Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LIDKÖPING HÄRENE KYRKA 1:1 - husnr 1, NORRA HÄRENE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

N Härene k:a negnr 03-169-21

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NORRA HÄRENE KYRKA (akt.)

1100 - 1249

Västra Götaland
Lidköping
Västergötland
Norra Härene
Sävare församling
Skara stift
Norra Härene 1

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

NORRA HÄRENE KYRKA - En tornlös kyrka uppfördes under tidig medeltid. Från medeltid är bevarat en dopfunt, liljestenar, delar till en Eskilstunakista, ett krucifix, två madonnor och en skulptur av aposteln Johannes. Bevarade 1100-talsmurar finns i bland annat långhusets sydvägg. Senare, troligen under senmedeltid, förlängdes kyrkan ca tre meter mot öster, fick en sakristia i norr och välvdes. Även från senmedeltid finns murrester. 1645 byggdes mot norr Soopska gravkoret, väster om dåvarande sakristian. Predikstolen och två begravningsvapen är bevarade från 1600-talet.
1735-36 förlängdes kyrkan betydligt med ett tresidigt kor i ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Nybyggnad
Långhus

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1100 - 1549 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian riven, rester ingår i kyrkans nordmur
År 1100 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
År 1300 - 1500 Nybyggnad - Sakristia
År 1600 - 1699 Nybyggnad - Gravkor
Soopska gravkoret rivet, rester ingår i kyrkans nordmur
År 1600 - 1699 Fast inredning - predikstol
Nuvarande. Ljudtaket dock 1700-tal samt trappa och underrede 1967.
År 1645 - 1645 Nybyggnad - Gravkor
Soopska gravkoret, rivet vid 1700-talets slut.
År 1735 - 1736 Nybyggnad - Korparti
År 1736 - 1736 Specifika inventarier - altartavla
Nuvarande anskaffad.

Johan Aureller d y (Konstnär)

År 1736 - 1736 Fast inredning - altaruppsats
Nuvarande anskaffad.
År 1757 - 1775 Ändring - ombyggnad
I samband med tillbyggnad åt norr insättes i västgaveln gravstenar från det nu rivna Soopska gravkoret. Sannolikt byggs en ny sakristia i norr.
År 1765 - 1775 Ändring - tillbyggnad
Kyrkan vidgad norrut med återbruk av gravkorets och sakristians murar
År 1875 - 1875 Fast inredning - bänkinredning
År 1875 - 1875 Fast inredning - orgel
En orgel, byggd 1826, inköps.

Johan Niklas Söderling (Orgelbyggare)

År 1875 - 1875 Underhåll - interiör
År 1890 - 1905 Fast inredning - läktare
Nuvarande läktare.
År 1892 - 1892 Fast inredning - orgel
Nuvarande fasad.

Carl Axel Härngren (Orgelbyggare)

År 1902 - 1902 Ändring - ombyggnad, interiör
Nuvarande trätunnvalv.
År 1928 - 1928 Nybyggnad - Sakristia
Ny sakristia med källare för pannrum.
År 1938 - 1938 Ändring - ombyggnad
Kalkning av fasaden. Innanfönster.Takomtäckning med skiffer. Uppmontering av några liljestenar utmed fasaden.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1938 - 1938 Teknisk installation - värme
Ångvärmeanläggning med panna i nya sakristians källare.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1967 - 1967 Nybyggnad - Sakristia

Erik Lundberg (Arkitekt)

Uno Söderberg (Arkitekt)

År 1967 - 1967 Nybyggnad - Sakristia
Ny av tegel med pannrum i källaren.

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1967 - 1967 Fast inredning - altare
Nuvarande
År 1967 - 1967 Fast inredning - bänkinredning
Nuvarande
År 1967 - 1967 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsats och predikstol mm

Olle Hellström (Konservator)

År 1967 - 1967 Fast inredning - altarring

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1967 - 1967 Ändring - ombyggnad, interiör
Ommålning. Nytt kalkstensgolv. Koret förstorat något mot väster. Nytt innertak. Nya dörrar och portar. Vindfång och skåp under läktaren.

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1967 - 1967 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning mot söder. Planering med gångar osv.

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1967 - 1967 Teknisk installation - värme
Varmvattenpanna.

Elis Runefelt Ingenjörsbyrå (Firma)

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1975 - 1975 Fast inredning - orgel, orgelverk
År 1988 - 1989 Underhåll - exteriör
Lagning, putsning och avfärgning på fasaden mm.

Stellan Lindholm (Hantverkare - Målare)

Zälles Byggservice AB (Byggmästare)

År 2001 - 2001 Underhåll
Isolering vind
År 2001 - 2001 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av bänkar samt av trävägg i väster.

Stellan Lindholm (Hantverkare - Målare)

Trässbergs Byggnads AB (Hantverkare)