Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTENE KLOCKARBOLET 1 - husnr 1, GÖTENE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Götene kyrka, ext, negnr 03-209-19

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GÖTENE KYRKA (akt.)

1120 - 1129

1962 - 1964

Västra Götaland
Götene
Västergötland
Götene
Götene församling
Skara stift
Kinne-Vedumsvägen 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

GÖTENE KYRKA - Kyrkan är uppförd under tidigt 1100-tal och tillhör de äldsta i stiftet. Kyrkan skall vara uppförd till minne av Skövdes och Götenes skyddshelgon, Sankta Elin, även kallad Sankta Helena. En dendrokronologisk undersökning visar att timret på korvinden fälldes redan 1125. Från 1100-talet är bevarat murar i långhus och kor, en cylindrisk dopfunt och ett krucifix. Även altaret med relikgömma är tidigmedeltida. Relikgömman innehåller en benbit som säges utgöra ett finger från Sankta Elin. De gotiska valven är något senare, troligen 1400-tal. Från 1490-talet är korets kalkmålningar, vilka tidigare tillskrevs mäster Amund, m...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
År 1100 - 1349 Fast inredning - altare
År 1120 - 1129 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor. Dendrokronologisk datering av korets remstycke till 1125
År 1120 - 1129 Nybyggnad - Korparti
År 1125 - 1125 Dendrokronologisk undersökning
År 1200 - 1499 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Kalkmålningar i korvalvet.
År 1450 - 1499 Fast inredning - altaruppsats
År 1490 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning
Kalkmålningar i korvalvet av den så kallade Götenemästaren.
År 1500 - 1599 Fast inredning - predikstol
Tornet rivs och ersätts av en klockstapel på kyrkogården.
År 1700 - 1799 Arkitekturbunden utsmyckning
Draperimålningar. Övermålas senare.
År 1837 - 1837 Ändring - ombyggnad
År 1881 - 1881 Nybyggnad - Vapenhus
Ett nytt vapenhus byggs. (rivs 1962)
År 1881 - 1881 Fast inredning - altaruppsats
Den förra altaruppsatsen placeras på vinden och ersätts av en oljemålning föreställande apostlarna.
År 1891 - 1891 Fast inredning - orgel

Johannes Magnusson (Orgelbyggare)

År 1909 - 1910 Konservatorsarbeten

Kormålningarna befrias från övermålning. Träskulpturer från gamla altarskåpet konserveras, inbyggs i nytt altarskåp och placeras i koret. Två korbänkar konserveras. (Arkiv)

År 1918 - 1920 Underhåll - interiör
Årtalet något osäkert.

J A Gustavsson (Byggmästare)

År 1926 - 1926 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Tillsstånd om utvidgning erhållet.
År 1934 - 1934 Nybyggnad - Vapenhus
Ett mindre vapenhus uppförs i söder. (rivs 1962)
År 1937 - 1937 Teknisk installation - värme
Elvärme.

Götene elektriska distriktsförening. (Firma)

År 1947 - 1947 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utökas i öster och bebyggs med ceremoniplats, bårhus mm.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1961 - 1961 Nybyggnad - Sakristia

Erik Lundberg (Arkitekt)

Uno Söderberg (Arkitekt)

År 1961 - 1961 Nybyggnad - Vapenhus

Erik Lundberg (Arkitekt)

Uno Söderberg (Arkitekt)

År 1962 - 1964 Nybyggnad
Nytt vapenhus och ny sakristia. Klockstapel på kyrkogården.
År 1962 - 1964 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya.

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1962 - 1964 Ändring - ombyggnad, port
Ny västport

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1962 - 1964 Ändring - ombyggnad, yttertak

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1962 - 1964 Fast inredning - läktare
Ny läktare med trappa.

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1962 - 1964 Fast inredning - bänkinredning
Ny

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1962 - 1964 Teknisk installation - el

Henrik Dahlén (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1962 - 1964 Konservatorsarbeten
Kormålningar, altarskåp, predikstol sam den nu funna dopfuntsfoten.

Olle Hellström (Konservator)

År 1966 - 1966 Fast inredning - orgel

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1995 - 1995 Specifika inventarier - textilskåp
Årtalet något osäkert.
År 2010 - 2010 Konservatorsarbeten
Rengöring av väggar och valv samt konservering av muralmålningar

Annica Björklund (Konservator)

Ateljé Arkitekten (Entreprenör)

År 2010 - 2010 Konservatorsarbeten
Konservering av madonnaskulptur. Konservering av två skulpturer som tillhört en altaruppsats i kyrkan. Förvaras ej i kyrkan.

Annica Björklund (Konservator)

K-Konservator (Konservator)