Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BORÅS CAROLI KYRKA 1 - husnr 1, CAROLI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

plansch 1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
CAROLI KYRKA (akt.)

1661 - 1669

1661 - 1668

Västra Götaland
Borås
Västergötland
Borås
Borås Caroli församling
Skara stift
Stora Kyrkogatan 9

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

Torpa kyrkby runt nuvarande Caroli kyrka blev 1621 Borås stad. Första kyrkan på platsen antas ha varit en stavkyrka, vilken ersattes med en romansk stenkyrka kring 1200-talets början. Detta antagande bygger på fynd i Caroli kyrka av en dopfunt av sandsten, utförd med största sannolikhet av mäster Anders/Andreas, verksam vid denna tid. En grov dörrpost (anslagssten) i sandsten, ett hugget överstycke till ett litet romanskt fönster, samt grundmurar och en väggmur i Caroli kyrkas södra vägg är andra fynd som styrker dateringen. Storlek och plan är känd.
Marken runt kyrkan var begravningsplats och på gravarna lades stenhällar för Borås ...

Läs mer i eget fönster

År 1661 - 1669 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor. Rester av en äldre medeltida kyrka (Torpa kyrka) finns förmodligen i nuvarande kyrkans sydmur.

Helge snickare (Hantverkare - Snickare)

Håkan Larsson (Hantverkare - Snickare)

Johan menlös (Hantverkare - Murare)

Johan Svensson Wätterhusen (Byggmästare)

Karl Berlin (Arkitekt)

Lars Kopparsmed (Hantverkare)

Olof timmerman (Hantverkare - Snickare)

År 1661 - 1668 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1661 - 1669 Nybyggnad - Korparti
År 1662 - 1662 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Ny mur runt den medeltida kyrkogården.

Arvid murmästare (Hantverkare - Murare)

År 1663 - 1663 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Klockstapel uppförs

Arvid Hane (Byggmästare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1663 - 1663 Rivning
Rivning av Torpa kyrkas medeltida torn
År 1679 - 1689 Nybyggnad - Torn
År 1681 - 1681 Brand - delvis förstörd

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1681 - 1681 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Ny bogårdsmur efter brand.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1684 - 1684 Ändring - ombyggnad, exteriör
Strävpelare uppförs efter branden.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1685 - 1685 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Valvbågarna mellan kolonnerna slås.

Hans Johansson Orre (Byggmästare)

År 1705 - 1705 Specifika inventarier - tornur
En urtavla till var sida och urverk beställs. Tidigare ur förstört i branden 1681.

Anders Andersson, Göteborg (Urmakare)

År 1705 - 1705 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus åt norr och söder uppförs. Senare rivet

Hans Schmidt (Byggmästare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1727 - 1727 Brand - delvis förstörd
Staden och kyrkan brann.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1731 - 1731 Specifika inventarier - tornur
Nytt tornur med sniderier och stoffering.

Anders Andersson, Göteborg (Urmakare)

Jonas Elfvenberg (Konstnär)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1733 - 1733 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av sten. Gåva av handelsmännen Anges Bengtsson Hessle och Anders Åkerhult.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1739 - 1742 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia byggdes åt öster efter brand 1727. Taket belades med järnplåt 1742. Senare riven

Gottfrid Markvard (Hantverkare - Murare)

Plåtslagare Hoffstadius (Hantverkare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1791 - 1793 Ändring - påbyggnad
Tornöverbyggnad, huv med lanternin.

Gustaf Pfeffer (Arkitekt)

J A Hedman (Hantverkare)

År 1822 - 1824 Underhåll - takomläggning
Efter brand 1822 sattes en ny takstol med lägre resning, kopparplåten återanvändes. Provisoriskt torntak med flöjel gjordes.

Johannes Kjellman (Hantverkare)

Pehr Ericsson från Tå, Sandhult (Byggmästare)

År 1822 - 1822 Brand - delvis förstörd
Staden och kyrkan brann.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1823 - 1823 Ändring - ombyggnad, yttertak
Innertaket får sin nuvarande utformning, ersatte spegelvalv från 1732 i alla skepp, förstörda av branden. Väggarna kalkas.

Johan Sundberg (Hantverkare - Murare)

Pehr Ericsson från Tå, Sandhult (Byggmästare)

År 1824 - 1824 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgelfasad.

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

År 1824 - 1824 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

Pehr Zacharias Strand (Orgelbyggare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1824 - 1824 Specifika inventarier - tornur
Nytt tornur med förgyllda siffror av mässing.

