengöring av medeltida träskulptur. Rekonstruktion av ursprunglig färgsättning på begravningsvapen.

Olle Hellström (Konservator)

År 1968 - 1968 Fast inredning - orgel, orgelverk

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

År 1971 - 1971 Underhåll - omputsning
Omputsning av fasader med KC-bruk, avfärgning med kalkfärg. Socklar målas med organisk färg. Sprickor armeras. Medeltida dopfunt påträffas.
År 1971 - 1971 Konservatorsarbeten
Restaurering av medeltida dopfunt.
År 1987 - 1987 Underhåll - omputsning
Omputsning av sockel, tornets södra fasad. Fasader avfärgas.
År 1987 - 1987 Specifika inventarier - textilskåp
År 1990 - 1990 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt korgolv.

Sture Svensson (Arkitekt)

År 1990 - 1990 Arkeologisk undersökning
Undersökning under korgolv.
År 1990 - 1990 Underhåll - målningsarbete, interiör
Kalkfärg ersätter organisk på väggarna.

Sture Svensson (Arkitekt)

År 1990 - 1990 Konservatorsarbeten
Fästning av flagnande färg på triumfkrucifix.

Conny Karlsson (Konservator)

År 1999 - 1999 Underhåll - takomläggning
Byte av glaserat tegel mot enkupigt lertegel.
År 1999 - 1999 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Putslagning och avfärgning med kalk.
År 2001 - 2001 Ändring - ombyggnad, interiör
Utökning av läktarunderbyggnad med bl.a. toalett. En bänkrad slopas.