Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TÖREBODA BÄCK 13:1 - husnr 1, BÄCKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bäcks kyrka, ext, negnr 04-290-06.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BÄCKS KYRKA (akt.)

1749 - 1750

Västra Götaland
Töreboda
Västergötland
Bäck
Fredsberg-Bäcks församling
Skara stift
Bäck 13

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

BÄCK - Bäcks nuvarande kyrka uppfördes till största delen 1749 och tornet tillkom 1750. Sakristian är senare. Kyrkan föregicks av en medeltida träkyrka, som revs i samband med uppförandet av den nya. Föregångaren var belägen ett par hundra meter från nuvarande kyrkplats. En stor del stenmaterial till nya kyrkan hämtades från närbelägna Ymseborg. Från den gamla kyrkan stammar en dopfunt från 1200-talet, en liljesten, en madonnaskulptur från 1100-talet, två medeltida kyrkklockor, en äldre nummertavla och några minnestavlor. Nuvarande predikstol kom till 1750 och altaruppsatsen 1751. 1765 målades predikstolen, altaruppsatsen, bänkar mm...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
År 1200 - 1350 Specifika inventarier - kyrkklocka
År 1350 - 1500 Specifika inventarier - kyrkklocka
År 1749 - 1750 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn

Bengt Jonsson (Hantverkare - Murare)

År 1749 - 1749 Nybyggnad - Korparti
År 1750 - 1750 Nybyggnad - Torn
År 1750 - 1750 Fast inredning - predikstol
År 1751 - 1751 Fast inredning - altaruppsats
År 1765 - 1765 Underhåll - målningsarbete, interiör
Altaruppsats och "öwrige prydnader i kyrkan" stofferas i blå nyanser.

Gabriel Lindman (Hantverkare - Målare)

År 1830 - 1839 Underhåll - takomläggning
Spåntäckning byts mot skiffer.
År 1880 - 1889 Ändring - ombyggnad
Altaruppsats flyttas till torn. Innertaket höjs. Fönstren förstoras nedåt. Sakristian omdanas.
År 1880 - 1889 Fast inredning - läktare
År 1892 - 1892 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv av cement pga fukt.
År 1925 - 1926 Underhåll - målningsarbete, interiör

Anders Roland (Arkitekt)

År 1925 - 1926 Konservatorsarbeten
Altaruppsatsen restaureras och återuppsätts. Predikstolens ursprungliga blågrå färg tas fram. Madonna och minnestavlor återuppsätts.

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

År 1925 - 1926 Fast inredning - bänkinredning

Anders Roland (Arkitekt)

År 1925 - 1926 Fast inredning - glasmålning
Korfönster

Yngve Lundström (Konstnär)

År 1925 - 1925 Fast inredning - orgel
Den första orgeln. Pneumatiskt verk.

David Dahl (Arkitekt)

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

År 1925 - 1926 Specifika inventarier - kyrkklocka

Bergholtz Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

År 1948 - 1949 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning, belysning och orgelfläkt.

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1955 - 1955 Konservatorsarbeten
Madonna konserveras.

Olle Hellström (Konservator)

År 1970 - 1970 Konservatorsarbeten
Skadedjursanering av inredning.
År 1973 - 1973 Underhåll - omputsning
Omputsning av fasad.

Edgar Haasum (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Underhåll - takomläggning
Lanterninen och dess takfall omtäcks med koppar.

Edgar Haasum (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsats.

Uno Kullander (Konservator)

År 1977 - 1977 Ändring - ombyggnad, interiör
Fyra bänkar slopas under läktaren.
År 1979 - 1979 Ändring - tilläggsisolering
Innertaket tilläggsisoleras.
År 1984 - 1984 Underhåll - takomläggning
Omläggning av skiffertak.
År 1987 - 1987 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 1987 - 1987 Ändring - ombyggnad, golv
Kalkstensgolv i kor.
År 1992 - 1992 Underhåll - omputsning
Ompustning av tornfasad och nedre partierna på långhus och kor. Liljestenar (använda som solbänkar) flyttas till vapenhuset.
År 1999 - 1999 Underhåll - målningsarbete, interiör
Plastfärg och cementlagningar avlägsnas från väggarna.

Zälles Byggservice AB (Byggmästare)

År 1999 - 1999 Ändring - ombyggnad, golv
Kalkstensgolv i koret.

Zälles Byggservice AB (Byggmästare)

År 1999 - 1999 Specifika inventarier - textilskåp

Ulla Engqvist (Konservator)

År 2003 - 2003 Underhåll - Omputsning, interiör
Renovering av vapenhusväggar med nedskrapning av sekundär färg- och putsstyp, samt bevarande av ursprunglig puts. Omputsning och kalkavfärgning.

Bygghyttan i Karlsborg AB (Hantverkare - Målare)

Zälles Byggservice AB, Götene (Hantverkare - Murare)

År 2003 - 2003 Teknisk installation - el
Nya kabeldragningar. Ny elcentral.

Vadsbo Elektriska Teknik AB (Firma)

År 2003 - 2003 Ändring - ombyggnad, golv
Cementgolv bortbilat och ersatt med kalkstensgolv. Ursprungligt stengolv av gråstenshällar finns därunder.

Zälles Byggservice AB, Götene (Hantverkare - Murare)

År 2003 - 2003 Underhåll - interiör
Åtgärder i vapenhus/kyrkorum: Översyn av sättningsskadat dörrvalv. Sanering av röt- och svampangrepp i torntrappans nederdel samt i ingång till kyrkorum. Utbyte och återställande av skadade delar i torntrappa, dörrkarm, läktarpelare och bänk.

Blomqvists Bygg AB (Hantverkare - Snickare)

Bygghyttan i Karlsborg AB (Hantverkare - Målare)

Zälles Byggservice AB, Götene (Hantverkare - Murare)

År 2010 - 2010 Teknisk installation - el
Komplettering av elinstallationer och kablage samt viss belysningsarmatur.

Vadsbo Elektriska Teknik AB (Firma)