Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TÖREBODA MO 23:1 - husnr 1, MO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Mo kyrka, ext, negnr 04-225-08.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MO KYRKA (akt.)

1100 - 1349

Västra Götaland
Töreboda
Västergötland
Mo
Fägre församling
Skara stift
Moholm 84

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

MO KYRKA - Under senmedeltid skall ett kapell ha legat invid en källa på Moholms säteri ägor, tillägnat Sankt Markus. Den nuvarande kyrkan i Mo har delvis medeltida murverk. Från medeltiden är även bevarat liljestenar och en skulptur från 1300-talet. En 1100-talsmadonna är såld till Statens historiska museum. Altartavlan är målad av Johan Aureller d.y. omkring 1700. Altaruppsatsen sannolikt är från 1700-talets andra hälft. Predikstolen från 1700-talet har haft uppgång från sakristian.
En ombyggnad 1730 skedde på initiativ och bekostnad av baron C Sparre. Bland annat tillkom nuvarande kor. Under koret är en gravkammare med lämninga...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus
År 1675 - 1725 Specifika inventarier - altartavla

Johan Aureller d y (Konstnär)

År 1675 - 1750 Fast inredning - predikstol
År 1700 - 1799 Fast inredning - predikstol
Predikstol
År 1700 - 1800 Fast inredning - altare
År 1700 - 1800 Fast inredning - altarring
År 1700 - 1800 Fast inredning - läktare
År 1730 - 1730 Nybyggnad - Korparti
Brett, åttkantigt kor med gravkammare.
År 1750 - 1800 Fast inredning - altaruppsats
Innefattar en äldre altartavla.
År 1770 - 1825 Specifika inventarier - dopfunt
Empiredopfunt i form av förgylld örn.
År 1856 - 1856 Nybyggnad - Torn
År 1878 - 1878 Fast inredning - orgel

Salomon Molander (Orgelbyggare)

År 1912 - 1912 Fast inredning - bänkinredning

Anders Roland (Arkitekt)

J A Nilsson, Fagersanna (Byggmästare)

År 1912 - 1912 Fast inredning - port
Nya dörrar. Troligen utbytta 1972 mot likadana.

Anders Roland (Arkitekt)

J A Nilsson, Fagersanna (Byggmästare)

År 1912 - 1912 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt korgolv, nytt tak under läktare och i vapenhus, ny läktartrappa, korbänkar slopas.

Anders Roland (Arkitekt)

J A Nilsson, Fagersanna (Byggmästare)

År 1912 - 1912 Underhåll - målningsarbete
År 1916 - 1916 Specifika inventarier - kyrkklocka
Gamla klockorna säljs till Nationalmuseum.

Kristian (K G) Bergholtz (Klockgjutare)

År 1942 - 1942 Ändring - ombyggnad, fönster
Innanfönster med antikglas monteras.
År 1942 - 1942 Konservatorsarbeten
Äldre färglager tas fram på altaruppsats.

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

År 1942 - 1942 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny gråvit färgsättning med grågröna bänkar.

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

År 1942 - 1942 Teknisk installation - värme
Elvärme
År 1942 - 1942 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt pneumatiskt verk.

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

År 1942 - 1942 Fast inredning - bänkinredning
År 1972 - 1972 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad

Nils Karlsson (Arkitekt)

År 1988 - 1988 Underhåll - målningsarbete
Ny färgsättning.

Flärings måleri (Hantverkare - Målare)

År 1988 - 1988 Ändring - ombyggnad, interiör
Rötat virke i altare byts ut. Äldre tak tas fram i sakristian, vilken även får nya skåp istället för de gamla. Läktarbröstet höjs. Korgolvets heltäckningsmatta ersätts av kalksten. De två nedre bänkraderna slopas.
År 1988 - 1988 Ändring - tilläggsisolering
Taket isoleras.
År 1988 - 1988 Konservatorsarbeten
Altaruppsats, predikstol, nummertavla och medeltida skulptur konserveras.

Alf Hedman (Konservator)

År 2009 - 2009 Underhåll - exteriör
Renovering av tornets lanternin: Översyn av panel, pilastrar och skiffertak med underpanel. Omläggning av övre takfallets skivplåttäckning. Nytillverkade fönster. Ommålning av luckor.

Rosenlinds Bygg AB (Entreprenör)

Sahlbergs Papp & Plåt AB (Hantverkare - Plåtslagare)

Simonssons Måleri AB (Hantverkare - Målare)

Takskifferspecialisten AB (Firma)

År 2009 - 2009 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kalkavfärgning av tornets östfasad.

Rosenlinds Bygg AB (Entreprenör)

Simonssons Måleri AB (Hantverkare - Målare)