Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND BJÖRKE KYRKOGÅRDEN 2:1 - husnr 1, BJÖRKE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

455-4.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BJÖRKE KYRKA (akt.), BJÖRKE KYRKA (akt.)

1090 - 1090

1230 - 1270

1240 - 1259

Gotland
Gotland
Gotland
Björke
Björke församling
Visby stift
Björke kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2009

Kyrkans byggnadshistoria
Korets västparti – från 1200- talets början – är kyrkans äldsta bevarade del. Ursprungligen var koret försett med en absid i öster. Långhuset uppfördes vid mitten av samma århundrade. Omkring 1350 utfördes den kvarstående, rakslutna förlängningen av koret åt öster. Ett torn var uppenbarligen planerat att komplettera anläggningen, men något sådant kom aldrig till utförande. Istället har klockan hängts i en låg takryttare av trä på långhusets västra del.

Kyrkan har genomgått förhållandevis stora förändringar sedan medeltiden. En sakristia byggdes 1860, och samtidigt förstorades fönstren, korets väggar förh...

Läs mer i eget fönster

År 1090 - 1090 Nybyggnad
Byggnadsår enl. Strelow.
År 1200 - 1230 Nybyggnad - Korparti
Kor, västra delen. En ursprunglig absid revs senare
År 1200 - 1230 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Romansk korportal
År 1200 - 1200 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Ca 1200. Triumfkrucifix. Krucifixpiedestal (nu i GF)
År 1200 - 1229 Nybyggnad - Korparti
Koret byggdes (med absid i Ö). Ca 1260 enl. SvK.
År 1200 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt.
År 1230 - 1270 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus. En igenmurad tornbåge i långhusets västra del anger ett planerat, men aldrig byggt torn
År 1240 - 1259 Nybyggnad
Långhuset byggdes. Stod färdigt o. 1275 enl. SvK.
År 1270 - 1299 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Muralmålningar i kor och långhus. Altarskåp (4 st. figurer bevarade).
År 1270 - 1270 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Ca 1270 Madonnabild (nu i GF).
År 1300 - 1329 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Muralmålning föreställande själavägningen m.m. i långhuset.
År 1300 - 1399 Arkitekturbunden utsmyckning
Sakramentsskåp i koret.
År 1330 - 1370 Ändring - ombyggnad
Kor, östra delen. En äldre absid revs i samband med tillbyggnaden
År 1340 - 1359 Nybyggnad - Korparti
Koret förlängdes åt Ö (rakslutet).
År 1382 - 1382 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravsten över kyrkoherden Buterus.
År 1444 - 1444 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravsten över kyrkoherden Botulf.
År 1500 - 1529 Arkitekturbunden utsmyckning
I koret S. Göran och draken samt otydlig bildsvit.
År 1594 - 1594 Fast inredning - predikstol
Predikstol
År 1594 - 1594 Fast inredning - predikstol
Predikstol.
År 1600 - 1699 Arkitekturbunden utsmyckning
1624 Vindflöjel (nu i GF). 1665 Altartavla (nu i GF).
År 1600 - 1699 Specifika inventarier - altarskåp
1600-tal Altarskåp (nu i GF).
År 1600 - 1699 Fast inredning - bänkinredning
Korbänk.
År 1700 - 1700 Arkitekturbunden utsmyckning
ca 1700 Psalmnummertavla.
År 1741 - 1741 Fast inredning - bänkinredning
1741 (trol.) Bänkinredning, läktare med orgel.
År 1745 - 1745 Fast inredning - predikstol
Komplettering av predikstol med trappa och baldakin.
År 1746 - 1748 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
1746-48 Bänkinredningen och läktaren målades av Johan Hernell. 1746 Draperi målades på väggen bakom predikstolen av Johan Hernell.

Johan Hernell (Konstnär)

