Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKÖVDE HÄGGUM 39:1 - husnr 1, HÄGGUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hägums kyrka ext negnr 02-158-09.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HÄGGUMS KYRKA (akt.)

1100 - 1550

1864 - 1864

1864 - Okänt

Västra Götaland
Skövde
Västergötland
Häggum
Skultorps församling
Skara stift
Häggums kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Häggum 39:1 Häggums kyrka
Häggums nuvarande kyrka föregicks av en romansk kyrka belägen på samma plats. Gamla kyrkan var uppförd på 1100-talet i huggen sten och omfattade långhus, lägre smalare rakt avslutat kor samt ett romanskt västtorn. Från denna kyrka finns bevarat dopfunten från 1200-talet, en möjligen medeltida järnbeslagen dörr, ett epitafium, en predikstol samt två gravstenar från 1700-talet. Nuvarande kyrkobyggnad uppfördes 1863-1864 efter ritningar av Per Ulrik Stenhammar. Byggmästare var storbyggmästaren Petter Anders Pettersson från Värsås. Exteriören representerar den nyklassicistiska kyrkotypen men med vissa historis...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1997

Historiken kompletterad vid inventeringen 2002:
Häggums nuvarande kyrka föregicks av en medeltida kyrka, troligen belägen på samma plats. Från denna kyrka finns bevarat dopfunten från 1200-talet, en möjligen medeltida järnbeslagen dörr, ett epitafium, en predikstol samt två gravstenar från 1700-talet.
Nuvarande kyrka uppfördes 1863-1864 efter ritningar av PU Stenhammar. Byggmästare var Peter Anders Pettersson, Värsås. Från byggnadstiden är bland annat bevarat en nyklassicistisk predikstol och en altaruppsats. Kyrkan fick större delen av nuvarande inredning. Altartavlan målades av AG Ljungström 1872. Inredningen ommålades tydligen s...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1550 Nybyggnad
År 1150 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt.
År 1761 - 1761 Fast inredning - predikstol
Predikstol.
År 1864 - 1864 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn.

Per Ulrik Stenhammar (Arkitekt)

År 1864 - 1864 Fast inredning - altaruppsats

Per Ulrik Stenhammar (Arkitekt)

År 1864 - 1864 Fast inredning - predikstol

Beerståhl, Nils Fredrik, Anders Gustav Ljungström. Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1977-1978. Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. Ullenius, Gunnar. Kyrkobyggnad och stilimitation. Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1977-1978 (Arkiv)

År 1864 - 1864 Nybyggnad - Torn

Per Ulrik Stenhammar (Arkitekt)

År 1864 - 1864 Nybyggnad - Sakristia

Per Ulrik Stenhammar (Arkitekt)

År 1864 - 1864 Nybyggnad - Korparti

Per Ulrik Stenhammar (Arkitekt)

År 1864 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1872 - 1872 Specifika inventarier - altartavla

Anders Gustav Ljungström (Konstnär)

Beerståhl, Nils Fredrik, Anders Gustav Ljungström. Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1977-1978. Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. Ullenius, Gunnar. Kyrkobyggnad och stilimitation. Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1977-1978 (Arkiv)

År 1921 - 1921 Underhåll - målningsarbete, interiör
Tak och inredning.

Bröderna Ljungström (Hantverkare - Målare)

År 1925 - 1925 Fast inredning - orgel
Ny

H. Nordfors & Co (Orgelbyggeri)

År 1927 - 1927 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning i söder och väster. En mur borttages.
År 1945 - 1945 Teknisk installation - el

Sigurd Lidén (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1945 - 1945 Teknisk installation - värme
Elvärme med bl.a. bänkvärmare.

Sigurd Lidén (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1948 - 1948 Fast inredning - orgel, orgelverk
Renovering
År 1953 - 1953 Ändring - ombyggnad, interiör
Renovering bänkar. 1700-talspredisktol och epitafium placeras i långhuset. Omläggning av golvet.

Anders Ekman (Arkitekt)

K J R Johansson (Hantverkare - Målare)

År 1953 - 1953 Konservatorsarbeten
Altaret.

Anders Ekman (Arkitekt)

K J R Johansson (Hantverkare - Målare)

År 1953 - 1953 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ny port samt vindfång tioo sydportalen.
År 1966 - 1966 Underhåll - exteriör
Omputsning. Förbättring av trappor. Komplettering av tak. Fönsterbleck. Målning.

Edgar Haasum (Arkitekt)

År 1966 - 1966 Konservatorsarbeten
Blästring av järnbeslagen dörr.

Olle Hellström (Konservator)

År 1971 - 1971 Fast inredning - orgel
Ny kororgel.

Reinard Kohlus (Orgelbyggare)

År 1971 - 1971 Ändring - ombyggnad, interiör
Borttagning av bänkar för att skapa lillkyrka.

OH Olofsson (Arkitektkontor)

År 1984 - 1984 Fast inredning - bänkinredning
Borttagning bänkar på läktarens sydsida.
År 1987 - 1987 Underhåll - takomläggning
År 1997 - 1999 Ändring - ombyggnad, interiör
Målning. Ny läktartrappa. Förstoring korgolvet. Slipning och oljning av golv.

Anders Darwall (Konservator)

FFNS Skövde (Arkitektkontor)

Flärings måleri (Hantverkare - Målare)

Kenneth Johansson (Byggmästare)

År 1997 - 1999 Fast inredning - bänkinredning
Nya.

FFNS Skövde (Arkitektkontor)

Kenneth Johansson (Byggmästare)

År 1997 - 1999 Fast inredning - orgel
Ny kororgel.

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1997 - 1999 Fast inredning - orgel
Renovering läktarorgel.
År 2000 - 2000 Underhåll - takomläggning