Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GRÄSTORP PRÄSTBOLET 2:1 - husnr 1, SÄRESTAD-BJÄRBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Särestads kyrka, neg.nr. 03/286:21

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÄRESTAD-BJÄRBY KYRKA (akt.)

1851 - 1851

1851 - Okänt

Västra Götaland
Grästorp
Västergötland
Särestad
Särestads församling
Skara stift
Särestad kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

År 1851 - 1851 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Abraham Rafael Ulric Pettersson (Arkitekt)

Anders Andersson, Sandhult (Byggmästare)

År 1851 - 1851 Nybyggnad - Torn

Abraham Rafael Ulric Pettersson (Arkitekt)

Anders Andersson, Sandhult (Byggmästare)

År 1851 - 1851 Nybyggnad - Sakristia

Abraham Rafael Ulric Pettersson (Arkitekt)

Anders Andersson, Sandhult (Byggmästare)

År 1851 - 1851 Nybyggnad - Korparti

Abraham Rafael Ulric Pettersson (Arkitekt)

Anders Andersson, Sandhult (Byggmästare)

År 1851 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1867 - 1867 Fast inredning - altaruppsats

John Zacharias Blackstadius (Konstnär)

År 1885 - 1885 Fast inredning - orgel
Äldre orgel inköps.

Jonas Wistenius (Orgelbyggare)

År 1900 - 1950 Specifika inventarier - dopfunt
År 1906 - 1906 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt golv, nya kolonner till altaruppsats, ny predikstolsbas, nya dörromfattningar till sakristia.

Axel Lindegren (Arkitekt)

Johan Johansson (Byggmästare)

År 1906 - 1906 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Dekormåleri på tak, väggar och predikstol.

A Almqvist, Vara (Hantverkare - Målare)

År 1906 - 1906 Fast inredning - bänkinredning

Axel Lindegren (Arkitekt)

Johan Johansson (Byggmästare)

År 1906 - 1906 Fast inredning - orgel, orgelfasad

Axel Lindegren (Arkitekt)

År 1916 - 1916 Teknisk installation - värme
Kamin
År 1923 - 1923 Ändring - tillbyggnad
Arkivrum norr om sakristian

Gustav Holmdahl (Arkitekt)

År 1926 - 1926 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggdekoren målades över.
År 1927 - 1927 Brand - delvis förstörd
Tornet brann.
År 1927 - 1927 Ändring - ombyggnad, yttertak
Nytt tak på torn.

J A Gustafsson, Valtorp (Byggmästare)

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1927 - 1927 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt innanrede i torn.

J A Gustafsson, Valtorp (Byggmästare)

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1927 - 1927 Underhåll - målningsarbete, exteriör

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1927 - 1927 Specifika inventarier - kyrkklocka

Bergholtz Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

År 1928 - 1928 Fast inredning - orgel

Göran Pauli (Arkitekt)

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad, skåp i sakristia, ursprungliga bänkgavlar blir panel, nya bänkskärmar.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1950 - 1950 Teknisk installation - värme
Elvärme

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1950 - 1950 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 1950 - 1950 Teknisk installation - el

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1953 - 1953 Konservatorsarbeten
Apostlafigurer

Olle Hellström (Konservator)

År 1968 - 1968 Underhåll - exteriör
Takreparation, uppsättning av hängrännor och stuprör, putslagning samt avfärgning.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1975 - 1975 Teknisk installation - VA
Toalett i läktarunderbyggnad och sakristia.

Byggritkontoret Yngve Dunhäll (Arkitektkontor)

År 1977 - 1977 Fast inredning - orgel
Kororgel

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1984 - 1984 Underhåll - målningsarbete
Ommålning av exteriör och interiör samt inredning.
År 1984 - 1984 Specifika inventarier - textilskåp
År 1993 - 1993 Teknisk installation - el
År 1998 - 1998 Underhåll - omputsning
Omputsning av tornfasad.
År 1998 - 1998 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Avfärgning av tornfasad och målning av fönster, portar och takfötter. Nya stuprör.
År 2000 - 2000 Underhåll - omputsning
Omputsning och avfärgning av tornfasad.