Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARK HYSSNA 5:1 - husnr 1, HYSSNA GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_014.8/0007

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HYSSNA GAMLA KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

Västra Götaland
Mark
Västergötland
Hyssna
Hyssna församling
Göteborgs stift
Hyssna gamla kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

HYSSNA GAMLA KYRKA är en vitputsad stenkyrka med rektangulärt långhus, rundat korparti och sakristia i öster samt torn i väster. Långhusets västra del är av medeltida ursprung men kyrkan präglas till stor del av 1700-talets om- och tillbyggnader. På västra gaveln fanns sedan tidigare ett vapenhus av trä som revs 1702 och som samma år ersattes av ett i sten.

Östra delen av långhuset förlängdes 1728 då det halvrunda koret också tillkom. Samma år uppfördes även spelmansläktaren i koret. Vid utbyggnaden 1728 tillkom invändigt en sidoläktare i söder och därefter en i norr. Troligen härrör bänkinredningen från samma år. Stentornet i väst...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1349 Nybyggnad
År 1200 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
År 1200 - 1299 Fast inredning - altaruppsats
År 1696 - 1696 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar i kyrkorummets trätunnvalv, kompletterade 1728.

Andreas Falk (Konstnär)

År 1702 - 1702 Nybyggnad - Torn
Uppfört som vapenhus, påbyggt till torn 1772
År 1728 - 1728 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar i kyrkorummets trätunnvalv.

Sven Vernberg (Konstnär)

År 1789 - 1789 Nybyggnad - Sakristia
År 1924 - 1924 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering

Sven Brandel (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1924 - 1924 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig restaurering

Sven Brandel (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1936 - 1936 Konservatorsarbeten
Konservering av två kristusbilder, två madonnabilder, delar av läktarbröstning, votivskepp och mindre änglabild.

Sven Gustafsson (Konservator)

ATA (Arkiv)

År 1939 - 1939 Konservatorsarbeten
Konservering av taket samt orgelläktarfasaden.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

ATA (Arkiv)

År 1981 - 1981 Fast inredning - altarring
Ombyggnad av altarringen i form av löstagbart knäfall.

ATA (Arkiv)

År 1993 - 1993 Underhåll - takomläggning
Omläggning av yttertaket.

AB Sätila Bygg (Firma)

ATA (Arkiv)

År 1993 - 1993 Fast inredning - orgel
Renovering av orgeln.

Tostareds orgelfabrik (Orgelbyggeri)

ATA (Arkiv)

År 1997 - 1997 Underhåll - exteriör

ATA (Arkiv)

År 2003 - 2003 Underhåll - exteriör
Omputsning av långhusfasaderna med sandkalk, tornet putsades med ett B-bruk. Ommålning av fönster, tornluckor, dörrar, vindskivor, takfot, ankarjärn, tornspira. Nya stuprör och hängrännor på långhus och torn

Öxabäcks måleri (Entreprenör)

År 2005 - 2005 Underhåll - takomläggning
takomläggning med enkupigt lertegel, nytt undertak och läkt

Jannes Byggservice AB Veddige (Firma)

År 2018 - 2018 Underhåll - exteriör
De aktuella åtgärderna har avsett byte av hängrännor på tornet, tjärning av torntakets spån, avfärgning av samtliga putsfasader. Dessutom målning av alla fönster samt även kyrkportarna. Stigporten har avfärgats och dörrar har målars.

Puts & tegel AB, Örebro (Firma)

År 2021 - 2021 Underhåll - exteriör
Omläggning av tak på långhus, kor och sakristia med enkupigt lertegel.

Puts & Tegel Örebro (Firma)