Holmquist (Urmakare)

År 1824 - 1824 Specifika inventarier - kyrkklocka
Tre nya kyrkklockor göts, delvis av de gamla, nedsmälta i branden 1822.

Theodor Tries (Klockgjutare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1836 - 1840 Rivning
Vapenhusen avlägsnas, ersätts med vindfång av trä.

E.N. Memsen (Arkitekt)

Nyman (Hantverkare - Snickare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1837 - 1837 Underhåll - omputsning
All puts huggs ner, omputsning.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1839 - 1839 Fast inredning - altaruppsats
Altarkors och altaruppsats tillverkas.

Johannes Andersson, Mjöbäck (Konstnär - Bildhuggare)

År 1840 - 1840 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla samt förgyllning och målning av altaruppsatsen.
År 1840 - 1840 Underhåll - interiör
Innertaken får väv och vitmålas.
År 1847 - 1847 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkan vitlimmas
År 1852 - 1852 Ändring - påbyggnad
Tornhuven uppförs ånyo, dock tyngre och ej lika slank som originalet från 1793.

Gustaf Pfeffer (Arkitekt)

Olaus Ericsson, Sandhult (Byggmästare)

År 1862 - 1862 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen kompletteras med två sidoställda tavlor.

Birger Lignell (Konstnär)

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1864 - 1864 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya träfönster med blyspröjsar.
År 1877 - 1877 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya gjutjärnsfönster med spröjsar.

Göteborgs Mekaniska Verkstad (Firma)

År 1877 - 1877 Teknisk installation - värme
Värmesystem med cirkulerande varmvatten, element under gjutjärnsgaller i golven. Byggnad för pannan i sydöst.

Göteborgs Mekaniska Verkstad (Firma)

År 1880 - 1880 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol i klassicistisk stil.

Axel Theodor Lignell (Arkitekt)

År 1884 - 1884 Specifika inventarier - tornur
Nytt urverk levereras.

G.W. Linderoth (Urmakare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1889 - 1890 Fast inredning - läktare
Sidoläktare byggs, troligen efter ritningar från 1859.

A. Johansson, Espered (Hantverkare - Snickare)

August Nilsson (Hantverkare - Målare)

C.A. Leverin (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1889 - 1890 Rivning
Sakristian i öster rivs, en ny inreds bakom koret. Fönster görs i koret.

R Hagstrand (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1889 - 1890 Underhåll - målningsarbete, interiör
Omförgyllning av prydnader. Taken får panel, målas (hade väv).

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1889 - 1889 Byggnadsarkeologisk undersökning
Uppmätning och noggrann besiktning.

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1890 - 1890 Underhåll - takomläggning
Koppartaket läggs om med återbruk.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1893 - 1893 Ändring
Lanterninen får klot och kors. Ersatte spira, klot och flöjel märkt 1824. Förnyat 1903 och 1939.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1894 - 1895 Teknisk installation - el
Elektriskt ljus installeras.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1903 - 1903 Underhåll - målningsarbete, interiör
Kalkstrykning av kyrkoväggarna.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1903 - 1903 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasaderna avfärgas i "lätt chokladton" med dragning åt rött (med gotlandskalk, bensvärta och engelskt rött).

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1903 - 1903 Underhåll - exteriör
Koppartak på strävpelare. Fönsterlagning. Reparation av vapenhus. Rengöring och kalkfärgning av fasad.

E. Holmkvist (Byggmästare)

Engström (Byggmästare)

År 1903 - 1903 Ändring - ombyggnad, fönster
Solbänkarna av järnplåt byts till huggna granitplattor.
År 1908 - 1908 Teknisk installation - värme
Ny panna installeras.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1912 - 1914 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus i norr och söder ersätter invändiga tamburer.

Karl Berlin (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1912 - 1912 Teknisk installation - el
Elringningsanordning

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1913 - 1914 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt trägolv i kyrkan, kalkstensgolvet flyttas till tornet. Nya kortrappor av granit.

Karl Berlin (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1913 - 1914 Ändring - ombyggnad, port
Nya entrédörrar.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1913 - 1914 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönsterglas, katedralglas.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1913 - 1914 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Ny dekor av samtliga tak och fönsternischer, al secco på nyanbragt bruk.

Brocke Blückert (Konstnär)

Emil Nordmark (Konstnär - Dekormålare)

Filip Månsson (Konstnär - Dekormålare)

Helmer Barklund (Konstnär - Dekormålare)

Ragge Forsgren (Konstnär - Dekormålare)

Severius Christierni Wandaleus (Konstnär)

Victor Wallin (Konstnär - Dekormålare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1913 - 1914 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya väggpaneler. Opärlade bräder på läktarens undertak. Nya nummertavlor.

