Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ULRICEHAMN KÖLINGARED 1:10 - husnr 1, KÖLINGAREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B963_021:06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KÖLINGAREDS KYRKA (akt.)

1850 - 1850

1850 - 1850

Västra Götaland
Ulricehamn
Västergötland
Kölingared
Redvägs församling
Skara stift
Kölingared 101

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Eventuellt härrör koret till sin äldsta del från 1763, men är i vilket fall helt omgestaltat i samband med kyrkans nybyggnad 1850. För ritningarna svarade arkitekten Johan Adolf Hawerman vid Överintendentsämbetet. Ritningarna gjordes i två versioner, en där kyrkan har bara gråstensmurar och en där de är putsade och uppenbarligen föll sockenmännen bättre i smaken. Altaruppsats och predikstol i barock togs över från gamla kyrkan efter viss ombyggnad. 1863 inköptes Mariestad domkyrkas Cahmanorgel för kyrkan. Denna renoverades vid detta tillfälle av S. Skogberg, "Das Grosse Orgelbygger im Europa" som han själv skrev på en pipa.
191...

Läs mer i eget fönster

År 1699 - 1749 Fast inredning - altaruppsats
År 1699 - 1749 Fast inredning - predikstol
År 1704 - 1704 Fast inredning - orgel
Byggs för Mariestads domkyrka och köps därifrån för Kölingareds kyrka 1863, vilket år den renoveras av S Skogberg.

Johan Niclas Cahman (Orgelbyggare)

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1850 - 1850 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn.

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1850 - 1850 Nybyggnad - Torn
År 1850 - 1850 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1850 - 1850 Nybyggnad - Korparti
År 1912 - 1912 Underhåll - målningsarbete
Ommålning av exteriör och interiör.
År 1912 - 1912 Underhåll - exteriör
Panel och taktäckning lagas på lanternin efter åsknedslag. Dess fönster byts ut.

O Magnusson, Lena (Byggmästare)

År 1926 - 1926 Teknisk installation - värme
Kaminer
År 1936 - 1936 Underhåll - exteriör
Delvis omläggning av tak. Lagning av sprickor i murar.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1936 - 1936 Underhåll - målningsarbete
Ommålning av exteriör och interiör.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1936 - 1936 Underhåll - grundförstärkning
Östra hörnen.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1936 - 1936 Ändring - ombyggnad, interiör
Sidogångar anordnas. Nya golv i bänkkvarter. Innanfönster sätts in. Skrubbar byggs under läktartrappor.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1936 - 1936 Teknisk installation - värme
Centralvärme med lågtrycksånga.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1951 - 1952 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning och belysning.
År 1951 - 1952 Konservatorsarbeten
Altaruppsatsens ursprungliga färger tags fram.

Olle Hellström (Konservator)

År 1951 - 1952 Underhåll - målningsarbete, interiör
Nymålning.

Olle Hellström (Konservator)

År 1951 - 1952 Ändring - ombyggnad, fönster
Korfönster får bågar med antikglas och målningar från Södra Vings kyrka, utförda 1897 av Koch.
År 1964 - 1964 Ändring - restaurering
Restaurering av Cahmanorgel.

Richard Jacoby (Orgelbyggare)

År 1990 - 1990 Underhåll - takomläggning
Omläggning av tegeltak samt torntak.

Bygg-Arvid AB (Entreprenör)

År 1990 - 1990 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Putslagning och avfärgning av tornfasader och västgavel.

Bygg-Arvid AB (Entreprenör)

År 1995 - 1995 Underhåll - målningsarbete
Putslagning och avfärgning av murar exteriört och interiört.

Bygg-Arvid AB (Entreprenör)

År 1995 - 1995 Ändring - tilläggsisolering

Bygg-Arvid AB (Entreprenör)

År 2004 - 2004 Konservatorsarbeten
Orgelfasad och predikstol.

Anders Darwall (Konservator)

År 2004 - 2004 Underhåll - målningsarbete, interiör
Bättringsmålning av inredning.
År 2004 - 2005 Ändring - restaurering
År 2011 - 2011 Underhåll - takomläggning
Omläggning av kopparplåt på tornspira

ByggArvid AB (Entreprenör)

År 2011 - 2011 Underhåll - takstol
Byte av rötskadade träbjälkar i tornspira

ByggArvid AB (Entreprenör)

År 2011 - 2011 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målning av fönster och panel på lanternin

Ingvar Häljestig (Hantverkare - Målare)