Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BORÅS SEGLORA 7:1 - husnr 1, SEGLORA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_048.37

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SEGLORA KYRKA (akt.)

1902 - 1903

1902 - 1903

Västra Götaland
Borås
Västergötland
Seglora
Seglora församling
Skara stift
Kyrkbyn 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Historik

Inventeringsår 1992

SEGLORA KYRKA uppfördes 1902-03 efter ritningar av Göteborgsarkitekten Adrian Crispin Peterson. Kyrkan uppfördes ett stycke nordöst om den gamla kyrkplatsen, 300 meter från den gamla kyrkans plats. I socknen har flera kyrkor funnits. Den första kyrkan på platsen byggdes troligen på 1200-talet. Seglora gamla kyrka, som idag står på Skansen, uppfördes 1729-32 men revs 1916, sedan man 1901 beslutat bygga en ny större kyrka. När 1700-talskyrkan monterades ned, hittades rester av två äldre kyrkobyggnader som enligt uppgift var av stavkyrkotyp.

Den nuvarande nygotiska kyrkan är uppförd i tegel och har latinsk korsplan, torn och smalare t...

Läs mer i eget fönster

År 1902 - 1903 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, korsarmar, torn och sakristia.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1902 - 1903 Nybyggnad - Torn

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1902 - 1903 Nybyggnad - Korparti

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1902 - 1903 Nybyggnad - Korsarm/ar

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1902 - 1903 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1902 - 1903 Nybyggnad - Sakristia

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1922 - 1922 Fast inredning - glasmålning
Glasmålning i det mittersta korfönstret.

John Hedæus (Konstnär)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1922 - 1922 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla tillkom.

John Hedæus (Konstnär)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1924 - 1924 Underhåll - målningsarbete, interiör
Tegelväggarna kalkslammades och avfärgades vita. Innertaket målades i ljust pärlgrå oljefärg. Taken under läktarna vitmålades Den fasta inredningen laserades i gråbrun ton med drag åt violett.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1924 - 1924 Underhåll - exteriör
Reparation av fuktskadade fasader. Luftväxling inmurades i strävpelarna för att främja luftväxling och uttorkning av murverket.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1924 - 1924 Ändring
All invändig puts borttogs för att torka ut murverket

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1929 - 1929 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Ordnande av Seglora kyrkogård.

Allan Berglund (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1932 - 1932 Underhåll
Renovering av kyrktornet. Lagning av fasader och rötskadade träkonstruktioner.

John Lindberg (Entreprenör)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1932 - 1932 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nya tornluckor som utvändigt kläddes med kopparplåt.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1946 - 1946 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning av kyrkogården åt öster.

A.T. Selander (Trädgårdsarkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1949 - 1949 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt korgolv av antikbehandlad ekstavsparkett.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1957 - 1957 Fast inredning - orgel
Om- och tillbyggnad av orgeln.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1966 - 1967 Underhåll - målningsarbete, interiör
Kyrkorummet fick ny färgsättning.

Herman Norgren (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1966 - 1967 Underhåll - takomläggning
Söndervittrade takskifferplattor ersattes med nya.

Herman Norgren (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1966 - 1967 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen omändrades med bibehållande av bänkgavlarna. Flera bänkrader borttogs.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1966 - 1967 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv inlades i kyrkan. Trägolvet ersattes med linoleummatta.

Herman Norgren (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1966 - 1967 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya innanfönster insattes.

Herman Norgren (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1966 - 1967 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya utrymmen under norra och södra läktaren.

Herman Norgren (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1966 - 1967 Teknisk installation - värme
Det befintliga varmluftsystemet kompletterades med radiatorer.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1966 - 1967 Teknisk installation - el
Klockringningen elektrifierades. Installation av elektrisk belysning.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1971 - 1971 Specifika inventarier - kyrkklocka
Omgjutning av storklockan.

