Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TÖREBODA BJÖRKÄNG 7:1 - husnr 1, TÖREBODA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Töreboda ext, negnr 04-291-24.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TÖREBODA KYRKA (akt.)

1868 - 1870

Västra Götaland
Töreboda
Västergötland
Töreboda
Töreboda församling
Skara stift
Fredsbergsvägen 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1995

TÖREBODA/BJÖRKÄNGS KYRKA - Kyrkan uppfördes 1868-1870 på den så kallade Börstorps backe. Anledning till kyrkans nord-sydliga orientering sägs vara dåliga grundförhållanden. Arkitekt var Albert Törnqvist. Denne tycks även ha ritat predikstol och en ännu bevarad orgelfasad. Gustaf Andersson och Johan Larsson, Varola, var byggmästare. Skiffertaket lades på 1893. Kyrkan föregicks av Björkängs medeltidskyrka på annan kyrkplats. Denna avlöstets av en ny kyrka på 1600-talet. Från föregångaren har bevarats en medeltida dopfunt, storklockan, en altaruppsats från 1738 (målad1766) med skulpturer från 1400-talet (nu placerad på östra långhus...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
År 1738 - 1738 Fast inredning - altaruppsats
På sydväggen.
År 1868 - 1870 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn.

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1868 - 1870 Nybyggnad - Torn

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1868 - 1870 Nybyggnad - Korparti

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1870 - 1870 Fast inredning - predikstol

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1870 - 1870 Fast inredning - altaruppsats
Förvaras på vinden
År 1870 - 1870 Fast inredning - altarring
Förvaras på vinden
År 1870 - 1870 Fast inredning - läktare
År 1879 - 1879 Fast inredning - orgel, orgelfasad

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1912 - 1912 Ändring - ombyggnad, interiör
Uvidgning av läktare, målning, ny kyrkklocka
År 1912 - 1912 Teknisk installation - värme
År 1944 - 1944 Fast inredning - orgel, orgelverk

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

År 1951 - 1951 Nybyggnad - Sakristia

Einar Lundberg (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Fast inredning - bänkinredning

Einar Lundberg (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Specifika inventarier - altartavla

Torsten Nordberg (Konstnär)

År 1951 - 1951 Fast inredning - altarring

Einar Lundberg (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Teknisk installation - värme
Elvärme.
År 1951 - 1951 Fast inredning - glasmålning

Torsten Nordberg (Konstnär)

År 1973 - 1973 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvigning i norr

Samuel Kaldén (Trädgårdsarkitekt)

År 1981 - 1981 Fast inredning - orgel
Kororgel

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1981 - 1981 Underhåll - interiör
Slipning och lackning av golv, ny färgsättning, ramp i kortrappan, läktarunderbyggnad mm

Jerk Alton (Arkitekt)

År 1994 - 1994 Underhåll - takomläggning
Omtäckning av spiran
År 2010 - 2010 Teknisk installation - el
Komplettering av elinstallationer samt kablage.

Vadsbo Elektriska Teknik AB (Firma)

År 2011 - 2011 Underhåll
Ny dränering kring kyrkan.

Persson & Söner Åkeri & Entreprenad (Firma)