Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FÄRGELANDA HÖGSÄTERS PRÄSTGÅRD 1:2 - husnr 1, HÖGSÄTERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3110-1.tif (B)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HÖGSÄTERS KYRKA (akt.)

1900 - 1902

1900 - 1902

Västra Götaland
Färgelanda
Dalsland
Högsäter
Färgelanda-Högsäters församling
Karlstads stift
Högsäters kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Komplettering vid inventeringen 2004:

Bakgrunden till Högsäters nya kyrka var att den medeltida kyrkan ansågs otidsenlig och otillräcklig. Kyrkan beskrevs 1894 av vice pastorn Anders Olsson som " Mörk, till utrymmet otillräcklig och kan i intet avseende sägas motsvara tidens krav". Förutom den allmänna befolkningsökningen under 1800-talet bidrog också den schartauanska väckelsen i området till trängseln i kyrkan. Redan 1857 började medel avsättas för uppförandet av en ny kyrka och 1894 ställde sig biskop Rundgren bakom önskemålen om en ny kyrka. Ett närbeläget exempel på en nybyggnation fanns ju också i grannförsamlingen Färgelanda...

Läs mer i eget fönster

År 1250 - 1300 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt
År 1900 - 1902 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn, korsarmar och vapenhus.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1900 - 1902 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats
År 1900 - 1902 Fast inredning - predikstol
Predikstol
År 1900 - 1902 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning
År 1900 - 1902 Nybyggnad - Korparti
Kor

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1900 - 1902 Nybyggnad - Vapenhus
Två vapenhus

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1900 - 1902 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1900 - 1902 Nybyggnad - Torn
Torn

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1900 - 1902 Nybyggnad - Korsarm/ar
Korsarmar

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1900 - 1902 Fast inredning - läktare
Läktare i långhusets västra del samt bägge korsarmarna

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1900 - 1902 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1902 - 1902 Fast inredning - orgel
12-stämmig läktarorgel av J Magnusson, Göteborg. Fasad ritad av kyrkans arkitekt.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Johannes Magnusson (Orgelbyggare)

År 1920 - 1930 Underhåll - målningsarbete
Koret omfärgas. Banddekoren övermålad, senare återställd men 1967 övermålad igen.
År 1921 - 1921 Underhåll
Reparation av södra och västra yttermurarna. Delvis utbyte av tegel och omfogning med cementbruk. Ommmurnig av kontreforterna på ömse sidor om ingången till vapenhuset. Omputsning invändigt.
År 1925 - 1926 Underhåll - interiör
Fuktskador åtgärdade på väggarnas insidor. Skrapning, tvättning samt bestrykning av natriumfloat jämte oljemålning upp till 1,8 m höjd över golvet.
År 1928 - 1928 Äldre kulturhistorisk inventering
Kulturhistorisk inventering av lösa föremål.

Bertil Waldén (Fotograf)

ATA (Arkiv)

År 1930 - 1940 Underhåll - interiör
Under 1930-talet: P g a fuktskador: Hel eller partiell nedtagning av all invändig puts, asfaltsisolering, omputsning och ommålning.
År 1930 - 1930 Underhåll
Åtgärder av fuktskador. Omfogning med kalkbruk av smärre fasadytor. Putsnedtagning och omputsning av ett ca 12 m långt väggfält av södra murens västra del.
År 1945 - 1945 Teknisk installation - värme
Två nya kaminer inköpta. Kyrkan uppvärmdes med fyra kaminer enligt en beskrivning 1932.
År 1945 - 1945 Underhåll - exteriör
Reparationsarbeten av fukt- och frostskadat tegel.
År 1950 - 1950 Teknisk installation - el
Elektrifiering av kyrkan. Värme, kraft- och belysningsanläggning.

Malmbergs elektriska, Kristinehamn (Entreprenör)

År 1950 - 1950 Teknisk installation - högtalaranläggning
Högtalar- och hörtelefonanläggning
År 1951 - 1951 Teknisk installation
Komplettering och förbättring av åskledare
År 1952 - 1952 Underhåll - exteriör
Reparation av kopparplåten på tornet.
År 1953 - 1957 Underhåll - exteriör
Ca 1955: Reparation av väggarna p g a fuktskador, byte av frostskadat tegel.
År 1960 - 1970 Specifika inventarier - altarskåp
Under 1960-talet ommålades altaret med altarskåp från vitt till brunt.
År 1962 - 1962 Ändring - restaurering, exteriör
Reparationer av södra ytterväggen.
År 1965 - 1965 Underhåll - takomläggning
Tornets kopparplåt
År 1967 - 1967 Underhåll - målningsarbete, interiör
Koret målat enfärgat, se 1920-talet.
År 1970 - 1970 Underhåll - exteriör
Reparation av torntaket.
År 1975 - 1979 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnader i norr och söder

Jerk Alton (Arkitekt)

År 1975 - 1979 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya öppningsbara innerbågar med nytt glas, klarglas.
År 1975 - 1979 Ändring - restaurering
Omfattande renovering exteriört och interört. Renoveringen föregicks av en flera år lång diskussion om att eventuellt riva kyrkan.

