Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARIESTAD LEKSBERG 20:1 - husnr 1, LEKSBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ff950129

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LEKSBERGS KYRKA (akt.)

1100 - 1299

Västra Götaland
Mariestad
Västergötland
Leksberg
Mariestads församling
Skara stift
Kyrkbacken 7

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

LEKSBERGS KYRKA - Leksbergs kyrka är troligen uppförd på 1200-talet och förlängd något åt öster vid 1200-talets slut.
Från medeltiden är bevarat långhusmurar, en dopfunt, ett skulpterat manshuvud (placerat över koringången i söder) och fyra liljestenar utanför sakristian.1671 bestod kyrkan, enligt Peringskiölds Monumenta, av rektangulärt långhus, vapenhus i söder, smalare, rakt avslutat kor i öster och sakristia norr om koret. Östra delen av kyrkan har, på avbildningen, en gotisk prägel (två spetsbågiga trefönstergrupper). Kyrkan tillbyggdes möjligen under 1200-talets senare del. Enligt Peringskiöld hörde till kyrkan en fristående ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1300 Specifika inventarier - dopfunt
År 1100 - 1299 Nybyggnad
Taket konserveras. Draperimålningar framtages. Äldsta altaruppsatsen konserveras och ställs åter i koret.
År 1600 - 1699 Fast inredning - predikstol, ljudtak
År 1679 - 1679 Fast inredning - altaruppsats
År 1738 - 1738 Nybyggnad - Korparti

Mathias Brandberg (Byggmästare)

År 1738 - 1738 Ändring - ombyggnad, port
Koringång
År 1741 - 1741 Arkitekturbunden utsmyckning
Plafondmålningar.

Johan Lidholm (Konstnär - Dekormålare)

Olof Collander (Konstnär)

År 1742 - 1745 Nybyggnad - Vapenhus
År 1753 - 1753 Arkitekturbunden utsmyckning
Draperimålningar

Carl Gustaf Hoijst (Konstnär - Dekormålare)

År 1760 - 1760 Nybyggnad - Torn

Sven Westman (Byggmästare)

År 1828 - 1828 Ändring - ombyggnad
Huvudingång förläggs i väster. Två fönster upptas i norr. Ny läktartrappa
År 1856 - 1856 Specifika inventarier - altartavla
Nu placerad på sydväggen

John Zacharias Blackstadius (Konstnär)

År 1902 - 1902 Fast inredning - predikstol
Kopia efter äldre förlaga
År 1902 - 1902 Fast inredning - altarring

Axel Lindegren (Arkitekt)

År 1902 - 1902 Fast inredning - bänkinredning

Axel Lindegren (Arkitekt)

År 1908 - 1911 Fast inredning - läktare
Läktaren förändras.

Axel Lindegren (Arkitekt)

År 1916 - 1916 Ändring - ombyggnad, interiör
Två nya läktartrappor.

Anders Roland (Arkitekt)

År 1930 - 1930 Konservatorsarbeten
Taket konserveras. Draperimålningar framtages. Äkdsta altaruppsatsen konserveras och ställs åter i koret.

Alfred Nilsson (Konservator)

År 1930 - 1930 Teknisk installation - värme
Elvärme

Gunnar Ålander (Arkitekt)

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1930 - 1930 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna ombyggs

Gunnar Ålander (Arkitekt)

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1930 - 1930 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgas något i norr
År 1942 - 1942 Fast inredning - orgel

A Magnusson, Göteborg (Orgelbyggare)

År 1961 - 1961 Konservatorsarbeten
Målning, predikstol, altaruppsats mm

Olle Hellström (Konservator)

År 1961 - 1961 Fast inredning - altare
År 1966 - 1966 Teknisk installation - värme
utbyte av elsystem
År 1973 - 1973 Ändring - ombyggnad, interiör
Vapenhuset i söder inreds till brud/kyrkkammare. Ny panel på två 1700-talsportar. Ny läktarpelare. Skåp och förråd i västra vapenhuset. Norra läktartrappan avlägsnas. Spåntak omläggs. Koringångens portal framtages.

Lars Rune Bengtsson (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Underhåll - interiör
Ny färgsättning

Olle Hellström (Konservator)

År 1973 - 1973 Fast inredning - orgel
Ny kororgel
År 1973 - 1973 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning i norr

Berndt Schmidt (Trädgårdsarkitekt)

År 1978 - 1978 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Ny skogskyrkogård i väster
År 1989 - 1989 Specifika inventarier - textilskåp
År 1992 - 1992 Teknisk installation - värme
Foliepaneler.
År 1992 - 1992 Fast inredning - orgel
Ny läktarorgel och ny kororgel

Nye Orgelbyggerier (Orgelbyggeri)

År 2007 - 2007 Underhåll - exteriör
Renovering av torn: Putslagningar och kalkavfärgning. Ommålning av ankarslutar, fönster och luckor. Delvis nya plåtarbeten. Tjärning av spåntak.

Bygghyttan i Karlsborg AB (Entreprenör)