Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKÖVDE GÖTLUNDA 17:1 - husnr 1, GÖTLUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Götlunda kyrka ext negnr 02-149-07.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GÖTLUNDA KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

1100 - 1349

Västra Götaland
Skövde
Västergötland
Götlunda
Götlunda församling
Skara stift
Götlunda kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Götlunda 17:1, Götlunda kyrka
Götlunda sockenkyrka är ursprungligen uppförd under tidig medeltid, och delar av kyrkans västra del är bevarad sedan dess. Kyrkan har emellertid fått sitt nuvarande utseende efter flera ombyggnader, främst under 1600- och 1800-talen. En genomgripande ombyggnad av kyrkobyggnaden genomfördes efter en brand 1670, då bl.a. koret utvidgades till samma bredd som långhuset och sakristian tillkom. Tornet fick troligen sin nuvarande överbyggnad av trä år 1845. I början av 1920-talet genomfördes en genomgripande restaurering, varvid bl.a. ett äldre vapenhus av trä revs. I samband med restaureringen upptäcktes bl...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1995

Historiken kompletterad vid inventeringen 2002:
Götlunda kyrkas ursprungliga delar byggdes under tidig medeltid, dvs 1100-1249. Kyrkan hade under medeltiden ett stentorn. Efter en brand 1670 utvidgades koret till samma bredd som långhuset och försågs med tresidig avslutning. Troligen återuppbyggdes inte tornet. Däremot tillkom sakristia. Medeltida murar återstår i kyrkans västra del, troligen även i tornets nederdel. Från medeltiden återstår dopfunt, liljestenar, ett romanskt överstycke till ljudgluggar och en järnbeslagen dörr, numera på Västergötlands museum.
Altaruppsatsen från 1600-talets slut omges av draperimålning, troligen f...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
År 1100 - 1349 Nybyggnad
År 1100 - 1349 Nybyggnad
År 1550 - 1759 Nybyggnad - Sakristia
År 1685 - 1685 Fast inredning - altaruppsats
År 1732 - 1732 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målning i innertaket.

Olof Collander (Konstnär)

År 1800 - 1800 Underhåll - målningsarbete

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Hallbäck, Sven Axel, Medeltida dopfuntar i Skaraborg. Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift. 1971-1972. Hernfjäll, Viktoria, Medeltida kyrkmålningar i gamla Skara stift. 1993. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. (Arkiv)

År 1803 - 1803 Ändring - ombyggnad, exteriör
Fönster förstoras.

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Hallbäck, Sven Axel, Medeltida dopfuntar i Skaraborg. Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift. 1971-1972. Hernfjäll, Viktoria, Medeltida kyrkmålningar i gamla Skara stift. 1993. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. (Arkiv)

År 1845 - 1845 Nybyggnad - Torn
Årtalet något osäkert.

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Hallbäck, Sven Axel, Medeltida dopfuntar i Skaraborg. Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift. 1971-1972. Hernfjäll, Viktoria, Medeltida kyrkmålningar i gamla Skara stift. 1993. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. (Arkiv)

År 1922 - 1923 Fast inredning - orgel

H. Nordfors & Co (Orgelbyggeri)

År 1922 - 1923 Fast inredning - altarring
Ny

Anders Roland (Arkitekt)

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Hallbäck, Sven Axel, Medeltida dopfuntar i Skaraborg. Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift. 1971-1972. Hernfjäll, Viktoria, Medeltida kyrkmålningar i gamla Skara stift. 1993. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. (Arkiv)

År 1922 - 1923 Ändring - ombyggnad, interiör
Innanfönster. Bänkar ombyggs. Äldre dopfunt flyttas åter in.

Anders Roland (Arkitekt)

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Hallbäck, Sven Axel, Medeltida dopfuntar i Skaraborg. Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift. 1971-1972. Hernfjäll, Viktoria, Medeltida kyrkmålningar i gamla Skara stift. 1993. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. (Arkiv)

År 1922 - 1923 Konservatorsarbeten
Takmålningar. Framtagning av målningar på inventarier och runt fönster.

Anders Roland (Arkitekt)

Lars Larsson (Konstnär - Dekormålare)

År 1922 - 1923 Ändring - ombyggnad, exteriör
Lagning yttermurar och tak. Rivning av äldre vapenhus.

Anders Roland (Arkitekt)

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Hallbäck, Sven Axel, Medeltida dopfuntar i Skaraborg. Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift. 1971-1972. Hernfjäll, Viktoria, Medeltida kyrkmålningar i gamla Skara stift. 1993. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. (Arkiv)

År 1927 - 1927 Underhåll - interiör
Målad dekor på taket under läktaren.
År 1930 - 1930 Fast inredning - glasmålning

Elsa Örtenberg (Konstnär - Dekormålare)

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Hallbäck, Sven Axel, Medeltida dopfuntar i Skaraborg. Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift. 1971-1972. Hernfjäll, Viktoria, Medeltida kyrkmålningar i gamla Skara stift. 1993. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. (Arkiv)

År 1946 - 1946 Ändring - ombyggnad, interiör
Den gamla läktarbröstningen återuppsätts.
År 1949 - 1949 Konservatorsarbeten
Takmålningarna.

Olle Hellström (Konservator)

År 1956 - 1956 Teknisk installation - värme
Elektrisk värme.
År 1956 - 1956 Teknisk installation - el
År 1957 - 1957 Fast inredning - orgel
Orgelverket ombyggs och fasaden förändras.

H. Nordfors & Co (Orgelbyggeri)

År 1960 - 1960 Konservatorsarbeten
Framtagning av draperimålningar smt blomdekor på predikstol. Målning av interiören.

Olle Hellström (Konservator)

År 1962 - 1962 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning av kyrkogården.

Samuel Kaldén (Trädgårdsarkitekt)

År 1977 - 1977 Underhåll - exteriör
Omputsning och ommålning. Nya solbänkar.

Björn och Valter Arkitektkontor Hansen och Andersson (Firma)

År 1985 - 1987 Ändring - ombyggnad, interiör
Tre bänkar i väster och två i öster tas bort. Målning. Garderob i vapenhuset.
År 1985 - 1987 Specifika inventarier - textilskåp

Larserik Olsson (Arkitekt)

År 1999 - 1999 Specifika inventarier - kyrkklocka
Ny klockringningsanordning.

Olssons (Firma)