Algot, Rölanda Johansson (Byggmästare)

Jerk Alton (Arkitekt)

År 1975 - 1979 Underhåll - takomläggning
Hel omläggning av skiffertaket.
År 1975 - 1979 Ändring - ombyggnad, exteriör
Borttagande av ursprungliga torn- och takdetaljer. Fialer (småtorn) vid gavelpartierna samt takkupor och takprydnader av gjutjärn på långhus, tvärskepp och tornet.
År 1975 - 1979 Underhåll - exteriör
Plåtarbeten, bl a reparation av spirans plåttak. Ommurning av skadade murpartier.
År 1975 - 1979 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målning av snickerier
År 1975 - 1979 Fast inredning - altare
Altaret och altarringen framflyttade för att ge plats åt textilförvaring bakom altaret.
År 1975 - 1979 Fast inredning - altarring
Altarringen delvis ombyggd samt framflyttad tillsammans med altaret.
År 1975 - 1979 Underhåll - omputsning
Innerväggarna omputsade. Asfaltsisolering från 1930-talet bortagen.
År 1975 - 1979 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt furugolv
År 1975 - 1979 Ändring - ombyggnad, takstol
Byte av delar av det skadade takbjälklaget.
År 1975 - 1979 Ändring - tilläggsisolering
År 1975 - 1979 Teknisk installation - värme
Nytt värmesystem med direktverkande el, bänkvärme samt radiatorer vid fönstren.
År 1975 - 1979 Teknisk installation - el
Ny armatur, elarbeten.
År 1975 - 1979 Underhåll - målningsarbete, interiör
En rad målningsarbeten. Bl a ersattes den ursprungliga banddekoren på väggarna med en brun bröstningsmålning och väggarna fick en ljusbeige ton efter ombputsningen.
År 1975 - 1979 Fast inredning - bänkinredning
Ombyggda med bibehållna gavlar. Ökning av bänkavståndet, borttagning av bänkar.
År 1975 - 1979 Specifika inventarier - dopfunt
Förgylld med guldbrons.
År 1975 - 1979 Teknisk installation - VA
VVS-arbeten
År 1975 - 1979 Teknisk installation - högtalaranläggning
Ny högtalaranläggning
År 1980 - 1980 Återinvigning
Kyrkoherde Gustav Torstensson
År 1985 - 1985 Fast inredning - orgel
Ny kororgel. 18-stämmig

Jerk Alton (Arkitekt)

Nils Olof Berg (Orgelbyggare)

År 1992 - 1992 Teknisk installation - högtalaranläggning
Ny ljudanläggning
År 1992 - 1992 Underhåll - exteriör
Åtgärder på tornet. Frostsprängt tegel utbytes och omfogas. Reparation och utökning av plåtavtäckningar. Justering av hängrännor och stuprör Lagning och avfärgning av putsytor. Ommålning av fönsterbågar och ytterdörrar på nord- och västfasaden. Hydrofobering av tornets södra och västra fasader.

Gunnar Ahlbohm (Byggmästare)

Leif Brorson (Arkitekt)

År 1994 - 1994 Underhåll - interiör
Interiör tornrenovering. Huvudsakligen borttagning av puts i klockrummet och de två underliggande planen i syfte att öka väggens förmåga att avge fukt inåt. Handlingar av arkitekt Jerk Alton, byggentrepenör, Högsäters bygg AB.

Jerk Alton (Arkitekt)

Leif Brorson (Arkitekt)

År 2008 - 2008 Underhåll - exteriör
Plåtbeslagning av fasad samt lagning.

Västarvet (Antikvarie)

År 2013 - 2013 Underhåll - takomläggning
Omläggning av yttertak.

Västarvet (Antikvarie)

År 2014 - 2014 Konservatorsarbeten
Konservatorsåtgärder på kormatta, rött antependium, rött predikstolskläde och violett mässhake.

Ingeborg Skaar Textilvård AB (Konservator)

År 2019 - 2019 Fast inredning - orgel
Restaurering läktarorgel.

Magnusson Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Västarvet (Antikvarie)