Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ULRICEHAMN BÖNE 10:1 - husnr 1, BÖNE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B963_029:06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BÖNE KYRKA (akt.)

1826 - 1836

1826 - 1836

Västra Götaland
Ulricehamn
Västergötland
Böne
Redvägs församling
Skara stift
Böne 140

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Under 1780-talet dryftades för första gången en nybyggnad av Böne kyrka (moderkyrka i Böne pastorat), vilket dock föll på grund av den dåliga ekonomin. När frågan åter blev aktuell ville pastorn se en sammanbyggnad av Böne och Knätte kyrkor, vilket dock knätteborna motsatte sig. Således blev det enbart en ny kyrka för Böne som byggdes 1826. Denna empirekyrka var försedd med en i stiftet numera ovanlig anordning, predikstol placerad över altaret med passage från sakristia. Denna placering underströk Ordets betydelse i det nya kyrkliga tänkandet. Ett torn tillkom först 1836.
Redan vid 1800-talets mitt torde predikstolen ha flyttats...

Läs mer i eget fönster

År 1175 - 1225 Specifika inventarier - dopfunt

Mäster Andreas (Konstnär - Bildhuggare)

År 1826 - 1836 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn.
År 1826 - 1826 Nybyggnad - Sakristia
År 1826 - 1826 Nybyggnad - Korparti
År 1826 - 1836 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1836 - 1836 Nybyggnad - Torn
År 1850 - 1899 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Oljemålning med bibliskt landskap på altarvägg. Utgör bakgrund till mantelkorset.

Anders Gustav Ljungström (Konstnär)

År 1850 - 1899 Ändring - ombyggnad, interiör
Predikstolen var ursprungligen placerad över altaret, men flyttas någon gång senare under 1800-talet för att ge plats åt ett ännu bevarat mantelkors, bakom vilket ett bibliskt landskap målas på den igenmurade öppningen från sakristian. En öppen bänkinredning tillkommer.
År 1872 - 1872 Fast inredning - orgel

Svante Johansson (Orgelbyggare)

År 1922 - 1922 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktaren förses med utkragning.
År 1922 - 1922 Fast inredning - orgel, orgelverk
Verket byggs om och görs pneumatiskt. Fasaden bibehålls.

A. P. Loocrantz (Orgelbyggare)

År 1926 - 1926 Teknisk installation - värme
En tidigare installerad kamin repareras och förses med riktig skorsten.
År 1933 - 1933 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasader kalkavfärgas.

L J Johansson (Byggmästare)

År 1933 - 1933 Underhåll - takomläggning
Ny plåttäckning på torn och lanternin.

L J Johansson (Byggmästare)

År 1937 - 1937 Ändring - ombyggnad, fönster
Beslut om innanfönster.
År 1951 - 1951 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning, belysning, klockringning och orgelfläkt. Elskåp i sakristia.

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Underhåll - exteriör
Reparation av tak.

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny, ljus färgsättning med inslag av marmoreringar. Ljungströms fondmålning tags bort.

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla ersätter mantelkors och muralmålning.

C O Svensson (Konservator)

Viking Lanje (Konstnär)

År 1951 - 2004 Ändring - ombyggnad, interiör
Borttagning av bänkar under läktarens bakre del.
År 1951 - 2004 Specifika inventarier - textilskåp
År 1951 - 1951 Fast inredning - port
Ytterport till sakristia med trappa.

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Ändring - restaurering, interiör
Kamin och skorsten slopas. Korgavelns lunett igensätts från insidan. Bänkinredningen görs sluten med nya gavlar och dörrar. Nya bänkskärmar utom mot kor. Bröstpanel på väggar i bänkkvarter. Södra korbänken kortas för dopaltare. Nytt långhusgolv. Korgolv utökas. Bönaltare i sakristia.

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1994 - 1994 Konservatorsarbeten
Konservering av nummertavlor och ram till altartavla.

Gunnar Truedsson (Konservator)

År 2000 - 2000 Underhåll - exteriör
Ljudluckor renoveras.
År 2000 - 2000 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster till lanternin.
År 2000 - 2000 Underhåll - takomläggning
Ny koppartäckning på torn och lanternin. Sistnämndas väggar kläs in med kopparplåt. Kors på kula förgylls.
År 2000 - 2000 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Lagning och avfärgning av fasadernas puts.
År 2000 - 2000 Underhåll - stomme
Utbyte av rötat virke i tornets bjälklag och förstärkning av dessa.