Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKÖVDE SKULTORP 1:33 - husnr 1, NORRA KYRKETORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

N Kyrket nya k:a ext negnr 02-157-09.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NORRA KYRKETORPS KYRKA (akt.)

1923 - 1925

1923 - 1925

Västra Götaland
Skövde
Västergötland
Norra Kyrketorp
Skultorps församling
Skara stift
Skövdevägen 21

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Historiken kompletterad vid inventeringen 2002:
Norra Kyrketorps kyrka, uppförd efter ritningar av Fredrik Falkenberg vid överintendentämbetet, invigdes 8 mars 1925. Målarmästare KJR Johansson och byggmästare JA Gustavsson hade deltagit i arbetena. Bänkinredning hade ritats av Falkenberg och dopfunten skänkts av Hagelbergs församling. Ett uthus norr om kyrkan byggdes samtidigt som kyrkan. 1928 inköptes en orgel med tio stämmor från Nordfors och co, Lidköping. 1950 insattes elvärme enligt förslag av S. Lidén, Skara.
1972-1973 skedde en restaurering, enligt arkitekt Anders Ekmans förslag. Ekman hade emellertid avlidit under arbetet...

Läs mer i eget fönster

År 1923 - 1925 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

År 1923 - 1925 Fast inredning - läktare
År 1923 - 1925 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör

Yngve Lundström (Konstnär)

År 1923 - 1925 Nybyggnad - Torn

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

År 1923 - 1925 Nybyggnad - Sakristia

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

År 1923 - 1925 Nybyggnad - Korparti

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

År 1923 - 1925 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1925 - 1925 Specifika inventarier - altartavla

Gunnar Torhamn (Konstnär)

År 1925 - 1925 Invigning

J A Gustavsson (Byggmästare)

K J R Johansson (Konstnär - Dekormålare)

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. (Arkiv)

År 1928 - 1928 Fast inredning - orgel

H. Nordfors & Co (Orgelbyggeri)

År 1950 - 1950 Teknisk installation - värme
Elvärme

Sigurd Lidén (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1972 - 1973 Ändring - tillbyggnad
Ytterligare en sakristia med källare.

Anders Ekman (Arkitekt)

Edgar Haasum (Arkitekt)

År 1972 - 1973 Fast inredning - altarring
Ny

Anders Ekman (Arkitekt)

Edgar Haasum (Arkitekt)

År 1972 - 1973 Ändring - ombyggnad, interiör
Förändrad entreé i vapenhuset genom att vägg mellan långhus och vapenhus flyttas. Ram kring altartavla ändras. Korgolvet sänks. Toalett i vapenhus samt sakristia.

Anders Ekman (Arkitekt)

Edgar Haasum (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Fast inredning - altare

Edgar Haasum (Arkitekt)

År 1974 - 1974 Fast inredning - orgel

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 2008 - 2008 Teknisk installation - värme
Installation av vattenburen värme (fjärrvärme)

Radiator vvs ab Mariestad (Firma)

År 2008 - 2008 Teknisk installation - el
Ny elinstallation och kablage.

Elektriska Flexservice i Skövde AB (Firma)

År 2008 - 2008 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt plant kalkstensgolv i koret. Befintligt äldre kalkstensgolv i kyrkan rengjort och behandlat.

Bygghyttan AB, Karlsborg (Hantverkare - Murare)

Dala Stenindustri (Firma)