Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTENE FORSHEM 18:1 - husnr 1, FORSHEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Forshems kyrka, ext, negnr 03-185-14

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FORSHEMS KYRKA (akt.)

1130 - 1169

1130 - 1169

Västra Götaland
Götene
Västergötland
Forshem
Kinnekulle församling
Skara stift
Forshems kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1995

FORSHEM - Forshems kyrka uppfördes, enligt en dendrokronologisk datering, på 1130-talet. Den hade ursprungligen smalare kor samt troligen absid. Mycket tyder på att ett torn kan ha funnits där redan före nuvarande kyrka. Kyrkan är, enligt inskription, tillägnad Kristi heliga grav. Från byggnadstiden finns bevarat takstolen, en mindre del murverk i mittskeppet samt reliefer av den så kallade Skaramästaren, sekundärt placerade över bland annat västportalen och på norra korsarmen. Även ett krucifix, en dopfunt samt en kyrkklocka är medeltida. Vid 1200-talets slut byggdes ett nytt, ännu bevarat östkor. Långhuset välvdes troligen under s...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
År 1130 - 1169 Nybyggnad
Långhus
År 1130 - 1169 Arkitekturbunden utsmyckning
Figurativa reliefer, sekundärt placerade på fasaden.
År 1130 - 1169 Nybyggnad
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Korparti
År 1300 - 1499 Valvslagning
År 1638 - 1638 Arkitekturbunden utsmyckning
Kalkmålningar i valven.
År 1642 - 1642 Fast inredning - predikstol

Nils Bratt (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1663 - 1663 Nybyggnad - Gravkor
År 1718 - 1718 Fast inredning - altaruppsats
År 1750 - 1750 Nybyggnad - Gravkor
År 1761 - 1762 Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1788 - 1788 Nybyggnad - Gravkor
Andreas Forssenius gravkor.
År 1865 - 1865 Fast inredning - orgel
År 1891 - 1891 Nybyggnad - Torn
År 1912 - 1912 Konservatorsarbeten
Framtagning av övermålade kalkmålningar. Framtganing av underliggande färglager på predikstol. Konservering och uppsättning av den gamla altaruppsatsen. Framtagning av invändig portal. altaruppsatsen

Anders Roland (Arkitekt)

År 1912 - 1912 Underhåll - interiör
Rengöring och målning av inredningen, fönster mm.

Anders Roland (Arkitekt)

År 1929 - 1929 Teknisk installation - värme
En källare grävs ut med ingång mellan sakristian och södra tvärarmen.

Axel Forssén (Arkitekt)

Erik Broberg (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1929 - 1929 Konservatorsarbeten
Ingången till Stakes gravkammare hittas. 23 hittade kistor och ett krucifix konserveras.

K J R Johansson (Konstnär)

År 1934 - 1934 Konservatorsarbeten
Brödrengöring och lagning av valv. Konservering av predikstol och brudstolar.

K J R Johansson (Konstnär)

År 1937 - 1937 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt korgolv.
År 1939 - 1939 Fast inredning - bänkinredning
Nuvarande bänkar.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1939 - 1939 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv under bänkarna.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1939 - 1939 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny inredning till sakrisitan. Målning av interiören.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1952 - 1952 Fast inredning - orgel

Th. Frobenius & Sonner (Orgelbyggeri)

År 1953 - 1953 Konservatorsarbeten
Årtalet något osäkert.

Olle Hellström (Konservator)

År 1958 - 1958 Tillståndsbeslut från länsstyrelse KML 4 kap.
Utbyte av takspån mot kopparplåt.
År 1975 - 1975 Ändring - ombyggnad, port
Ny port.

Thorsten Thorén (Arkitekt)

År 1979 - 1979 Ändring - restaurering, interiör
Inlämnat förslag gällande ominstallation el, höjning av läktarbröst mm.

Carlsson & Olson arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1983 - 1983 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgas i söder.
År 1989 - 1989 Konservatorsarbeten
Sydportalen, kalkmålningar och tre begravningsvapen.

Alf Hedman (Konservator)

Riksantikvarieämbetet (Konservator)