Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ESSUNGA FRÄMMESTAD 1:3 - husnr 1, FRÄMMESTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Exteriör, neg.nr. 04/163:10.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FRÄMMESTADS KYRKA (akt.)

1775 - 1785

1775 - 1785

Västra Götaland
Essunga
Västergötland
Främmestad
Främmestad-Bärebergs församling
Skara stift
Främmestad 201

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Den drivande kraften bakom bygget av en ny kyrka i Främmestad var baron Posse på det intilliggande godset. Grundstenen lades år 1775 av byggmästare Adam Pickel, men det kom att dröja ett decennium innan kyrkan var klar. Redan från början hade man problem med svamp. 1799 fick golv och bänkar lagas samtidigt som kyrkan putsades och målades. Eftersom spåntaket ständigt behövde tjäras så lades en tegeltäckning 1827. Året därpå målades kyrkan in- och utvändigt. 1876 genomfördes en grundlig renovering av interiören varvid golvet höjdes. 1880 införskaffades en altartavla.
År 1895 genomgick kyrkan omfattande förändringar efter ritningar...

Läs mer i eget fönster

År 1695 - 1695 Fast inredning - predikstol
År 1775 - 1785 Nybyggnad
Långhus och kor

Adam Pickel (Byggmästare)

År 1775 - 1785 Nybyggnad - Korparti

Adam Pickel (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1775 - 1785 Nybyggnad
År 1799 - 1799 Underhåll - målningsarbete
År 1799 - 1799 Underhåll - golv
Reparation av golv till följd av svampangrepp.
År 1827 - 1827 Underhåll - takomläggning
Spåntäckning byts ut mot tegel.
År 1828 - 1828 Underhåll - målningsarbete
Interiör och exteriör.
År 1876 - 1876 Ändring - ombyggnad, interiör
Inre renovering varvid golvet höjes.
År 1880 - 1880 Specifika inventarier - altartavla

Mårten Eskil Winge (Konstnär)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1895 - 1895 Nybyggnad - Torn

Ludvig Peterson (Arkitekt)

P J Pettersson, Värsås (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1895 - 1895 Nybyggnad - Sakristia

Ludvig Peterson (Arkitekt)

P J Pettersson, Värsås (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1895 - 1895 Fast inredning - altaruppsats
Winges altartavla ges en klassicerande inramning.

Ludvig Peterson (Arkitekt)

P J Pettersson, Värsås (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1895 - 1895 Fast inredning - altarring

Ludvig Peterson (Arkitekt)

P J Pettersson, Värsås (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1895 - 1895 Fast inredning - läktare

Ludvig Peterson (Arkitekt)

P J Pettersson, Värsås (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1895 - 1895 Underhåll - målningsarbete, interiör

Ludvig Peterson (Arkitekt)

P J Pettersson, Värsås (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1895 - 1895 Fast inredning - port
Mittport upptags och förses med utkragande omfattning.

Ludvig Peterson (Arkitekt)

P J Pettersson, Värsås (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1895 - 1895 Specifika inventarier - dopfunt
År 1895 - 1895 Specifika inventarier - kyrkklocka

Bergholtz Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

År 1895 - 1895 Fast inredning - altare

Ludvig Peterson (Arkitekt)

P J Pettersson, Värsås (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1896 - 1896 Fast inredning - orgel

Carl Axel Härngren (Orgelbyggare)

Ludvig Peterson (Arkitekt)

Inventarium över svenska orglar, Skara stift, 1989. (Arkiv)

År 1916 - 1916 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningar i korfönster.

Yngve Lundström (Konstnär)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1920 - 1920 Fast inredning - orgel, orgelverk

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

År 1921 - 1921 Teknisk installation - el

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1921 - 1921 Teknisk installation - värme
Elektrisk uppvärmning.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1925 - 1925 Underhåll - målningsarbete
Interiört och exteriört.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1937 - 1937 Underhåll - målningsarbete, interiör

Oscar Steiner (Hantverkare - Målare)

Sten Branzell (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1937 - 1937 Konservatorsarbeten
Framtagning av klassicistiska målningar på predikstol.

C O Svensson (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1937 - 1937 Ändring
Herrskapsbänk tags bort och ersätts av korbänk lik befintlig.

Sten Branzell (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1951 - 1951 Teknisk installation - el
Föryngring och utökning av elinstallationer.

Sigurd Lidén (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1961 - 1961 Underhåll - takomläggning
Torntak

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1967 - 1967 Fast inredning - bänkinredning

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1967 - 1967 Teknisk installation - VA
Toalett i vapenhus.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1967 - 1967 Underhåll - målningsarbete, interiör
Avfärgning av väggar och tak med silikatfärg.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Allan Steiner (Hantverkare - Målare)

Olle Hellström (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1967 - 1967 Specifika inventarier - textilskåp

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1967 - 1967 Teknisk installation - el

Sigurd Lidén (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1967 - 1967 Ändring - ombyggnad, interiör
Trappor i vapenhus ersätts av förråd och toalett. Ny trappa och kapputrymme byggs under läktare. Rötskadat golv ersätts av nytt. Ny inredning och vindfång i sakristia.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1972 - 1972 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Putslagning och avfärgning med silikatfärg.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1986 - 1986 Teknisk installation - värme
Folievärme

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1986 - 1986 Fast inredning - orgel, orgelverk
Viss ombyggnad av fasad.

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1999 - 1999 Underhåll - omputsning
Omputsning av interiör och avfärgning med kalkfärg.

Anders Darwall (Konservator)

Lars Johan Ekelöf (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1999 - 1999 Konservatorsarbeten
Altaruppsats och predikstol. Fästning av stucktak.

Anders Darwall (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1999 - 1999 Specifika inventarier - textilskåp

Lars Johan Ekelöf (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1999 - 1999 Ändring - ombyggnad, interiör
Vapenhusets inbyggnader byggs om. Manöverpulpet installeras i långhuset.

Lars Johan Ekelöf (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1999 - 1999 Underhåll - takstol
Utbyte av skadat virke och plåt på torn. Utbyte av skadat tegel på långhus.

Lars Johan Ekelöf (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1999 - 1999 Underhåll - målningsarbete
Borttagning av silikatfärg exteriört och interiört, lagning av puts och avfärgning med kalkfärg.

Lars Johan Ekelöf (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)