Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STENUNGSUND KYRKENORUM 7:1 - husnr 1, NORUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2374-3

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NORUMS KYRKA (akt.)

1388 - 1388

1847 - 1847

Västra Götaland
Stenungsund
Bohuslän
Norum
Norums församling
Göteborgs stift
Kyrkenorum 204

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Långhuset och koret i NORUMS KYRKA är byggda 1847, på samma plats som sin medeltida föregångare. Denna hade också ett torn, från 1785, vilket fick stå kvar och som ingår i den nuvarande kyrkan.

Första större renoveringen gjordes på 1890-talet, då kyrkan bl a fick ett invändigt dekorationsmåleri i hög klass, med marmorerade väggar och schablonmålat tak, vilket måste inneburit en total omgestaltning av kyrkorummet.

I början av 1930-talet var det åter dags att åtgärda kyrkan, bl a på grund av skador från inträngande vatten. Såväl puts som innertak var skadat. Renoveringen genomf...

Läs mer i eget fönster

År 1388 - 1388 Nybyggnad
Långhus. Vid nyuppförandet 1847 användes den gamla kyrkans byggmaterial och även västmuren kvarstår.
År 1785 - 1785 Nybyggnad - Torn
Tornets bottenplan fungerar som vapenhus.
År 1847 - 1847 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia.

Petter Pettersson (Persson), Tå, Sandhult (Byggmästare)

År 1847 - 1847 Nybyggnad - Sakristia

Petter Pettersson (Persson), Tå, Sandhult (Byggmästare)

År 1847 - 1847 Nybyggnad - Korparti

Petter Pettersson (Persson), Tå, Sandhult (Byggmästare)

År 1895 - 1895 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Efter att ha varit vitkalkad målades kyrkan i marmorerade fält.

Martin Bernhard Wallström (Konstnär - Dekormålare)

År 1895 - 1895 Fast inredning - orgel
Ny orgel.
År 1922 - 1922 Ändring - ombyggnad, port
Innerdörrar insatta.
År 1932 - 1932 Underhåll - interiör
Större renovering, med invändig omputsning, ommålning och ny färgsättning, bl a fönsternischernas rankor.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1932 - 1932 Teknisk installation - el
Kyrkan elektrifierad.
År 1932 - 1932 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsats och predikstol.

Sven Gustafsson (Konservator)

År 1943 - 1943 Underhåll - interiör
Det gravvalv under mittgången som återupptäcktes 1921 ställdes i ordning.
År 1943 - 1943 Underhåll - målningsarbete, interiör
Den ursprungliga vita färgen återinförs.
År 1943 - 1943 Teknisk installation - värme
Centraluppvärmning
År 1961 - 1961 Specifika inventarier - dopfunt
Kopia av 1100-tasldopfunten anskaffad.

Birger Videlius (Konstnär - Bildhuggare)

År 1964 - 1964 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1966 - 1966 Underhåll - takomläggning
Omläggning av tegeltaket.
År 1972 - 1972 Underhåll
Invändig ommålning.
År 1979 - 1979 Underhåll - exteriör
Tornet fick ny brädklädsel.
År 1980 - 1980 Ändring - ombyggnad, interiör
Inredning i vapenhuset.
År 1983 - 1983 Ändring - ombyggnad, golv
Korets trägolv bytt mot kalksten.
År 1999 - 1999 Ändring - tillbyggnad
Tornets bottenvåning tillbyggd.

Magnus Wångblad (Arkitekt)

År 1999 - 1999 Underhåll - interiör
Invändig renovering av kyrkorummet, med vissa mindre ändringar.
År 1999 - 1999 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsats, predikstol, fönstersmygarnas målningar, samt takmålning i sakristia.

Thomas Petéus (Konservator)

År 2003 - 2003 Underhåll - exteriör
Målning av tornet samt byte av tornluckor.