H Isacksson (Byggmästare)

Karl Berlin (Arkitekt)

Pettersson & Reinholdsson (Firma)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1913 - 1914 Fast inredning - bänkinredning
Nya öppna bänkar i fyra nya kvarter.

Karl Berlin (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1913 - 1914 Teknisk installation - el
Elektrisk ljusledning i väggpanels överkant.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1913 - 1914 Fast inredning - predikstol
Ändrar predikstolens svängning och utseende.

Karl Berlin (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1913 - 1914 Teknisk installation - värme
Dolda radiatorer bakom väggpanelen ersätter 1870-tals golvvärme, golvgallren avlägsnas.

Sjölin (Firma)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1914 - 1915 Nybyggnad - Vapenhus
Två vapenhus

Karl Berlin (Arkitekt)

År 1915 - 1915 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målad dekoration i jugendstil på vägg och valv.

Filip Månsson (Konstnär - Dekormålare)

År 1916 - 1916 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol efter gåva. Målas med tempera.

Johan Björk (Konstnär)

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1919 - 1919 Specifika inventarier - dopfunt

Johan Björk (Konstnär)

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1919 - 1919 Fast inredning - orgel
Reparation och orgeln flyttas bakåt cirka en halv meter. (Räknades sedan som Sveriges modernaste orgel)

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1920 - 1920 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt av trä. Gåva av Angelie Eriksson. Ersatte eventuellt den av sten från 1733.

Johan Björk (Konstnär)

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1925 - 1925 Ändring
15 gamla bänkdörrar med ryggstöd skänks till Arnäsholms säteris kapell som uppförs.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1925 - 1925 Underhåll - takomläggning
Takvirket utbytt, plåten reparerad, även tornets.

J.A. Johansson (Hantverkare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1925 - 1925 Underhåll - omputsning
Rappade om och omfärgade ev. hela kyrkan från "lerfärg" till vit.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1938 - 1940 Nybyggnad - Sakristia

Oscar Johansson (Byggmästare)

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1938 - 1940 Underhåll - omputsning
Ommurningar med skärv i cementbruk, urtagna fogar, KC spritputs på cementstockning. Betongförstärkning av fönster och dörrsmygar.

John Lindberg (Entreprenör)

Oscar Johansson (Byggmästare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1938 - 1940 Underhåll - grundförstärkning
Grundförstärkning, nytt betongbjälklag under kyrkan. Gravkamrarna rensas och bevaras. Betongram runt tornets grund.

John Lindberg (Entreprenör)

Oscar Johansson (Byggmästare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1938 - 1940 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv; trä i bänkkvarter, kalksten kor, nya kortrappor.

Oscar Johansson (Byggmästare)

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1938 - 1940 Ändring - ombyggnad, interiör
Betongbjälklag runt klockvåningen i tornet. Klockstolar av trä bort. Branddörrar. Rum för organist i tornet.

F Lindbergs Ingenjörsbyrå (Firma)

John Lindberg (Entreprenör)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1938 - 1940 Fast inredning - läktare
Sidoläktarna rivs. Västläktaren får stålbjälklag, nya läktartrappor och ny barriär.

Oscar Johansson (Byggmästare)

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1938 - 1938 Underhåll - stomme
Diverse murlagningar pga sprickbildningar, nytt murvalv vid koret av tegel. Murförankringar. Diverse murarbeten mellan torn och gavel.

John Lindberg (Entreprenör)

Oscar Johansson (Byggmästare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1938 - 1940 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av bänkar och väggpanel, kyrkmarmorering. Läktarbröstning och panel under ommålad. Armaturerna intakta.

Carl Svensson (Hantverkare - Målare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1938 - 1940 Teknisk installation - värme
Oljepanna, pannrum i fd "ugnen" utvändigt.

Einar Lundberg (Konstruktör)

Filip Ahlgrens (Ahréns?) Ing.byrå (Firma)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1938 - 1940 Specifika inventarier - tornur
Reparerar urverket, eluppdragning, transparenta urtavlor.

G.W. Linderoth (Urmakare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1938 - 1940 Teknisk installation - el
Ny elringningsanordning.

