Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ULRICEHAMN MÖNE 10:1 - husnr 1, MÖNE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B963_001:22

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MÖNE KYRKA (akt.)

1950 - 1951

1950 - 1951

Västra Götaland
Ulricehamn
Västergötland
Möne
Hällstads församling
Skara stift
Möne 102

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Kyrkan i Möne från 1847 brann ned 1947 och året därpå upprättade arkitekt Ärland Noreen ritningar till en tredje kyrka. När man rev de gamla murarna hittades flera delar från den medeltida stenkyrkan som återanvänts: två huggna djurhuvuden, en bas till pelare, ramsten till ett fönster och flera andra huggna stenar. 9 oktober 1950 lades på samma plats första stenen till den nya kyrkan som uppfördes av byggmästare Arne Fohrman, Ulricehamn. Den nya blev mindre än sin föregångare med 250 sittplatser till 317 sockeninvånare. Kyrkan fick en traditionell utformning med långhus utan markerat kor, torn och sakristia, men även en särprägel av...

Läs mer i eget fönster

År 1950 - 1951 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Arne Fohrman (Byggmästare)

Ärland Noréen (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1950 - 1951 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1950 - 1951 Teknisk installation - el
År 1951 - 1951 Specifika inventarier - kyrkklocka
Två klockor.

Bergholtz Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

År 1951 - 1951 Invigning
År 1952 - 1952 Fast inredning - orgel

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

År 1954 - 1954 Fast inredning - altaruppsats
Relief

C O Svensson (Konservator)

Folke Andersson (Konstnär - Bildhuggare)

År 1987 - 1987 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Exteriör putslagning och avfärgning.
År 1988 - 1988 Ändring - ombyggnad, interiör
Inbyggnad i NV hörn med handikapptoalett, uppehållsrum, kokvrå och pumprum.

Alf Kåvestam (Arkitekt)

År 1988 - 1988 Beslut om skyddsföreskrifter
KML 4 kap, § 3, inventarier § 6-10.
År 1993 - 1993 Ändring
Renovering av fuktskadad orgel.

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

År 2002 - 2002 Underhåll - takomläggning
Tvåkupigt tegel. Byte av vindskivor och takfotsbräder.

Byggnadsfirman Vrångemyr (Entreprenör)

År 2002 - 2002 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målning av fönster.
År 2010 - 2011 Teknisk installation - värme
Installation av ett fuktstyrt värmesystem med två luftvärmepumpar placerade i en ekonomibyggnad intill. Två fläktkonvektorer placerade i koret

Hultmans kyla (Firma)

År 2010 - 2011 Teknisk installation - el
Byte av elledningar och elcentral
År 2021 - 2021 Underhåll - exteriör
Målning av samtliga fönsterbågar och karmar på långhus och torn och tornluckor utvändigt, nytillverkning av två tornluckor mot söder och nytt fönster mot söder på tornet, Målning av takfot och sims runt hela kyrkan,, putslagning ca 20 kvm och avfärgning med Hydraulit kc-färg

Glas & Fönsterrenovering i Hjo AB (Firma)

Svenska Kupolbyggen (Firma)