År 1860 - 1860 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1860 - 1860 Ändring - ombyggnad
Vattentaken över kor och långhus sänktes (ca 1,8 m i nock) och täcktes med tegel. Sakristian byggdes. Järnankare i koret, korväggarna förhöjdes 1,5 m. Fönstren i kor och långhus förstorades (2 st. nya fönster upptogs i långhusets N vägg). Vindstrappan ändrades. Nya golv i kyrkorummet. Vitlimning av murar och valv. Ny altaruppsats (kors med lamm). Predikstolen flyttades till långhusets NÖ hörn (ritning daterad 1896 i ATA!) och försågs med ingång direkt till sakristian.
År 1890 - 1899 Ändring - ombyggnad, golv
Golvet i långhuset lades om med kalksten.
År 1895 - 1895 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar i nygotik. Ritning till d:o daterad 1898 i ATA, enligt uppgift i ATA uppförda 1909!
År 1896 - 1896 Teknisk installation - värme
Värmeapparat (kamin) enligt ritning i ATA
År 1909 - 1913 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla.
År 1910 - 1910 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningar i östfönstret
År 1910 - 1912 Ändring - restaurering
Genomgick kyrkan en omfattande restaurering av byggmästaren Nils Pettersson.  Fönstren förändrades och fick sin gotiska form.  Portalerna restaurerades. Korportalens rundstavsbåge ersattes med en ny (”De tre fullt användbara bitar som bildat den gamla bågen ligga i skolans trädgård”; SvK 1931).  Nordportalen ”återställdes nästan i sitt ursprungliga skick” (SvK 1931).  Sakristian byggdes om och värmekammare inrymdes i V delen av sakristian.  Ny altartavla, orgel, ljuskronor och altarskrank tillverkades.  Framtagning av fragmentariska medeltida muralmålningar.

Nils Pettersson (Byggmästare)

År 1934 - 1934 Teknisk installation - värme
Ändring av värmesystem (lågtrycksånga).
År 1940 - 1940 Fast inredning - altaruppsats
Deponerades altaruppsatsen till Ala kyrka. Återlämnades 1974.
År 1945 - 1945 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
1945 (trol.) Triumfkrucifixet hängdes upp i triumfbågen. Tillstånd för åtgärden söktes 1944.
År 1954 - 1954 Underhåll - exteriör
Omläggning av kyrkans tegeltak av Wiberg och Pettersson i Hemse. Putslagning och avfärgning av fasaderna.

Wiberg och Pettersson Hemse (Firma)

År 1958 - 1958 Ändring
Portbladen i kor- och S långhusportalen utbytta mot d:o av ek p.g.a. röta och insektsangrepp.
År 1959 - 1959 Teknisk installation - el
El-installation (belysning). Enligt GF för ”kraft och belysning”.
År 1961 - 1961 Konservatorsarbeten
Erik Olsson, Sanda, konserverade krucifixet från 1100-talet.

Erik Olsson (Konservator)

År 1963 - 1963 Konservatorsarbeten
Inre rengöring av väggar och valv (Erik Olsson), vilka var svärtade p.g.a. värmeledning med ångvärme. Uppsättning av hängrännor och stuprör.

Erik Olsson (Konservator)

År 1963 - 1963 Teknisk installation - värme
Vattenburen värmeledning (oljepanna).
År 1965 - 1965 Ändring
Överkalkades de fragmentariska muralmålningar som togs fram vid 1910 års restaurering.
År 1968 - 1968 Fast inredning - bänkinredning
Församlingen vill ersätta de lösa bänkarna med slutna bänkkvarter bestående av överblivna bänkluckor från Barlingbo kyrka. Raä avrådde. Istället reparerades bänkarna, ryggstöden lagades, de knaggiga bokbrädena byttes ut mot likadana kvistfria och bänkstöden jämnades till för att stå stadigt mot underlaget.
År 1977 - 1977 Teknisk installation - värme
Ny värmepanna vilken förorsakade kondens i skorstenen som gav fuktgenomslag i kyrkan.
År 1979 - 1979 Konservatorsarbeten
Konservering av två st. flyglar till altaruppsatsen av Marianne Korsman-Ullman.

Marianne Korsman-Ullman (Konservator)

År 1994 - 1994 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, Gotlands fornsal.  Rötskadat konstruktionsvirke i takryttaren byttes ut, panelen utbytt i sin helhet och klockbocken reparerades.  Samtliga tak lades om och fick ny papp och läkt. På S sidan kompletterades de gamla teglen med nya Vittingetegel.  Vindskivor togs bort och gavelpartiet ändrades till s.k. ”gotlandsgavlar”. Hängrännorna av kopparplåt ersattes med galv.plåt

Jan Utas (Arkitekt)

År 2003 - 2003 Ändring - restaurering
Länsstyrelsen beslutar om att restaurera en ljuskrona, vilket ska utföras av Dahlströms Metallgjuteri HB.
År 2004 - 2004 Arkitekturbunden utsmyckning
Beslut om uppställning av votivskepp.
År 2004 - 2004 Konservatorsarbeten
Länsstyrelsen beslutar att konservera triumfkrucifixet. Konserveringsrapport saknas.
År 2007 - 2007 Arkitekturbunden utsmyckning
Krucifixet konserverat och upphängt på N väggen i långhuset.
År Okänt - 1910 Ändring - ombyggnad, port
N portalen tillspikad.