John V Hanssons elektriska affär (Firma)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1938 - 1940 Ändring - ombyggnad
Det fristående pannrummets tak över mark tas bort. Nedstigningslucka till källaren, förbunden med gravkamrarna. Tornets fyrkantiga gluggar på översta våningen ersätts av tre rundbågade på var sida

John Lindberg (Entreprenör)

Oscar Johansson (Byggmästare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1938 - 1940 Underhåll - takomläggning
Tornets takstol och kors blir ersatta. Gamla kyrkgolvet läggs på tornets nya bjälklag.

John Lindberg (Entreprenör)

Oscar Johansson (Byggmästare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1939 - 1940 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia byggs till från koret åt söder.

Brocke Blückert (Konstnär)

Oscar Johansson (Byggmästare)

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1940 - 1940 Konservatorsarbeten
Rengöring, konservering och bättring av dekormåleri.

Brocke Blückert (Konstnär)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1940 - 1940 Teknisk installation - brandskydd
Sprinklersystem i torn.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1940 - 1940 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln rengörs, justeras, stämmor byts, bl a 500 nya övertoner (kyrkan uppges ha en av Västsveriges bästa akustik).

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1944 - 1944 Specifika inventarier - textilskåp

Einar Lundberg (Konstruktör)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1966 - 1966 Teknisk installation - VA
Toalett installeras i tornvapenhuset.

Bengt Börtin Arkitektkontor (Arkitektkontor)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1969 - 1970 Ändring - ombyggnad, interiör
Övningsrum för kör i torn bakom läktare.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1969 - 1970 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ombyggnad av orgelverk, fler stämmor, sju bevarade.

Olof Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1969 - 1969 Underhåll - takomläggning
Koppartaket på långskeppet läggs om.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1980 - 1983 Ändring - ombyggnad, interiör
Fristående altare tillkommer. Sakristia anläggs bakom altaret. Dopfunten flyttas. Valvet isoleras.

Arkitekterna De Fyra Byggnadsvårdskonsult AB, Göteborg (Arkitektkontor)

Perolow Jonsson (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1980 - 1983 Fast inredning - altarring
Altarringen tas bort, raka knäfall placeras nedanför koret.

Arkitekterna De Fyra Byggnadsvårdskonsult AB, Göteborg (Arkitektkontor)

Perolow Jonsson (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1989 - 1990 Underhåll - omputsning
Vapenhusväggarna omputsas och målas efter skador av plastfärg.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1992 - 1993 Teknisk installation
Ny ljudanläggning. Adresserbart brandlarm. Nödbelysning.
År 1994 - 1994 Specifika inventarier - textilskåp
Ombyggnad av textilskåp i sakristia.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1994 - 1994 Ändring - ombyggnad, trappa
Spjäldörrar placeras i läktartrappan.
År 1995 - 1995 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Renovering av kyrkotomt samt anläggning av minneslund.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1996 - 1996 Teknisk installation - el
Nytt elnät, styrning av belysning etc.
År 2000 - 2000 Konservatorsarbeten
Restaurering av takmålning.
År 2000 - 2000 Teknisk installation - el
Fasadbelysning
År 2001 - 2001 Teknisk installation - larm
Nytt larmsystem.
År 2011 - 2011 Underhåll - fönster
Renovering av samtliga gjutjärnsfönster, spröjsarna målades i med linoljefärg i brun kulör

Sandå Måleri AB (Hantverkare - Målare)

År 2011 - 2011 Fast inredning - bänkinredning
Tre bänkar har tagits bort för att tillskapa ett kyrktorg. Befintliga loger har byggts om till HWC och förråd

Peab Sverige AB Bygg Sjuhärad (Firma)

År 2013 - 2013 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten; lagning,rengöring av putsväggar och takmåleri

K-Konservator (Konservator)

Västarvet, Kulturlagret, Vänersborg (Arkiv)

År 2013 - 2013 Underhåll - interiör
renovering av ytskikt i sakristia, vindfång

Västarvet, Kulturlagret, Vänersborg (Arkiv)

År 2016 - 2016 Underhåll - interiör
Målning av läktarbröst på insidan samt vissa bänkar i kyrkorummet, målning väggar och tak i tornrum

Öxabäcks måleri (Firma)

År 2016 - 2016 Ändring - tillgänglighetsanpassning
En naturstensramp av kalksten har byggts i koret.

Olofsson Bygg (Firma)

År 2016 - 2016 Teknisk installation
Sex nya spotlights-skenor,två förstärkningsarmaturer samt sex st. dimbara armaturer har satts upp, samt att fyra nya elektriska psalmtavlor (tv- skärmar) har placerats på fyra pelare i kyrkorummet

Myrås El (Firma)