Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KUNGÄLV KAREBY 8:1 - husnr 1, KAREBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

723-2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KAREBY KYRKA (akt.)

1170 - 1219

1170 - 1219

Västra Götaland
Kungälv
Bohuslän
Kareby
Kareby församling
Göteborgs stift
Kareby kyrkväg 110

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Kareby kyrka är uppförd under medeltiden, troligen sent 1100-tal eller tidigt 1200-tal. Den har byggts ut till nuvarande form under 1600- och 1700-talen.

Tornet är byggt under 1600-talets andra hälft. Under 1600-talets början och mitt tillkom viktiga inventarier som predikstol och altartavla. En omfattande ombyggnad skedde på 1730-talet, då det medeltida koret revs och ersattes med det nuvarande tresidiga. Större fönster togs då också upp i kyrkan, samtidigt som också stora delar av träinredningen förnyades. 1738 byggdes det nuvarande trätunnvalvet, och 1751 bemålades interiör...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1200 Specifika inventarier - dopfunt
Cuppa till dopfunt, av glimmergnejs med runinskrift, signerad Torbjörn.

Markus Dahlberg: Kareby kyrkas dopfunt - Livets källa. Göteborgs universitet, Konstvetenskapliga inst 1987. (Arkiv)

År 1170 - 1219 Nybyggnad
Långhus.
År 1170 - 1219 Nybyggnad
År 1600 - 1700 Fast inredning - bänkinredning
År 1600 - 1700 Fast inredning - bänkinredning
Prästbänk. Fungerade från 1823 som sakristia. Ersatt på 1970-talet av nybyggd sakristia mot kyrkans norra mur.
År 1621 - 1621 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan gjuten.

Hans Hue (Klockgjutare)

År 1650 - 1650 Fast inredning - glasmålning
Predikstol, bemålad 1751 av Lars Holm.
År 1669 - 1683 Nybyggnad - Torn
År 1670 - 1680 Fast inredning - läktare
År 1670 - 1670 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsens översta relief. Målningar från 1671.

Nils Läse (Konstnär - Bildhuggare)

År 1692 - 1692 Ändring - ombyggnad
Stort korfönster.
År 1704 - 1704 Underhåll - takomläggning
Takspån.
År 1723 - 1723 Specifika inventarier - kyrkklocka
Nybyggnad av klockbock (i tornet).
År 1723 - 1723 Underhåll - takomläggning
Omläggning och avfärgning av spån på torntaket.
År 1730 - 1739 Fast inredning - altarring
Altarring, fyrsidig. Bemålad 1751 av Lars Holm.
År 1731 - 1731 Nybyggnad - Korparti
Kor, polygonalt. Ersatte ett äldre, medeltida kor.

Anders Pihl (Hantverkare - Murare)

År 1731 - 1731 Ändring - ombyggnad, yttertak
"Ny takresning över koret" dvs nya takstolar och nytt yttertak.

Arfvid Nilsson (Hantverkare - Snickare)

År 1731 - 1731 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya stora fönster i kyrkan.

Anders Pihl (Hantverkare - Murare)

År 1738 - 1738 Ändring - ombyggnad, yttertak
Nytt välvt innertak (himling) i kyrkorummet.

Erich Ahlquist (Hantverkare - Snickare)

År 1749 - 1749 Underhåll - exteriör
"Rappning" av kyrkan, tjärning av torntak.
År 1751 - 1751 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målning på kyrkorummets trätunnvalv.

Lars Holm (Konstnär)

År 1751 - 1751 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar i tak samt på predikstol, altarring och dörr.

Lars Holm (Konstnär)

År 1792 - 1792 Underhåll - takomläggning
Byte från spån till taktegel.
År 1838 - 1838 Underhåll - golv
Nytt korgolv.
År 1855 - 1855 Underhåll
Ytterligare förstoring av fönster, invändig ommålning (allt utom takmålningar), ny spåntäckning tornet, ny rappning tornet och ny kyrktupp.

Carl Fredrik Wittrock (Hantverkare - Målare)

År 1855 - 1893 Underhåll - takomläggning
Byte till plåttak (fjälltäckning) på torn.
År 1896 - 1896 Underhåll - interiör
In- o utvändig målning av murarna, nytt golv i kyrkan (ej kor), invändig ommålning av träinredning, ändring av prästbänk, kamin. Konservering av en del äldre träinventarier.

Olof Carlander, (Hantverkare - Målare)

År 1941 - 1941 Underhåll
Utvändig rappning av murarna, vidgade ingångar, nytt golv, nya bänkar, el, pannrum och värmeledning.

Gustaf Ljungman (Arkitekt)

John Samuelsson (Arkitekt)

År 1941 - 1941 Konservatorsarbeten
Konservering av äldre träinredning.

Sven Gustafsson (Konservator)

År 1965 - 1970 Underhåll - golv
Nytt trägolv i hela kyrkan.
År 1973 - 1974 Nybyggnad - Sakristia

Arne Nygård (Arkitekt)

År 1980 - 1980 Konservatorsarbeten
Konservering av innertak, altaruppsats, predikstol, bänkar mm.

Karl Gutjahr (Konservator)

År 1983 - 1983 Fast inredning - bänkinredning
F d prästbänk vid predikstol ombyggd.

Tellestams byggnads AB, Algot (Byggmästare)

År 1989 - 1989 Fast inredning - bänkinredning
Borttagande av två främre bänkar.
År 1995 - 1995 Underhåll - exteriör
Akrylatfärg nedblästrad, nymålning med silikatfärg.
År 2003 - 2003 Ändring - ombyggnad, interiör
Tornrum inrett till samlingsrum.

Kjell Malmqvist (Arkitekt)

Tellestams byggnads AB, Algot (Byggmästare)