Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ALINGSÅS HEMSJÖ 16:1 - husnr 1, HEMSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B961_077:19

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HEMSJÖ KYRKA (akt.)

1857 - 1859

Västra Götaland
Alingsås
Västergötland
Hemsjö
Hemsjö församling
Skara stift
Hemsjö kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1995

När den gamla kyrkan blivit för liten för den växande församlingen beslöt man att bygga en ny. Ritningar upprättades av arkitekt F W Scholander vid Överintendentsämbetet år 1854. Kyrkan kom att uppföras på en ny plats, den s.k. "Bräckan" sydväst om gamla kyrkbyn. Byggnadsarbetena genomfördes 1857-59 och invigningen ägde rum 1862. Från den gamla kyrkan övertogs altaruppsatsen i barock. Altaruppsatsen kom sedermera att placeras på östra korväggen (framför ett igensatt fönster) i den av altarskranket avskilda sakristian. Altaruppsatsen var dock synlig från kyrkorummet. Den kom att övermålas i vitt och guld. Den gamla kyrkans medeltida ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1300 Specifika inventarier - dopfunt
Tillhör sedan 1868 Statens Historiska Museum. Sedan 2005 deponerad i församlingen med ny fot.
År 1399 - 1549 Specifika inventarier - kyrkklocka
År 1674 - 1674 Fast inredning - altaruppsats

Marcus Jäger (d ä) (Konstnär - Bildhuggare)

År 1752 - 1752 Specifika inventarier - kyrkklocka

Nils Billsten, Skara (Klockgjutare)

År 1791 - 1791 Fast inredning - orgel
Inköps 1865 från Alingsås stadskyrka.

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

Lars Strömblad (Orgelbyggare)

År 1857 - 1859 Nybyggnad - Torn

Fredrik Wilhelm Scholander (Arkitekt)

År 1857 - 1859 Nybyggnad - Korparti
Koret inrymmer även en med skärm avdelad sakristia.

Fredrik Wilhelm Scholander (Arkitekt)

År 1857 - 1859 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn.

Fredrik Wilhelm Scholander (Arkitekt)

År 1900 - 1900 Fast inredning - orgel, orgelverk

Kaspar Thorsell, Göteborg (Orgelbyggare)

År 1905 - 1908 Specifika inventarier - dopfunt
Inköps 1932 från Alingsås stadskyrka.

Charles Lindholm (Arkitekt)

År 1906 - 1906 Underhåll - målningsarbete, interiör
Delvis ny färgsättning. Ekådring av bänkar.
År 1916 - 1916 Flyttning
Gamla kyrkans altaruppsats ersätter altarskärmens träkors.

Anders Roland (Arkitekt)

År 1922 - 1924 Underhåll - takstol
Reparation av taktäckning och takstol. Förstärkning av bärbjälkar till lanternin och klockvåningens bjälklag. Reparation av rötskadat innertak.

L E Bengtsson, Alingsås (Arkitekt)

År 1922 - 1924 Ändring - ombyggnad, fönster
Innanfönster insätts.

L E Bengtsson, Alingsås (Arkitekt)

År 1922 - 1924 Ändring - ombyggnad, stomme
Kaminerna förses med skorsten.

L E Bengtsson, Alingsås (Arkitekt)

År 1922 - 1924 Underhåll - målningsarbete
Fasadernas puts lagas och kalkas. Interiören får helt ny färgsättning med rika marmorerinar i olika färger på inredningen i sin helhet (undantaget bänkarna). Tak och hålkäl behandlas även.

Georg Karlborg (Hantverkare - Målare)

År 1922 - 1924 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Dekormåleri i triumfbåge och korfönstersmygar.

Gustav Härbertz (Konstnär - Dekormålare)

John Hedæus (Konstnär)

År 1935 - 1935 Teknisk installation - värme
Kaminer ersätts av centralvärme med lågtrycksånga. Pannrum under långhus.
År 1949 - 1949 Konservatorsarbeten
Konservering av tre medeltida skulpturer som placeras i kyrkorummet.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av orgelverket, blir pneumatiskt.

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1952 - 1952 Teknisk installation - el
År 1953 - 1953 Ändring - ombyggnad, interiör
Bänkarna byggs om till större bekvämlighet. Sidogångar ordnas därvid. Bänkdörrar och skärmar bibehålls. Bakre bänkraderna slopas för läktarunderbyggnader (kapprum, förråd, doprum och toalett). Nytt golv läggs in, varvid korgolvet höjs.

Eric Svensson, Norsesund (Byggmästare)

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1955 - 1955 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiör ommålning varvid en stor del av inredningens marmoreringar slopas. De kvarstår dock till stor del i fyllningarna. Taket och dess hålkäl berörs ej av arbetena.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1957 - 1957 Specifika inventarier - dopfunt

Ivar Lindekrantz (Konstnär - Bildhuggare)

År 1973 - 1974 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt mekaniskt verk. Sex stämmor sparas från gamla verket.

Nils Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1982 - 1982 Teknisk installation - högtalaranläggning
År 1982 - 1983 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Exteriör ommålning.
År 1984 - 1984 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av vapenhus: ny trappa ersätter de två ursprungliga, nytt golv av klinker, vindfång anordnas, innanfönster insätts. I tornets andra våning byggs en isolerande vägg mot torntrappan. Läktaren förses med branddörr.

Henry Rygård (Arkitekt)

År 1989 - 1989 Fast inredning - orgel
Kororgel

Johannes Menzel (Orgelbyggare)

År 1992 - 1992 Underhåll - omputsning
Omputsning av tornfasader.

Ernström Bygg AB (Entreprenör)

År 1992 - 1992 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kalkning av alla fasader.

Ernström Bygg AB (Entreprenör)

År 1994 - 1994 Underhåll - takomläggning
Omläggning av skiffertak.

Skifferspecialisten AB (Firma)

År 2003 - 2003 Ändring - ombyggnad, interiör
Altarringen uppsektioneras för att bli flyttbar och får ny färgsättning. Golv inom altarring sänks. Norra läktarunderbyggnaden görs om till sakristia.

DEFYRA Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Kruse Dahrén arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 2003 - 2003 Specifika inventarier - textilskåp
År 2004 - 2004 Ändring - ombyggnad, golv
Klinker byts mot kalksten i vapenhus.
År 2004 - 2004 Teknisk installation
Uppsättning av moderna armaturer över bänkkvarter samt strålkastarskenor framför kor.
År 2005 - 2005 Underhåll - målningsarbete, interiör
Doprummet i södra läktarunderbyggnaden ommålas och dess heltäckningsmattor tags bort.