Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BENGTSFORS LAXARBY STOM 5:1 - husnr 1, LAXARBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3317-5.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LAXARBY KYRKA (akt.)

1630 - 1670

1630 - 1670

Västra Götaland
Bengtsfors
Dalsland
Laxarby
Laxarby-Vårviks församling
Karlstads stift
Laxarby kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Historik

Inventeringsår 1994

Komplettering vid inventeringen 2003:

Kyrkan av trä har en korsformad plan med det ursprungliga långhuset orienterat i nordväst-sydostlig riktning till vilket en nordlig och sydlig korsarm tillbyggts. Den östra korsarmen utgör ett tresidigt avslutat kor med en utbyggd sakristia och på vid västra korsarmen finns ett vapenhus. Mot söder finns ett torn med vapenhus, idag kyrkans huvudentré. Kyrkan äldsta byggnadshistoria är oklar. Troligen uppfördes den som salskyrka vid 1600-talets mitt och blev 1759 ombyggd till korskyrka. Sakristian mot öster och vapenhuset i mot väster tillkom 1705. Tornet mot söder uppfördes 1884.

Kyrkans äl...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt.
År 1630 - 1670 Nybyggnad
Framtagninga av takmåklningarna, måleriet på predikstolen och altartavlan m m. Återställande av av predikstolens skulpturer. Konservatorsarbeten leddes av proffesor Helge Kjellin, Värmlands konserveringsanstalt. Målningasarbeten av Oscar Jansson, Karlstad.
År 1630 - 1670 Nybyggnad
År 1697 - 1697 Fast inredning - läktare
År 1705 - 1705 Nybyggnad - Sakristia
År 1705 - 1705 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus.
År 1729 - 1729 Specifika inventarier - altartavla
Kyrkans äldre altartavla. Nu placerad i norra korsarmen vid dopaltaret.
År 1732 - 1732 Ändring - ombyggnad, yttertak
Nytt innertak, stoffering av målaren Nils Friman.
År 1759 - 1759 Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1765 - 1770 Fast inredning - altaruppsats

Isac Schullström (Konstnär - Bildhuggare)

År 1765 - 1770 Fast inredning - predikstol

Isac Schullström (Konstnär - Bildhuggare)

År 1765 - 1765 Underhåll - målningsarbete
Uppgift om att kyrkan målas, oklart om det avser exteriör eller interiör.

ATA, restureingsförslag av Sven Brandel 1935. (Arkiv)

År 1767 - 1767 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Änglar som bär upp psalmnummertavlor.

Isac Schullström (Konstnär - Bildhuggare)

År 1775 - 1785 Ändring - ombyggnad, interiör
Innerväggarna kläs med brädor.
År 1777 - 1777 Arkitekturbunden utsmyckning
Innertakets målningsdekoration

Carl Zetterström (Konstnär - Dekormålare)

År 1840 - 1850 Underhåll - takomläggning
År 1840 - 1850 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster
År 1861 - 1861 Ändring - ombyggnad, interiör
Väggarna kläs med spännpapper och vitmålas
År 1861 - 1861 Underhåll - målningsarbete, interiör
Bänkarna ådras i ekimitation.
År 1861 - 1861 Ändring - ombyggnad, golv
Golv i gångar och kvarter med furuplank.
År 1861 - 1861 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Rödfärgning av fasaden.
År 1861 - 1861 Ändring - ombyggnad, fönster
Alla befintliga stora fönster ändras och tre nya upptas
År 1884 - 1884 Nybyggnad - Torn
Torn, ersatte förmodligen ett äldre torn
År 1884 - 1884 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Eventuellt tillkom den vita färgsättningen.
År 1884 - 1884 Underhåll - målningsarbete, interiör
Hel interiör ommålning. Bl a övermålas takmålningarna. Altartavlan och predikstolen målas i vitt och guld.
År 1884 - 1884 Fast inredning - orgel
Kyrkans första och nuvarande orgel. Sjustämmig.

Setterquist & Son Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1884 - 1884 Fast inredning - bänkinredning
De nuvarande bänkarna. Delvis ombyggda 1982.
År 1884 - 1884 Ändring - ombyggnad, interiör
Väggarna kläs med pärlspontpanel.
År 1884 - 1884 Fast inredning - predikstol
Korgen minskas och ljudtaket tas bort. Kristus och evangelistfigurer läggs på vinden.
År 1884 - 1884 Ändring - ombyggnad, fönster
Små blyinfattade rutor byts mot större.
År 1884 - 1884 Fast inredning - altarring
Ny altarring.
År 1884 - 1884 Fast inredning - altare
Nytt altare
År 1884 - 1884 Underhåll - takomläggning
År 1929 - 1929 Underhåll - grundförstärkning
Sockel av tuktad sten.
År 1929 - 1929 Underhåll - takomläggning
År 1935 - 1935 Fast inredning - altarring
Altarringen kläs in med träfiberskivor och målas.

Oscar Jansson (Hantverkare - Målare)

År 1935 - 1935 Ändring - restaurering, interiör
Större restaurering, bl a med syftet att återställa åtgärder från 1884. Sven Brandel utarbetade förslaget men avled och Gustaf Clason övertog arkitektarbetet.

Gustaf Clason (Arkitekt)

Sven Brandel (Arkitekt)

År 1935 - 1935 Konservatorsarbeten
Framtagninga av takmåklningarna, måleriet på predikstolen och altartavlan m m. Återställande av av predikstolens skulpturer. Konservatorsarbeten leddes proffesor Helge Kjellin, Värmlands konserveringsanstalt. Målningasarbeten av Oscar Jansson, Karlstad.

