Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TRANEMO DALSTORP 1:126 - husnr 1, DALSTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_007.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
DALSTORPS KYRKA (akt.)

1964 - 1965

1964 - 1965

Västra Götaland
Tranemo
Västergötland
Dalstorp
Dalstorps församling
Göteborgs stift
Dalstorps kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

DALSTORPS KYRKA byggdes 1964-65 efter ritningar av Växjöarkitekten Bent Jörgensen. Kyrkan ersatte en 1800-talskyrka som ödelades av brand 1962. Församlingen hade önskat en kyrka som till det yttre påminde om dess föregångare och därför förenades moderna material och byggnadsteknik med en för äldre kyrkobyggande traditionell planform. Kyrkan byggdes av AB Armerad Betong i Jönköping och består av ett rektangulärt långhus med utbyggt grunt kor, indraget torn i väster samt vidbyggd sakristia i norr. All fast inredning är samtida med kyrkan. Dalstorps kyrka renoverades utvändigt 1994-95 och åtgärderna avsåg omläggning av grundsockelns sk...

Läs mer i eget fönster

År 1964 - 1965 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, vapenhus, torn.

Bent Jörgen Jörgensen (Arkitekt)

År 1964 - 1965 Nybyggnad - Sakristia

Bent Jörgen Jörgensen (Arkitekt)

År 1964 - 1965 Nybyggnad - Torn

Bent Jörgen Jörgensen (Arkitekt)

År 1964 - 1965 Nybyggnad
År 1964 - 1965 Nybyggnad - Korparti

Bent Jörgen Jörgensen (Arkitekt)

År 1965 - 1965 Specifika inventarier - kyrkklocka
Nya kyrkklockor som till största delen består av metall från den gamla kyrkans klockor.

E Bröchner-Ohlsson (Klockgjutare)

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1965 - 1965 Specifika inventarier - altartavla
Ny altaruppsats utförd i brons.

Jörgen Martinsson (Konstnär)

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1966 - 1966 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk tillverkas.

Hermann Eule Orgelbauanstalt (Orgelbyggeri)

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1966 - 1966 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Ny orgelfasad tillverkas.

Bent Jörgen Jörgensen (Arkitekt)

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1990 - 1990 Beslut om skyddsföreskrifter
Beslut om att kyrka och kyrkotomt skall omfattas av tillståndsplikt enligt 3§ 4 kap. kulturminneslagen.

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1990 - 1990 Fast inredning - orgel
Nybyggnad av orgel.

Västbo Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2011 - 2012 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Handikappramp byggt vid västra entrén

Tranemo trädgårdstjänst AB (Firma)

År 2013 - 2013 Underhåll - interiör
Reparation av regnvattenavlopp på tornet på Dalstorps kyrka

ByggArvid AB (Firma)

År 2016 - 2016 Ändring - tilläggsisolering
Undersidan av vindsbjälklaget och krypgrunden har tilläggsisolerats med polyuretanskum.

Foam King (Firma)

År 2016 - 2016 Teknisk installation
Installation av ett webbaserat styr- och reglersystem från LosEnergy

Elajo Elteknik AB (Firma)