Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARIESTAD ODENSÅKER 14:1 - husnr 1, ODENSÅKERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Odensåkers kyrka, ext, negnr 04-256-23.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ODENSÅKERS KYRKA (akt.)

1100 - 1249

Västra Götaland
Mariestad
Västergötland
Odensåker
Ullervads församling
Skara stift
Odensåker 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

ODENSÅKERS KYRKA - En kyrka uppfördes under tidig medeltid. Den bestod på 1670-talet, enligt Peringskiöld, av ett rektangulärt långhus, lägre och smalare kor och halvrund absid i öster, takryttare samt i söder av ett vapenhus. Medeltida murar är bevarade i långhusets sydvägg och i tornets bottenvåning. Tornöverbyggnaden är sannolikt från tidigt 1700-tal. Från medeltiden är bevarat en dopfunt, storklockan, en pietàskulptur och vapenhusets målningar från sent 1400-tal. Kyrkan förlängdes i öster och fick nytt, tresidigt kor 1724 - 1728. Lillklockan omgöts 1749. 1759 tillbyggdes långhuset i norr och i öster. Kyrkan dekorerades med drap...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
År 1100 - 1249 Nybyggnad
Långhus
År 1400 - 1550 Specifika inventarier - kyrkklocka
År 1450 - 1500 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
År 1671 - 1728 Nybyggnad - Torn
Enligt Peringskiölds besök omkring 1670 fanns ej något torn.
År 1724 - 1728 Nybyggnad - Korparti
År 1749 - 1749 Specifika inventarier - kyrkklocka

Nils Billsten, Skara (Klockgjutare)

År 1758 - 1759 Nybyggnad - Korparti
År 1758 - 1759 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängdes åt öster och breddades åt norr.
År 1759 - 1759 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Draperimålningar
År 1760 - 1859 Nybyggnad - Sakristia
År 1770 - 1770 Fast inredning - altaruppsats
Altartavlan är en kopia efter Taraval.

Olof Wedholm, Råstads by i Odensåker (Konstnär - Bildhuggare)

År 1770 - 1770 Fast inredning - predikstol

Olof Wedholm, Råstads by i Odensåker (Konstnär - Bildhuggare)

År 1856 - 1856 Fast inredning - orgel

Anders Wallqvist (Orgelbyggare)

År 1907 - 1907 Fast inredning - orgel

Carl Axel Härngren (Orgelbyggare)

År 1910 - 1910 Fast inredning - bänkinredning
Öppen bänkinredning.
År 1942 - 1942 Underhåll - takomläggning
Omtäckning av spåntak.
År 1953 - 1954 Arkeologisk undersökning
Äldre grundmurar undersöks.
År 1953 - 1954 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning och belysning.

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1953 - 1954 Ändring - ombyggnad, interiör
Vindfång byggs. Omdisponering av orgel.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Frede Aagaard (Orgelbyggare)

År 1953 - 1954 Fast inredning - bänkinredning

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1953 - 1954 Underhåll - exteriör
Lagning av puts och tjärning av spån.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1953 - 1954 Konservatorsarbeten
Framtagning av medeltida måleri.
År 1959 - 1959 Underhåll
Skadedjursbekämpning

Anticimex (Firma)

År 1983 - 1987 Underhåll - takomläggning
År 1990 - 1992 Underhåll - målningsarbete, interiör
Inre ommålning med delvis ny färgsättning på inredning. Puts lagas.
År 1990 - 1992 Specifika inventarier - textilskåp
År 1990 - 1992 Konservatorsarbeten
Altaruppsats och predikstol konserveras.

Alf Hedman (Konservator)

År 1990 - 1992 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt korgolv.