Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKÖVDE BORGEN 1:4 - husnr 1, SÄTERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Säters kyrka exteriör nv negnr 02-131-18.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÄTERS KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

Västra Götaland
Skövde
Västergötland
Säter
Frösve församling
Skara stift
Säter

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Historiken kompletterad vid inventeringen 2002:
Säters kyrka uppfördes sannolikt under tidig medeltid, dvs 1100-1249. Enligt avbildning i Monumenta från 1671 bestod den tornlösa kyrkan vid denna tid av ett rektangulärt långhus, ett smalare, rakt kor, halvrund absid och vapenhus i söder. Kyrkan har relativt tidigt tillbyggts i väster. På 1700-talet tillbyggdes koret och fick en tresidig avslutning. Predikstolen tillkom ca 1750-1800 och altaruppsatsen av Johan Ullberg 1774. Dopfunten från 1100-talet tjänstgjorde ca 1900-1958 som fot till predikstolen. Trätornet med lanternin och spira är byggt på 1800-talet, troligen på 1830-talet. ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. (Arkiv)

År 1100 - 1349 Nybyggnad
År 1700 - 1799 Ändring - tillbyggnad

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. (Arkiv)

År 1774 - 1774 Fast inredning - altaruppsats

Johan Ullberg (Hantverkare - Snickare)

År 1780 - 1820 Fast inredning - predikstol
År 1800 - 1899 Nybyggnad - Torn

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. (Arkiv)

År 1899 - 1899 Teknisk installation - värme
Kamin i äldre koringång.
År 1909 - 1909 Fast inredning - orgel, orgelverk
Renovering innertak.

Carl Axel Härngren (Orgelbyggare)

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. (Arkiv)

År 1909 - 1909 Fast inredning - bänkinredning

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. (Arkiv)

År 1909 - 1909 Fast inredning - läktare
Ombyggnad med ny bröstning, trappa och nya stolpar.

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. (Arkiv)

År 1909 - 1909 Fast inredning - altarring

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. (Arkiv)

År 1909 - 1909 Fast inredning - altare

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. (Arkiv)

År 1909 - 1909 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt innertak

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. (Arkiv)

År 1934 - 1934 Ändring - ombyggnad, interiör
Renovering innertak. Nya innerbågar. Skåp i sakristia.

Allan Berglund (Arkitekt)

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. (Arkiv)

År 1937 - 1937 Teknisk installation - värme
Ritningar för installation av lågtrycksånga inlämnade.

AS Nordström (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1954 - 1954 Fast inredning - bänkinredning
Ommålning

K J R Johansson (Hantverkare - Målare)

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. (Arkiv)

År 1974 - 1974 Ändring - ombyggnad, exteriör
Omputsning. Stuprör och stuprännor. Ny plåt på korset. Utbyte av trasiga fönsterbågar.

Byggfirma Aronsson (Firma)

År 1974 - 1974 Ändring - ombyggnad, interiör
Borttagning av några bänkar i väster. Läktarunderrede.

Byggfirma Aronsson (Firma)

År 1979 - 1979 Fast inredning - orgel, orgelverk
År 1984 - 1984 Teknisk installation - värme
Elvärme med paneler.
År 1989 - 1990 Konservatorsarbeten
Ursrpungsfärger på altartavla, nummertavla och predikstol framtages.

Alf Hedman (Konservator)

År 1989 - 1990 Underhåll - interiör
Målning av bl.a. tak och bänkar.
År 1997 - 1997 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Minneslund.