Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FÄRGELANDA ÖDEBORGS STOM 2:1 - husnr 1, ÖDEBORGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2674-3.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖDEBORGS KYRKA (akt.)

1100 - 1550

1100 - 1550

Västra Götaland
Färgelanda
Dalsland
Ödeborg
Färgelanda församling
Karlstads stift
Ödeborgs kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Komplettering vid inventeringen 2004:

Ödeborgs kyrka antas vara byggd på 1200-talet och har ansets som en av Dalslands äldsta kyrkor. Johan Hammarin, prost i Färgelanda, skrev på 1830-talet: "En urgammal offerkyrka av gråsten, troligen lika gammal som Christendomen på dal". Hamrin spekulerade också om att Ödeborgs kyrka skulle vara äldre än moderkyrkan i Färgelanda, då bl a flera hemman därifrån hade sina gravplatser i Ödeborg, inne i kyrkan fram till 1700-talets mitt, vilket skulle härleda till en tid då Ödeborg var gemensam kyrka för de båda socknarna. Intressant är också uppgifterna om Ödeborg som offerkyrka och seden att be för...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1550 Nybyggnad
Altaruppsatsen
År 1100 - 1550 Nybyggnad
År 1200 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt
År 1690 - 1760 Nybyggnad - Korparti
Kor. Utformningen av korpartiet kan ha skett vid en ombyggnad redan 1699, men enligt andra uppgifter skedde detta först 1753.
År 1700 - 1799 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats
År 1700 - 1799 Fast inredning - predikstol
Predikstol
År 1754 - 1754 Ändring - ombyggnad, golv
Trägolv ersätts med stenhällar, gravar igenfylls.
År 1756 - 1756 Ändring - ombyggnad, port
Ingång på sydsidans västra del igenmuras och ny ingång tas upp på västgaveln. Lås med årtalet 1756 och initialerna I N S finns på porten (sedan 1926 mellan kyrkorummet och långhuset).
År 1769 - 1769 Nybyggnad - Torn
Torn. Enligt uppgift fanns en klockstapel på sydvästra delen av kyrkogården vilken blåste ned i mitten av 1700-talet.

Nils Hallin (Byggmästare)

År 1830 - 1830 Äldre kulturhistorisk inventering

ATA (Arkiv)

År 1850 - 1900 Fast inredning - predikstol
Predikstolen vitmålad
År 1869 - 1869 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Järnkors som pryder tornet. Från Rådanefors järnbruk.
År 1880 - 1900 Ändring - ombyggnad, golv
Byte av sten till trä i mittgång och kor.
År 1926 - 1926 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Sten Branzell (Arkitekt)

År 1926 - 1926 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning

Sten Branzell (Arkitekt)

År 1926 - 1926 Ändring
Årtalet 1699 flyttat till kyrkans norra sida från tidigare placering ovan en ytterdörr på korets södra sida (där sakristian tillbyggdes).
År 1926 - 1926 Ändring
Korset på tornet (se 1869) placeras på en förgylld kopparkula.
År 1926 - 1926 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya kopplade fönster inpassade i de gamla öppningarna.
År 1926 - 1926 Teknisk installation - värme
Nytt värmesystem med varmluft. Källare under nybygda sakristian med värmekammare och eldningsrum. Skorsten på sakristians tak.
År 1926 - 1926 Ändring - ombyggnad
Håltagningar i tornmuren. Nytt fönster mot söder i tornkammaren. Ny stor valvöppning i tornkammaren mot långhuset för placering av orgel.
År 1926 - 1926 Ändring - ombyggnad, trappa
Läktartrappor i kyrkorummet ersätts med nya i vapenhuset i tornet.
År 1926 - 1926 Fast inredning - läktare
Bröstningen ombyggd. Tidigare fanns ett utskjutande mittparti för ett orgelharmonium.
År 1926 - 1926 Ändring - restaurering
Omfattande renovering och nybyggnad av sakrista (samt bårhus på kyrkogården).

August Hansson, Uddevalla (Entreprenör)

Sten Branzell (Arkitekt)

År 1926 - 1926 Underhåll - omputsning
Interiört
År 1926 - 1926 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt trägolv i hela kyrkan
År 1926 - 1926 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen flyttas bakåt till östra korväggen. Tidigare fanns ett mindre sakristieutrymme bakom altaruppsatsen.
År 1926 - 1926 Fast inredning - predikstol
Flyttas från norra väggen till södra (i anslutning till nybyggda sakristian).
År 1926 - 1926 Konservatorsarbeten
Predikstolen (vitmålad) och altaruppsatsen återrestaureras och konserveras.

Sven Gustavsson (Konservator)

År 1926 - 1926 Fast inredning - altarring
Ny altarring
År 1926 - 1926 Fast inredning - altare
Renovering
År 1926 - 1926 Ändring - ombyggnad, innertak
Taket ändras från platt till nuvarande välvd form.
År 1927 - 1927 Fast inredning - orgel
Ny orgel. Kyrkan första riktiga orgel. Tidigare orgelharmonium.
År 1928 - 1928 Äldre kulturhistorisk inventering

Bertil Waldén (Fotograf)

ATA (Arkiv)

År 1941 - 1941 Ändring
Ny ytterdörr till sakristian
År 1944 - 1944 Teknisk installation - el
Belysning
År 1950 - 1960 Underhåll - omputsning
År 1953 - 1953 Ändring - restaurering, interiör

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1953 - 1953 Konservatorsarbeten
Predikstolen, altartavlan
År 1953 - 1953 Ändring - ombyggnad, fönster
Antikglas i fönstren
År 1953 - 1953 Underhåll - målningsarbete, interiör
Hel interiör ommålning
År 1953 - 1953 Fast inredning - altarring
Ny klädsel
År 1964 - 1964 Underhåll - takomläggning
Omläggning av skiffertaket
År 1965 - 1965 Specifika inventarier - kyrkklocka
Ny storklocka
År 1965 - 1965 Ändring - ombyggnad, stomme
Förstärkningsarbeten av tornet
År 1974 - 1974 Konservatorsarbeten
Altaruppsatsen

C O Svensson (Konservator)

År 1978 - 1978 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 1978 - 1978 Fast inredning - orgel
Ny orgel delvis hopbyggd med läktarbröstningen och placerad framför 1927 års orgel (delvis placerad i tornet).
År 1989 - 1989 Underhåll - exteriör
Målning av de putsade fasaderna. Trä- och plåtdetaljer. Nya stuprör och hängrännor.
År 2002 - 2002 Konservatorsarbeten
Rengöring predikstolen

K-Konservator (Konservator)

År 2004 - 2004 Konservatorsarbeten
Altaruppsats

K-Konservator (Konservator)

År 2008 - 2008 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad sakristia.
År 2012 - 2012 Underhåll - målningsarbete
Målning av fönster port, tornluckor och takutsprång.

Västarvet (Antikvarie)

År 2014 - 2014 Underhåll - exteriör
Renovering av skiffertak på tornet.

Västarvet (Antikvarie)

År 2015 - 2015 Ändring - ombyggnad, interiör
Borttagning och ändring av bänkar.
År 2016 - Okänt Underhåll - Omputsning, interiör
Omputsning av sakristians södra och västra vägg.

Dalslands Murarna AB (Hantverkare - Murare)

Västarvet (Antikvarie)

År 2019 - 2019 Underhåll - takomläggning
Omläggning skiffertak.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Takskifferspecialisten i Grythyttan AB (Firma)