Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TJÖRN KOHOLMEN 1:158 - husnr 1, KLÄDESHOLMENS KYRKA. Ny sökning Tillbaka till sökning

2362-4

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KLÄDESHOLMENS KYRKA. (akt.)

1793 - 1793

Västra Götaland
Tjörn
Bohuslän
Klädesholmen
Rönnängs församling
Göteborgs stift
Kyrkvägen 10

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

KLÄDESHOLMENS kyrka började byggas 1793, stod klar hösten samma år och invigdes året därpå. Kyrkan ligger inte på den egentliga Klädesholmen, utan på intilliggande Koholmen. Man hade sedan 1771 haft rätt att hålla predikningar på ön, vilket hade skett i en hyrd lokal. Denna blev snart för trång, och i april 1793 beslöts på en kyrkostämma att samla in pengar för ett kyrkobygge. Byggmästaren hette Anders Börjesson, och målarna Orädder och Olof Hök. Mäster Jernsheim tillverkade fönstersnickerier.

Kyrkan var panelklädd och rödfärgad från början, men blev längre fram vitmålad. Lång...

Läs mer i eget fönster

År 1793 - 1793 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn.
År 1793 - 1793 Nybyggnad - Torn
År 1793 - 1793 Nybyggnad - Sakristia
År 1793 - 1793 Nybyggnad - Korparti
År 1872 - 1872 Underhåll - målningsarbete, interiör
"1872 målades denna kyrka". Svartmålad inskription mot grått över dörren mot orgelläktaren i tornrummet, med fortsättning på dörren: "av Nilsson Florin" med tilläggen "och 1934 av G. Ström, 1950 av H. Arvidsson" i andra stilar.
År 1909 - 1909 Underhåll - målningsarbete
Målningsarbeten?
År 1926 - 1926 Teknisk installation - värme
Värmekamin, installerad framför södra bänkkvarteret.
År 1934 - 1934 Ändring - restaurering, interiör
Fullständig inre restaurering med ommålning.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1934 - 1934 Konservatorsarbeten

Sven Gustafsson (Konservator)

År 1934 - 1934 Teknisk installation - värme
Vattenvärmeledning, ansluten till skolans värmesystem.
År 1934 - 1934 Ändring - tilläggsisolering
År 1950 - 1950 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 1968 - 1968 Underhåll
Träskadeinsektssanering
År 1975 - 1976 Ändring - restaurering, interiör
Fullständig inre restaurering med ommålning.

Pelle Nilsson (Arkitekt)

År 1975 - 1976 Ändring - ombyggnad, interiör
Förvaringsskåp och nytt golv i koret.

Pelle Nilsson (Arkitekt)

År 1975 - 1976 Underhåll - exteriör
Ny fasadpanel i söder.

Pelle Nilsson (Arkitekt)

År 1975 - 1976 Underhåll - takomläggning
Tornspiran kopparklädd.

Pelle Nilsson (Arkitekt)

År 1975 - 1976 Teknisk installation - värme
Oljeeldning installerad, pannrum i bårhusets ekonomidel.
År 1975 - 1976 Konservatorsarbeten
I samband med renoveringen: Konservering eller ommålning av predikstolen.
År 1983 - 1983 Teknisk installation
Luftfuktare på läktaren.
År 1989 - 1989 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

Olof Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)