Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TIDAHOLM GERUM 20:1 - husnr 1, ÖSTRA GERUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. 04/303:18

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖSTRA GERUMS KYRKA (akt.)

1130 - 1150

1130 - 1150

Västra Götaland
Tidaholm
Västergötland
Östra Gerum
Valstads församling
Skara stift
Östra Gerums kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1997

Enligt traditionen och Västgötalagens bihang skall Östra Gerum vara en av de kyrkplatser som Sigfrid invigde omkring 1020. I närheten finns ruinen av en annan av dessa, Agnestad. Fynd av en tidig 1100-talsgrav vid södra muren har tolkats som ett tecken på att nuvarande kyrka hade en föregångare, rimligen en stavkyrka. Nuvarande kyrka uppfördes med en typiskt romansk planform , d.v.s. smalare kor och absid. Tuktad kalksten användes till murarna. Hörn, portar och fönster fick omfattningar av sandstenskvadrar. I norr fanns en rundbågig nordport. I väster skall ha stått ett torn, vilket även indikeras av utkragningar i långhusgaveln. De...

Läs mer i eget fönster

År 1130 - 1150 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, absid. Ett torn restes någon gång under medeltiden.

Västergötlands museum (Arkiv)

År 1130 - 1150 Nybyggnad - Korparti
År 1130 - 1150 Nybyggnad
År 1200 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
År 1250 - 1300 Ändring - ombyggnad, fönster
Spetsbågsfönster i absid.
År 1300 - 1480 Ändring - ombyggnad, valvslagning
År 1480 - 1490 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Valv- och väggmålningar

Amund (Konstnär)

År 1699 - 1699 Fast inredning - predikstol
Tillverkas för Ettaks kyrka, inköps sedermera till Östra Gerum år 1729 efter denna kyrkas rivning.

Johan Ullberg d ä (Konstnär - Bildhuggare)

År 1700 - 1800 Ändring - ombyggnad
Igensättning av nordport, vilken förses med ett litet fönster. Tre fönster på södra långsidan och i koret tillkommer. I interiören uppförs två läktare.
År 1715 - 1715 Fast inredning - altaruppsats

Jonas Ullberg (Konstnär - Bildhuggare)

År 1722 - 1722 Rivning
Tornet rives. Årtalet något osäkert. Ombyggnad av takstol.
År 1734 - 1734 Nybyggnad - Vapenhus
År 1773 - 1773 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar i kor och triumfbåge. Medeltida målningar överkalkas.

Anders Wetterlind (Konstnär)

År 1825 - 1875 Ändring - ombyggnad, fönster
Vidgning av långhusets stora fönster i söder. Absidens södra spetsbågsfönster förstoras. Stort fönster bryts upp i västgaveln.
År 1892 - 1892 Nybyggnad - Sakristia

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1892 - 1892 Ändring - ombyggnad, fönster
Korfönster förstoras. Två rundbågsfönster bryts upp i norra långsidan och dess lilla fönster igenmuras. Absidens södra fönster igenmuras.
År 1892 - 1892 Underhåll - exteriör
Fasaderna förses med spritputs och taken lagas.
År 1892 - 1892 Fast inredning - altare
År 1892 - 1892 Fast inredning - altarring
År 1892 - 1892 Fast inredning - port
Nya dörrar
År 1892 - 1892 Fast inredning - läktare
Äldre läktare rives och ersättes av en ny västläktare.
År 1892 - 1892 Fast inredning - bänkinredning
Öppen nygotisk bänkinredning
År 1892 - 1892 Ändring - ombyggnad, golv
Nya golv
År 1892 - 1892 Underhåll - omputsning
Nedknackning av 1700-talsdekor och anbringande av ny puts som förses med tidstypiskt schablonmåleri, språkband och skyar.

Anders Gustav Ljungström (Konstnär)

År 1892 - 1892 Teknisk installation - värme
Kamin
År 1903 - 1903 Fast inredning - orgel

Levin Johansson (Orgelbyggare)

År 1952 - 1953 Ändring - restaurering
Igenmurning av fönster i västgavel. Rekonstruktion av absidens sydfönster. Nya ytterbågar i södra långsidans fönster. Insättning av innanfönster med antikglas. Sydportal tags fram. Nytt innertak i vapenhus. Rivning av läktare. Nya bänkgavlar. Nytt golv i bänkkvarter. Drapering målas som bröstning. Omputsning av väggar i långhus, med undantag för den östra.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1952 - 1953 Underhåll - exteriör
Omputsning. Lagning av tak. Ny spåntäckning på absid. Grundförstärkning av absid. Rivning av skorsten.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1952 - 1953 Konservatorsarbeten
Borttagning av 1892 års puts. Konservering och delvis rekonstruktion av medeltida måleri. Altaruppsats och predikstol befrias från 1892 års övermålning.

David Sundbaum (Konservator)

År 1952 - 1953 Specifika inventarier - textilskåp

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1952 - 1953 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning och belysning.
År 1976 - 1976 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Putslagning med KC-bruk och avfärgning med silikatfärg.

Raimund Saariste, Skövde (Arkitekt)

År 1979 - 1979 Ändring - ombyggnad
Renovering av orgel.

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1989 - 1989 Underhåll - exteriör
Putslagning och avfärgning med kalk. Fasadens sandstensdetaljer friläggs. Nya vindskivor uppsätts.
År 1992 - 1992 Underhåll - omputsning
Cementputs i sakristia avlägsnas.

Kenneth Johansson (Byggmästare)

År 1999 - 1999 Dendrokronologisk undersökning