Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARIESTAD EKBY 16:1 - husnr 1, EKBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ekby kyrka, ext, negnr 04-242-20.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
EKBY KYRKA (akt.)

1902 - 1902

Västra Götaland
Mariestad
Västergötland
Ekby
Ullervads församling
Skara stift
Ekby 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

EKBY KYRKA - Nuvarande kyrka hade en medeltida föregångare. Enligt en inskription utvidgades denna 1804 och nuvarande torn uppfördes (troligen på medeltida murar).Tornspiran är, enligt samma inskription, från 1873. Då kyrkan skulle restaureras omkring år 1900 rasade murarna. Man beslöt att då att istället riva den gamla kyrkan och uppföra en ny invid det gamla tornet. Hur mycket medeltida murar som ingår i nuvarande kyrka är oklart. Denna uppfördes i nygotik 1902, enligt ritningar K Hultcrantz och A Vetterberg. Denne ritade även altaruppsats, predikstol, orgelläktare och bänkinredning. Detta är bevarat, men altaruppsatsen är undanst...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1500 Specifika inventarier - kyrkklocka
År 1150 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
År 1699 - 1699 Fast inredning - altaruppsats

Anders Ekberg (Konstnär - Bildhuggare)

År 1804 - 1804 Nybyggnad - Torn
Eventuellt ingår medeltida murverk i tornet.
År 1873 - 1873 Ändring - påbyggnad
Tornet påbyggs och förses med spira.
År 1886 - 1886 Fast inredning - orgel

Johan Anders Johansson, Mösseberg (Orgelbyggare)

År 1902 - 1902 Nybyggnad - Korparti

A Vetterberg (Arkitekt)

K Hultcrantz (Arkitekt)

År 1902 - 1902 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, sakristia och kor. Tornet restaureras ansenligt.

A Vetterberg (Arkitekt)

K Hultcrantz (Arkitekt)

År 1902 - 1902 Nybyggnad - Sakristia

A Vetterberg (Arkitekt)

K Hultcrantz (Arkitekt)

År 1954 - 1955 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning och belysning.

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1954 - 1955 Ändring - ombyggnad
Rivning av skorsten, igensättning av mellersta korfönstret, vindfång i söder, avlägsnande av bänkar i väster och öster.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1954 - 1955 Ändring - tilläggsisolering
Isolering av golv.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1954 - 1955 Konservatorsarbeten
Altaruppsats i barock konserveras och ersätter 1902 års altarprydnad.

Olle Hellström (Konservator)

År 1954 - 1955 Underhåll - målningsarbete
Ny färgsättning.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1965 - 1965 Underhåll
Skadedjurssanering

Anticimex (Firma)

År 1970 - 1970 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnader

Lars Rune Bengtsson (Arkitekt)

År 1978 - 1978 Ändring - restaurering, interiör
Restaurering av orgel.

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1989 - 1989 Underhåll - exteriör
Fasadrenovering

Puts- och fasadrenoveringar i Skaraborg AB (Firma)

År 2008 - 2008 Underhåll - exteriör
Ommålning av torntakets plåtavtäckning. Mindre putsskador på tornfasad lagades.

Simonssons Måleri eftr AB (Hantverkare - Målare)