Bergholz, Stockholm (Klockgjutare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1990 - 1990 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
En minneslund anlades på kyrkogården.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1993 - 1993 Ändring - ombyggnad, stomme
Nytt stålbalksystem i tornet, nytillverkning av tornspirans trästomme samt igenmurning av de nedre tornluckorna. Ommurning av delar av tegelfasaderna.

NCC Bygg AB (Entreprenör)

STIBA AB (Entreprenör)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1993 - 1993 Underhåll - takomläggning
Nytt underlagstak på tornspiran med ny kopparplåtbeläggning.

NCC Bygg AB (Entreprenör)

STIBA AB (Entreprenör)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2001 - 2001 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Tillstånd till miljöanläggning vid Seglora begravningsplats.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2007 - 2007 Underhåll - fönster
Alla gjutjärnsfönster har målats i en engelskt röd kulör

Dennis Byggare AB (Entreprenör)

År 2007 - 2007 Underhåll - exteriör
Omfogning av tegelfogar,fönster- och dörrsmygar samt granitsocklar, byte av spruckna och spjälkade tegelstenar, renovering av ytterportar
År 2007 - 2007 Teknisk installation - värme
Borrning för bergvärme. Värmepumpen har placerats i pannrummet

Dennis Byggare AB (Entreprenör)

År 2007 - 2007 Underhåll - takomläggning
Omläggning av skiffertak, ny taklucka, snörasskydd, ventilationshuvar

NCW Plåt (Firma)

Takskifferspecialisten Grythyttan (Firma)

År 2017 - 2018 Ändring - ombyggnad, interiör
Under läktarna i norr. söder och väster har nya väggar av massivt trä satts upp. Under orgelläktaren inryms pentry, två toaletter, förråd, kapprum samt kyrktorg. I rummen under södra och norra läktarna har befintligt undertak tagits ner och målats liksom väggar och fönster. Under norra läktaren har sakristia, blomrum,toalett och förråd byggts. Under södra läktaren är ett samlingsrum inrett.

Bjelkenfors Bygg AB (Firma)

År 2017 - 2018 Underhåll - golv
Golvmattan i långhuset har tagits bort och golvet har slipats och oljats med golvvax, en nya matta har tillverkats av Kasthall.

Bjelkenfors Bygg AB (Firma)

År 2017 - 2018 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten har utförts på altaruppsats, altarring, predikstol, orgelfasad, dopfunt, golvur, läktarbröstning, långhustak, kortak, nummertavla, äldre altaruppsats, krucifix. Hela takytan med taklist, nedre takkassetter, bågsparrar och konsoler ca 100m² i långhuset frilades och originalmåleriet från 1903 togs fram.En dokumentationsyta finns sparad uppe på läktaren.

Kulturvård Heberlein AB (Firma)

År 2017 - 2018 Underhåll - interiör
Alla putsade väggar har rensats från akrylatfärg och putsats med hydrauliskt kalkfärg och avfärgats med silikatfärg. Alla fönster och dörrar i långhus, kor, sakristia samt rum under läktarna har målats med linoljefärg.

Bjelkenfors Bygg AB (Firma)

År 2017 - 2018 Fast inredning - bänkinredning
Två bänkar har tagits bort i den bakre delen av långhuset samt att två bänkar har kortats i den främre delen mot norr. Samtliga bänkar har kortats några decimeter av utrymmesskäl. Bänkarna har bättringsmålats samt fått nytt tyg. Under samtliga bänkar har bänkvärmare monterats.

Bjelkenfors Bygg AB (Firma)

År 2017 - 2018 Ändring - tillgänglighetsanpassning
I koret har en handikapp-ramp byggts intill predikstolen med handledare i smide och trä.

Bjelkenfors Bygg AB (Firma)

År 2017 - 2018 Fast inredning - altarring
Altarringen kortas och flyttas något

Bjelkenfors Bygg AB (Firma)

År 2017 - 2018 Teknisk installation - värme
Byte av uppvärmning från oljepanna till vattenburen värme via el-patron och bergvärme
År 2017 - 2018 Teknisk installation
Ett nytt styrsystem är installerat som styr både ventilation och värmeanläggning.