Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SVENLJUNGA HALLINGSNÄS 1:78 - husnr 1, ÖVERLIDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_109.32

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖVERLIDA KYRKA (akt.)

1963 - Okänt

1963 - 1963

Västra Götaland
Svenljunga
Västergötland
Mjöbäck
Mjöbäck-Holsljunga församling
Göteborgs stift
Kyrkvägen 4

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

ÖVERLIDA KYRKA uppfördes under åren 1961-63 efter ritningar av arkitekterna Nils Halla och Bengt Edman 1959. När kyrkan uppfördes gjordes emellertid en hel del avvikelser från det ursprungliga ritningsförslaget. Kyrkan är byggd av trä i stolpkonstruktion. Till grund för kyrkobygget ligger en donation efter framlidne hemmansägaren Fritz Petersson i Finnabo. Tomten donerades av direktören Fritz Sterner, Överlida.

Kyrkobyggnaden innehåller kyrkorum och församlingssal, med vapenhuset som gemensam entré, samt sällskapsrum i bottenvåningen. Fast inredning och klockstapel utfördes efter omarbetat förslag 1963 av annan person än kyrkans ar...

Läs mer i eget fönster

År 1963 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1963 - 1963 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Christiernin gjorde den fasta inredningen.

Bengt Edman (Arkitekt)

Bo Christiernins Byggnadstekniska byrå (Inredningsarkitekt)

Nils Halla (Arkitekt)

År 1963 - 1963 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Nybyggnad av klockstapel.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1963 - 1963 Fast inredning - orgel
Nybyggnad av orgel.

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1982 - 1982 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkans vitmålade eternittak målades i skiffergrå färg.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1992 - 1993 Ändring - ombyggnad, interiör
Sakristian flyttades från koret till en del av samlingssalen.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1992 - 1993 Underhåll - golv
Kyrkans trägolv slipades.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1993 - 1993 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian bakom koret flyttades till byggnadens norra del. Utrymmet förminskades genom att sakristieväggen fick ny utformning och flyttades längre åt öster.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1993 - 1993 Fast inredning - altaruppsats
Nytt altarskåp.

Eva Spångberg (Konstnär)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1993 - 1993 Ändring
Mariaskulptur.

Eva Spångberg (Konstnär)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)