Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VARA VEDUM 44:1 - husnr 1, LASKE-VEDUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Exteriör, neg.nr. 04/119:07

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LASKE-VEDUMS KYRKA (akt.)

1150 - 1250

Västra Götaland
Vara
Västergötland
Laske-Vedum
Varabygdens församling
Skara stift
Elingsvägen 18

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Kyrkan torde ha rests omkring 1200 som en gråstenskyrka med smalare rakt kor i öster. Under 1600-talets andra hälft försågs kyrkan med predikstol och altaruppsats (1670-talet), sistnämnda skänktes av makarna Per Hierta och Märta Lindelöf, vilka 1681 lät bygga ett gravkor söder om koret.
1776 var kyrkan i ett förfallet tillstånd. Socknen lät för egna medel utvidga långhuset åt söder och förse det med ett större fullbrett kor samt sakristia. En läktare uppfördes i väster. Hiertas gravkammare inkorporerades i den utvidgade kyrkan. 1791 försågs taklist, väggar och läktarbröst med målningar av Nils Åwall från Borås. 1811 byggdes ett ...

Läs mer i eget fönster

År 1150 - 1250 Nybyggnad
Långhus med smalare, rakslutet kor.
År 1150 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt

Hallbäck, Sven-Axel, Medeltida dopfuntar i Skaraborg, Västergötlands fornminnesförenings tidskift 1971-72. (Arkiv)

År 1650 - 1700 Fast inredning - predikstol
År 1670 - 1680 Fast inredning - altaruppsats
År 1681 - 1681 Nybyggnad - Gravkor
Gravkor åt familjen Hierta reses söder om koret.

Per Hierta (Byggherre)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1776 - 1776 Nybyggnad - Korparti
Nytt, fullbrett kor med rak avslutning. Hiertas gravkor inkorporeras i det nya koret.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1776 - 1776 Nybyggnad - Sakristia

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1776 - 1776 Ändring - tillbyggnad
Långhus breddas åt söder.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1776 - 1776 Fast inredning - läktare
År 1791 - 1791 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Dekor- och figurmålning på väggar och läktare.

Nils Åvall (Konstnär)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1811 - 1811 Nybyggnad - Vapenhus

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1886 - 1886 Underhåll - takomläggning
År 1908 - 1908 Underhåll - målningsarbete, interiör
Övermålning av gustavianska dekoren med kvaderimitation. Altaruppsats och predikstol målas i vitt och guld.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1914 - 1914 Fast inredning - orgel

Eskil Lundén (Orgelbyggare)

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

Inventarium över svenska orglar (Arkiv)

År 1930 - 1931 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny läktartrappa, utbyte av rötskadade läktarpelare, utvidgning av korgolv, insättning av innanfönster.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1930 - 1931 Underhåll - målningsarbete, interiör
Övermålning av kvaderdekor.

Axel Forssén (Arkitekt)

K J R Johansson (Hantverkare - Målare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1930 - 1931 Fast inredning - bänkinredning

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1930 - 1931 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning

Axel Forssén (Arkitekt)

Einar Heineman (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1930 - 1931 Konservatorsarbeten
Predikstol och altaruppsats befrias från sentida övermålning medan läktarbröstet rengöres.

Axel Forssén (Arkitekt)

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1938 - 1938 Teknisk installation - värme
Lågtrycksånga

H Zetterman (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1960 - 1960 Underhåll - målningsarbete, interiör

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Olle Hellström (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1960 - 1960 Konservatorsarbeten
Framtagning av gustaviansk väggdekor, konservering av huvudbaner.

Olle Hellström (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1960 - 1960 Teknisk installation - värme
Elvärme

Sigurd Lidén (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1960 - 1960 Ändring - ombyggnad
Nytt korgolv, insättning av antikglas i korfönster, korport kläds med kopparplåt, korbänkar tags bort.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1960 - 1960 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ryggpositiv

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

Inventarium över svenska orglar (Arkiv)

År 1972 - 1972 Underhåll - omputsning
Omputsning och avfärgning av exteriör.

Ernst Lefvander (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1994 - 1994 Specifika inventarier - textilskåp
Några bänkar under läktaren tags bort för att ge plats för textilskåp och bokbord.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1996 - 1996 Underhåll - målningsarbete, interiör
Vapenhus

Karl Gustavsson (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1998 - 1998 Teknisk installation - larm

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2002 - 2002 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Anpassning av entré med ny ramp.

Vara byggkonsult AB (Entreprenör)

År 2002 - 2002 Teknisk installation - el
Ny elinstallation.

Kvänum Energi AB (Entreprenör)

År 2011 - 2011 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Avfärgning av fasad likt befintligt, avfärgning av sockel i grått. Fönster ommålade med linoljefärg.
År 2011 - 2011 Underhåll - exteriör
Viss putslagning av fasad. Översyn av blyspröjsade fönster. Nya stuprör efter kopparstöld.

Lerry Svensson (Hantverkare - Murare)

Vara Glasmästeri, Vara (Firma)