Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TRANEMO LJUNGSARP 1:25 - husnr 1, LJUNGSARPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_018.3

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LJUNGSARPS KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

Västra Götaland
Tranemo
Västergötland
Ljungsarp
Dalstorps församling
Göteborgs stift
Ljungsarps kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

LJUNGSARPS KYRKA härstammar i sin västra del från medeltiden. Kyrkan tillbyggdes åt öster 1835.

Kyrkan genomgick en renovering 1927 under ledning av professorn och arkitekten vid Kungliga byggnadsstyrelsen Melchior Wernstedt. Konserveringsåtgärder utfördes av konservator C O Svensson. Kyrkan hade tidigare varit rikt utsmyckad med målningar och en del av dessa framtogs vid renoveringen. Läktarbröstningen återfick äldre målningar föreställande Kristus och de tolv apostlarna. Predikstolen återfick sin gamla färgsättning i rött och brunt. Ljudtaket renoverades och fick en ny överbyggnad efter Wernstedts ritningar. Kyrkorummet målades i...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1349 Nybyggnad
År 1711 - 1711 Fast inredning - predikstol
Predikstol. Omgjord under 1800-talet, ljudtaket kompletterat 1926 av Melchior Wernstedt.

Gustaf Björsson Kihlman (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1835 - 1835 Nybyggnad - Sakristia
År 1835 - 1835 Nybyggnad - Korparti
År 1927 - 1927 Underhåll - målningsarbete, interiör
Kyrkorummet målades invändigt i blå färgton med rödbrun marmorering.

Melchior Wernstedt (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1927 - 1927 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna målades och bänkdörrarna återinsattes.

Melchior Wernstedt (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1927 - 1927 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Ljudtaket renoverades och fick en ny överbyggnad efter arkitektens ritningar.

Melchior Wernstedt (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1927 - 1927 Konservatorsarbeten
Framtagning av äldre målningar på läktarbröstningen. Predikstolen återfick sin gamla färgsättning i rött och brunt. Dekorationsmålning löpande runt takkransen framtogs, liksom äldre marmorering på läktarpelarna.

C O Svensson (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1927 - 1927 Ändring - ombyggnad, golv
Nya golv inlades i kyrkan.

Melchior Wernstedt (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1927 - 1927 Ändring - ombyggnad, fönster
Färgat glas insattes i två av korfönstren och fönstersnickerierna vitmålades.

Melchior Wernstedt (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1948 - 1948 Teknisk installation - el
Installation av elektrisk belysning.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1948 - 1948 Teknisk installation - värme
Installation av elektrisk uppvärmningsanordning.

Elektriska AB Skandia (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1954 - 1954 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av koret genom att fönstret bakom altaret igenmurades och antikglas insattes i två korfönster.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1954 - 1954 Fast inredning - altaruppsats
Ny altarprydnad.

Arvid Bryth (Konstnär - Bildhuggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1962 - 1962 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ombyggnad av orgeln.

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1967 - 1967 Fast inredning - bänkinredning
De två bakersta bänkraderna borttogs och skåp av furu uppsattes invid bakre väggen. Läktarbänkarna borttogs, ersattes med lösa stolar och heltäckande matta inlades på läktargolvet.

Gunnar Hoving (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1967 - 1967 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning, taket i blågrå kulör och väggarna i bruten vit kulör.

Gunnar Hoving (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1967 - 1967 Ändring
En ny psalmnummertavla tillverkades och uppsattes på gångjärn på södra väggen.

Gunnar Hoving (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1967 - 1967 Ändring - ombyggnad, trappa
Läktartrapporna i vapenhuset revs och den norra ersattes med en ny. Den södra ersattes av ett förrådsutrymme.

Gunnar Hoving (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1967 - 1967 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten på predikstolen och läktarbröstningen.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1967 - 1967 Underhåll - takomläggning
Omläggning av tegeltaket. Nya stuprör och hängrännor i kopparplåt.

Manfred & Johansson AB, Hestra (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1971 - 1971 Underhåll - omputsning
Utvändig omputsning.

Manfred & Johansson AB, Hestra (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1994 - 1994 Underhåll - omputsning
Putsreparation samt kalkavfärgning och ommålning av fasadträ.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1994 - 1994 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning av tak, väggar, snickerier, bänkinredning och läktarstöd.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1996 - 1996 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Tillgänglighetsanpassning genom sänkning av tröskeln vid nordportalen och inläggande av en lös träramp i mittgången vid koret.

Voten Konsult AB (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1996 - 1996 Fast inredning - bänkinredning
De två bakre bänkraderna borttogs och golvet sänktes till mittgångens nivå.

Voten Konsult AB (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1996 - 1996 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Ändring av begravningsplatsen. Tillgänglighetsanpassning av kyrkgången som leder från parkeringsplatsen till kyrkans ingång.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2010 - 2011 Teknisk installation - el
Byte av el, radiatorer och bänkvärmare

Malmbergs el (Firma)

År 2016 - 2016 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av fönster, dörrar, överliggare på bänkar, innertak i kyrksal, vägg i vapenhus.Bättringsmålning på skåp,mixerbord mm

Öxabäcks måleri (Firma)

År 2016 - 2016 Underhåll - Omputsning, interiör
Omputsning av väggar i långhus och sakristia

Öxabäcks måleri (Firma)

År 2016 - 2016 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning av fönster och dörrar med linoljefärg

Öxabäcks måleri (Firma)

År 2016 - 2016 Underhåll - Omputsning, exteriör
Putslagning och avfärgning av samtliga fasader på kyrkan utom vapenhuset

Öxabäcks måleri (Firma)

År 2016 - 2016 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning av panel på vapenhuset med linoljefärg

Öxabäcks måleri (Firma)

År 2016 - 2016 Teknisk installation
Installation av ett webbaserat styr- och reglersystem från LosEnergy

Elajo Elteknik AB (Firma)

År 2017 - 2017 Ändring
Sista bänkraden i kyrkans främre bänkkvarter på den norra sidan har tagits bort och dess bakstycke har flyttats fram till nästa bänkrad.