Helge Kjellin (Entreprenör)

År 1935 - 1935 Fast inredning - predikstol
Konservering, målning. Återställande av skulpturer och nytt ljudtak (se 1884).
År 1935 - 1935 Ändring - ombyggnad, interiör
Väggarna kläs med träfiberskivor och målas.

Oscar Jansson (Hantverkare - Målare)

År 1935 - 1935 Ändring - ombyggnad, golv
Korgolvet höjs
År 1935 - 1935 Fast inredning - altare
Framflyttas 1,4 m mot kyrkorummet.
År 1935 - 1935 Ändring - ombyggnad, fönster
Antikglas i korfönstren. I norra korarmen sätts fönstret mot norr igen. Dopaltare placeras där tillsammans med kyrkans äldre altartavla. Även fönster vid predikstolen sätts igen. Fönster i vapenhuset avkortas upptill och ändras från spetsiga avslutningar till raka.
År 1935 - 1935 Fast inredning - bänkinredning
De tre främsta bänkraderna tas bort.
År 1935 - 1935 Ändring - ombyggnad, port
Nya dörrar mellan vapenhus och kyrkorum.
År 1935 - 1935 Teknisk installation - värme
Varmluftsanläggning med lågtrycksvärmeledning. Värmekammare under koret från vilken värme leddes ut i kyrkorummet genom galler vid främsta bänkraderna.
År 1935 - 1935 Ändring - ombyggnad, interiör
Vapenhuset: Väggar, tak och trappbarriär kläs med träfiberskivor. Nya bänkar och ny färgsättning. Ny vägg under trappan. Innertaket och dörröppningen mot kyrkorummet sänks. John Svenskes begravningsvapen sätts upp ovan dörren till kyrkorummet.
År 1935 - 1935 Fast inredning - altare
Dopaltare i norra korsarmen.
År 1935 - 1935 Specifika inventarier - altartavla
Kyrkans äldre altartavla sätts upp vid nya dopaltaret i norra korsarmen.
År 1950 - 1950 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målning av fasaderna. Tjärstrykning av takspånen.
År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad, port
Nya ytterportar till vapenhuset.

Verner Johnsson, Byggnadstekniska byrå, Bengtsfors (Arkitekt)

År 1953 - 1953 Teknisk installation - el
Elvärme

Elektroskandia (i Göteborg) (Firma)

År 1982 - 1982 Konservatorsarbeten
Gamla altartavlan

Christer Wildenstam (Konservator)

År 1982 - 1982 Konservatorsarbeten
Predikstolen (de sista stofferade figurerna och ornamenten plockas ner från vinden). Altaruppsatsen. Johan Svenskes begravningsvapen i vapenhuset. Psalmnummeränglarna m m

Sten-Owe Wase (Konservator)

År 1982 - 1982 Ändring - ombyggnad, interiör
Kapprum, toalett och städutrymme tillskapas bakom skärmväggar vid väggen mot vapenhuset. Timmerväggarna friläggs i västra korsarmen intill orgel. Där placeras en visningsmonter bakom ett nytt skrank.
År 1982 - 1982 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna ombyggs delvis för ökad bekvämlighet, utglesas, förses med rygg och sittdynor och ommålas.
År 1982 - 1982 Ändring - restaurering, interiör
Stor renovering. Skanarks arkitektkontor, Karlstad.

Janne Feldt (Arkitekt)

Uno Asplund (Arkitekt)

År 1982 - 1982 Teknisk installation - värme
Bänkvärme. Översyn och nyinstallationer för belysning, åskledare mm.
År 1982 - 1982 Teknisk installation - högtalaranläggning
År 1982 - 1982 Fast inredning - altarring
Träfiberskivan (1935) från altarringen tas bort.
År 1986 - 1986 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Kyrktupp
År 1990 - 1990 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Oljning av spåntaket.
År 1991 - 1991 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasadernas panel
År 1995 - 1995 Underhåll - takomläggning
Omläggning av stickspånen på samtliga tak utom tornet.
År 1997 - 1998 Underhåll - målningsarbete
Tjärning av samtliga tak inklusive tornet.
År 2002 - 2002 Underhåll - fönster
Fönsterrenovering
År 2002 - 2002 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasaderna
År 2003 - 2003 Underhåll - takomläggning
Tornets spåntak. Byte av de nedre plåttäckningarna till koppar (motsvarande de övre täckningarna).
År 2004 - 2005 Underhåll - exteriör
Målning och lagning av puts.
År 2005 - 2005 Underhåll - exteriör
Tjärning av spånen på torntaket.

Skanska (Entreprenör)

År 2013 - 2014 Underhåll - takomläggning
Omläggning stickspåntak kyrkbyggnad och bårhus.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Hälsinge Takspån AB, Kilafors (Entreprenör)

År 2015 - 2015 Underhåll - exteriör
Tjärning av nyomlagt sticktak.
År 2016 - 2017 Underhåll - målningsarbete
Målning av fasad, fönster och portar. Målning utfört i egen regi.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Småhusservice Laxarby (Hantverkare - Snickare)

År 2017 - 2018 Underhåll
Renovering vapenhus; målning dörrar, väggar och golv.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Gunnar Eldh (Konservator)

TJ Måleri & Bygg AB, Bengtsfors (Firma)