Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ULRICEHAMN MARBÄCK 23:1 - husnr 1, MARBÄCKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_032.36/00035

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MARBÄCKS KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

Västra Götaland
Ulricehamn
Västergötland
Marbäck
Åsundens församling
Skara stift
Prästgården 101

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

MARBÄCKS KYRKA är uppförd redan under tidig medeltid, troligen på 1100-talet. Då bestod kyrkan av långhus, kor och absid.

En omfattande om- och tillbyggnad genomfördes 1822-24. Koret breddades, förlängdes åt öster och fick en tresidig avslutning. Man ersatte också de små gluggarna med de nuvarande stora fönstren.

Tornet vidbyggdes i väster 1844. Under kyrkans golv i koret finns ett välvt gravkor.

Kyrkan renoverades 1922 efter förslag av arkitekten Anders Roland. Nytt golv och nya bänkar tillverkade efter äldre modell. Ny dörr till sakristian. Altartavlan utfördes 1922 av Marbäckskonstnären Wilhelm Sjölander, och skänktes till kyr...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1349 Nybyggnad
År 1760 - 1859 Nybyggnad - Sakristia
År 1822 - 1824 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren i långhuset förstorades.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1822 - 1822 Nybyggnad - Korparti
Kyrkan förlängdes åt öster och fick ett nytt kor med tresidig avslutning.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1844 - 1844 Nybyggnad - Torn

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1922 - 1922 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen ombyggdes.

Anders Roland (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1922 - 1922 Ändring - ombyggnad, port
Ny dörr till sakristian.

Anders Roland (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1922 - 1922 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla.

Vilhelm Sjölander (Konstnär - Dekormålare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1922 - 1922 Fast inredning - orgel
Ny orgel.

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1922 - 1922 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv.

Anders Roland (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1937 - 1937 Ändring - ombyggnad, fönster
Insättande av antikglas i två korfönster.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1939 - 1939 Teknisk installation - värme
Installation av varmluftsvärmeledning.

Ebbe-verkens aktiebolag (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1943 - 1943 Teknisk installation - el
Installation av elektrisk belysnings- och kraftanläggning.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1945 - 1945 Konservatorsarbeten
Konservering av altartavlan.

C O Svensson (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1947 - 1947 Konservatorsarbeten
Konservering av triumfkrucifix deponerat i Borås museum. Efter konservering återbördades krucifixet till kyrkan.

C O Svensson (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt korgolv inlades.

Herman Norgren (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1950 - 1950 Underhåll - målningsarbete
In- och utvändig ommålning.

C O Svensson (Konservator)

Herman Norgren (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1950 - 1950 Underhåll - målningsarbete, interiör
Predikstolen fick ny färgsättning.

C O Svensson (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1950 - 1950 Fast inredning - altarring
Altarringen avkortades.

Herman Norgren (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1950 - 1950 Fast inredning - bänkinredning
Den första bänkraden borttogs och bänkinredningen ommålades.

Herman Norgren (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1951 - 1951 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Nybyggnad av bårhus.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1957 - 1957 Teknisk installation - värme
Installation av uppvärmning med varmluftsaggregat.

Bacho, AB (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1965 - 1965 Underhåll - exteriör
Omputsning, ommålning och omförgyllning av korset.

A Madar (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1967 - 1967 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

Lindegrens Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1976 - 1976 Underhåll - exteriör
Lagning av sprickor i murar och flagad puts.

Arne Nygård (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1976 - 1976 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Ramp invid kyrkogårdsentrén.

Arne Nygård (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1976 - 1976 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning av väggar och tak.

Arne Nygård (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1976 - 1976 Fast inredning - bänkinredning
De två bakersta bänkraderna borttogs och skåpsinredning uppsattes.

Arne Nygård (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1976 - 1976 Teknisk installation - värme
Installation av elektrisk värme i vapenhuset och läktarhallen.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1981 - 1981 Underhåll - omputsning
Omputsning av kyrktornet.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1986 - 1986 Teknisk installation - el
Installation av elektrisk klockringning.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1991 - 1991 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning av del av kyrkans fasad, målning av tornluckor och fönster.

Bygg-Arvid AB (Entreprenör)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1991 - 1991 Underhåll - exteriör
Putsreparationer.

Bygg-Arvid AB (Entreprenör)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2002 - 2002 Underhåll - omputsning
Omläggning av tegeltaket med enkupigt lertegel, delvis ny läkt. Ny kopparplåt mellan långhusvägg och sakristia.

Voten Konsult AB (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2010 - 2010 Underhåll - takstol
Rötskadade bjälkar i tornet har förstärkts med stålbalkar

MK-bygg/Skanska direkt (Firma)

År 2010 - 2010 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Avfärgning av hela kyrkan utvändigt med kalkfärg special
År 2019 - 2019 Underhåll - exteriör
Lagning av sprickor på torntak och målning av lanternin.

Dekormäster Scandinavia AB Markku Timonen Timmele (Firma)

År 2021 - 2021 Ändring - ombyggnad, interiör
Tre bänkrader är borttagna i var sida längst ner under läktaren mot väster för inrymma barnverksamhet.