Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ULRICEHAMN STRÄNGSERED 9:1 - husnr 1, STRÄNGSEREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B963_035:06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STRÄNGSEREDS KYRKA (akt.)

1671 - 1671

1671 - 1671

Västra Götaland
Ulricehamn
Västergötland
Strängsered
Hössna församling
Skara stift
Strängsered 112

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

1554 beslöt biskop Erik Falck att Gullereds, Strängsereds och Tissereds socknar skulle slås samman med gemensam kyrka i Gullered. Strängsereds kyrka underhölls dock av socknens invånare som kapell. 1671 nybyggdes den. Oklart är om Strängsered upphörde att vara socken 1554 men sedan återfick sin status. 1673 färdigställdes en predikstol. 1722 målades kyrkan. 1758 välvdes korets tak, färdigställdes en altaruppsats av Jöns Lindberg och ombyggdes sakristian. En betydlig reparation utfördes 1822-24 och kyrkan i 1829 års inventering beskrivs som "nu ljus och vacker". 1822 flyttades kyrkogårdens klockstapel (byggd 1752) till kyrkans västga...

Läs mer i eget fönster

År 1671 - 1671 Nybyggnad
Långhus, sakristia och sannolikt även vapenhus.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1671 - 1671 Nybyggnad
År 1673 - 1673 Fast inredning - predikstol
År 1722 - 1722 Underhåll - målningsarbete
År 1758 - 1758 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av sakristia.
År 1758 - 1758 Ändring - ombyggnad, innertak
Kortaket välvs.
År 1758 - 1758 Fast inredning - altaruppsats

Jöns Lindberg (Konstnär - Bildhuggare)

År 1822 - 1822 Nybyggnad - Torn
Klockstapel från 1752 flyttas till gavel och byggs om till torn.

Johannes Jonasson, Fläred (Byggmästare)

År 1822 - 1824 Nybyggnad - Korparti
År 1822 - 1824 Ändring - ombyggnad
Hela innertaket blir välvt och fönstren får sin nuvarande storlek. Ny inredning till stor del. Sannolikt kläs fasaderna med träpanel.
År 1824 - 1825 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Viss dekor i taket.
År 1825 - 1825 Underhåll - målningsarbete
Kyrkan målas med "slät oljefärg". Oklart om det med detta menas interiör eller fasader.
År 1871 - 1871 Underhåll - takomläggning
Ny spåntäckning.
År 1871 - 1871 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 1877 - 1877 Fast inredning - orgel

Svante Johansson (Orgelbyggare)

År 1881 - 1881 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasaderna målas ljusa.
År 1906 - 1907 Fast inredning - bänkinredning
Ny öppen bänkinredning.

G Andersson, Bottnaryd (Byggmästare)

J Karling (Arkitekt)

År 1906 - 1906 Underhåll - stomme
Väggar stagas med järnvägsräls.

G Andersson, Bottnaryd (Byggmästare)

J Karling (Arkitekt)

År 1906 - 1907 Ändring - ombyggnad
Nya fönsterbågar av gjutjärn. Nytt golv. Korgolv höjs. Ny torntrappa. De bara timmerväggarna i interiören kläs med pärlspont och papp. Tak i sakristia och vapenhus kläs med pärlspont.

G Andersson, Bottnaryd (Byggmästare)

J Karling (Arkitekt)

År 1906 - 1907 Fast inredning - altarring

G Andersson, Bottnaryd (Byggmästare)

J Karling (Arkitekt)

År 1906 - 1907 Fast inredning - läktare
Ombygges kraftigt eller nybygges.

G Andersson, Bottnaryd (Byggmästare)

J Karling (Arkitekt)

År 1906 - 1907 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningar i korfönster.
År 1906 - 1907 Fast inredning - port
Nya dörrar.

G Andersson, Bottnaryd (Byggmästare)

J Karling (Arkitekt)

År 1906 - 1907 Specifika inventarier - dopfunt
År 1906 - 1907 Teknisk installation - värme
Kamin med rökrör.

G Andersson, Bottnaryd (Byggmästare)

År 1906 - 1907 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiör ommålning. Takets dekor ommålas och en schablonbård tillkommer. Altaruppsats och predikstol övermålas i vitt och guld. Predikstolen förses även med dekor i fyllningarna.

Axel Jacobsson, Ulricehamn (Hantverkare - Målare)

År 1921 - 1921 Underhåll - takomläggning
Ny spåntäckning.
År 1930 - 1930 Ändring - ombyggnad
Orgelverket utökas med tre stämmor.

Levin Johansson (Orgelbyggare)

År 1944 - 1944 Underhåll - takomläggning
Ny spåntäckning.
År 1946 - 1946 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasader ommålas i befintlig kulör.
År 1952 - 1953 Ändring - ombyggnad, interiör
Kamin och rökrör slopas. Innanfönster insätts. Väggarnas pärlspont kläs med masonit och pappen ersätts av väv. Läktarbänkar i söder slopas för kör.

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1952 - 1953 Underhåll - målningsarbete, interiör
Total ommålning med ny färgsättning. Takdekor övermålas. Trägolv laseras.

Olle Hellström (Konservator)

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1952 - 1953 Konservatorsarbeten
Altaruppsatsens ursprungliga färger tags fram och konserveras.

Olle Hellström (Konservator)

År 1952 - 1953 Fast inredning - bänkinredning

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1952 - 1953 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning och belysning.

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1988 - 1988 Teknisk installation - VA
Toalett i vapenhuset.
År 1995 - 1996 Underhåll - exteriör
Socklar fogas och tak repareras. Fasaderna befrias från sentida plastfärg och rötat virke utbyts. Ny målning med linoljefärg.

Arvid Voten (Arkitekt)

Gällstads färg AB (Hantverkare - Målare)

År 1995 - 1996 Konservatorsarbeten
Dekor i tak ovan altare och predikstol tags fram. Altaruppsats, predikstol och basunängel rengjordes. Nummertavlornas krön kompletterades och omförgylldes.

Gunnar Eldh (Konservator)

År 1995 - 1996 Underhåll - målningsarbete, interiör
Flagnande tak och inredning ommålas i sin helhet med bibehållen färgsättning. Återgång till 1907 års beiga takfärg. Rekonstruktion av schablonbård.

Gällstads färg AB (Hantverkare - Målare)

År 1997 - 1997 Specifika inventarier - textilskåp
Placeras under läktarens södra del där två bänkrader slopas.

Ulla Engqvist (Konservator)

År 2012 - 2013 Underhåll - takomläggning
Omläggning av takspån på långhus, kor och sakristia. Byte av takfotsbräda och delar av undertaket

Dekormäster Scandinavia AB Markku Timonen Timmele (Firma)

År 2012 - 2012 Underhåll - takomläggning
Takomläggning av spån på långhus och kor

Dekormäster Scandinavia AB Markku Timonen Timmele (Entreprenör)

År 2012 - 2012 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning av tornfasader och ljudluckor

Dekormäster Scandinavia AB Markku Timonen Timmele (Entreprenör)

År 2019 - 2019 Underhåll - exteriör
Spåntaket på vapenhus, sakristia, långskepp samt delar av torntaket har tjärats.

Dekormäster Scandinavia AB Markku Timonen Timmele (Firma)