Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTENE HUSABY 13:1 - husnr 1, HUSABY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

f0204328

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HUSABY KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1100 - 1199

Västra Götaland
Götene
Västergötland
Husaby
Husaby församling
Skara stift
Husaby kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

HUSABY KYRKA - Enligt traditionen döptes Olof Skötkonung vid 1000-talets början av Sankt Sigfrid i Husaby källa. Olof Skötkonung skall samtidigt ha skänkt kungsgården i Husaby till biskopsstolen. Biskopssätet låg i Husaby till 1100-talets mitt, då det flyttades till Skara. Biskop Thurgot var den förste biskopen.
Troligen föregicks nuvarande kyrka av en träkyrka, till vilket nuvarande torn fogades vid 1000-talets slut. Sidotornen kan ursprungligen ha varit högre än tornets mittparti. Absidkyrkan uppfördes något senare, varvid mittornet påbyggdes. Murarna är till stor del bevarade liksom ursprunglig sydportal. Läktaren i kyrkans tor...

Läs mer i eget fönster

År 1070 - 1129 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1100 - 1199 Nybyggnad
Långhus och kor med absid
År 1100 - 1199 Nybyggnad - Korparti
År 1100 - 1499 Ändring - tillbyggnad
Ett vidbyggt s.k. kyrkhärbärge uppförs på nordsidan och ett vapenhus på sydsidan.
År 1100 - 1199 Nybyggnad
År 1200 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
År 1300 - 1399 Ändring - ombyggnad, valvslagning
År 1300 - 1399 Arkitekturbunden utsmyckning
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
År 1400 - 1499 Fast inredning - altaruppsats
Två stycken altarskåp.
År 1566 - 1566 Brand
Brand efter danskt anfall gör att yttertaket brinner upp.
År 1580 - 1600 Ändring - ombyggnad, yttertak
Nytt tak.
År 1650 - 1686 Fast inredning - altaruppsats

Magnus Gabriel De la Gardie (Byggherre)

År 1735 - 1735 Brand
Södra tornet skadas.
År 1866 - 1866 Fast inredning - orgel

Carl Johan Fogelberg (Orgelbyggare)

År 1866 - 1866 Ändring - ombyggnad, interiör
Två nya fönster i norr. Övriga fönster förstoras. Nytt innertak.
År 1900 - 1902 Ändring
Tillbyggnader i norr och söder rivs. Vindfång fframför nordportalen byggs. Invändig puts avlägsnas.

Fritz Eckert (Arkitekt)

Lars Emanuel Pettersson (Arkitekt)

År 1900 - 1902 Fast inredning - läktare
Ombyggs.
År 1900 - 1902 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning.

Fritz Eckert (Arkitekt)

Lars Emanuel Pettersson (Arkitekt)

År 1900 - 1902 Underhåll - omputsning
År 1900 - 1902 Teknisk installation - värme
Värmekammare för vedpanna grävs.
År 1900 - 1902 Konservatorsarbeten
Framtagning och retuschering av målningar i taket. Delvis nymålning av väggmålningar. Konservering av altarskåp, predikstol, krucifix.

Carl Wilhelm Pettersson (Konstnär)

År 1900 - 1902 Fast inredning - orgel

Carl Axel Härngren (Orgelbyggare)

År 1917 - 1917 Teknisk installation - el
Årtalet något osäkert.
År 1923 - 1923 Teknisk installation - värme
Ledning med varmvatten .

William Fagerström (Konstruktör)

År 1928 - 1928 Arkeologisk undersökning
Utgrävning av Olof Skötkonungs och Estrids gravar.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1937 - 1937 Konservatorsarbeten
Brödrengöring av valven. Årtalet något osäkert.

K J R Johansson (Konstnär)

År 1952 - 1953 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt vindfång i söder.änkkvarteren avkortas i öster och väster. Sakristian inreds. Ny predikstolstrappa.

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1952 - 1953 Konservatorsarbeten
Rengöring av valv och väggar. Konservering av altaruppsats, altartavla, korskrank, altartavla, och av de två medeltida altarskåpen. Framtagnning av äldre färglager.

Olle Hellström (Konservator)

År 1959 - 1959 Teknisk installation - värme
Vedpannan utbyts mot oljepanna.
År 1971 - 1971 Fast inredning - orgel
Ny orgel inköps.

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1978 - 1978 Underhåll - takomläggning
Torntakets kopparplåt utbytes liksom rötskadat virke.

Svenska Väg Aktiebolag (Byggmästare)

År 1979 - 1979 Konservatorsarbeten
Den tidigmedeltida stolen och bänken konserveras.

Elkea Tångeberg (Konservator)

År 1980 - 1980 Underhåll
Åtgärder mot fukt och svamp på vindarna.

Helge Byggnads AB (Firma)

År 1983 - 1983 Konservatorsarbeten
Konservering av kalkmålningar, bl.a. Sankt Jakob.
År 1985 - 1985 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Anläggande av urn- och minneslund.
År 1986 - 1986 Konservatorsarbeten
Puts i taket, krucifix mm konserveras.

Alf Hedman (Konservator)

Conny Karlsson (Konservator)

År 1989 - 1989 Ändring - ombyggnad, interiör
En bänkrad i öster avlägsnas.
År 1995 - 1995 Teknisk installation - el
Direktverkande el.
År 1996 - 1996 Arkeologisk undersökning
Provgrävning på kyrkogården, väster om kyrkan.