Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND GOTHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, GOTHEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

483-13.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GOTHEM KYRKA (akt.), GOTHEMS KYRKA (akt.)

1052 - 1052

1230 - 1300

1240 - 1259

Gotland
Gotland
Gotland
Gothem
Gothems församling
Visby stift
Gothem kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Kyrkobyggnaden
Gothem kyrka är i sin helhet uppförd under medel¬tiden. Den byggdes som församlingskyrka för Gothem församling, och används fortfarande för detta ändamål.

Kyrkans äldsta delar är koret med sakristian och absiden, vilka kom till vid en byggnads¬etapp i början av 1200-talet som ersättning för en äldre, romansk stenkyrkas korparti. Grundresterna av denna äldre kyrkobyggnad – från 1100-talet – påträffades under golvet i kyrkan vid den senaste invändiga restaureringen 1949-50.

Det nuvarande långhuset byggdes vid mitten av 1200-talet. Av allt att döma var avsikten att dess västra del skulle förses med ett torn. Plan...

Läs mer i eget fönster

År 1052 - 1052 Nybyggnad
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1100 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Botten till cuppa (av Majestatis?)
År 1100 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av sandsten (fragment återfunna vid Hangre gård).
År 1200 - 1230 Nybyggnad - Korparti
Kor med absid
År 1200 - 1230 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1200 - 1229 Nybyggnad - Korparti
Koret med absiden uppfördes (SvK anger 1199 och inkluderar sakristian; ”Veckkapitälmästaren”).
År 1230 - 1300 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus
År 1230 - 1300 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Byggnadsskulptur, långhusets romanska sydportal
År 1235 - 1240 Arkitekturbunden utsmyckning
Kalvariegrupp (bevarad Johannesbild nu i GF).
År 1240 - 1259 Nybyggnad
Långhuset byggdes (SvK anger att Ö delen byggdes av ”Gärdslösamästaren” o. 1250). Gravsten över Botvidus och Jacobus i långhusgolvet.
År 1270 - 1300 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar i tornkammaren
År 1270 - 1300 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1270 - 1299 Nybyggnad - Torn
Nedre delen av tornet byggdes (SvK anger o 1260; ”Ronensis”). Kalkmålningarna i tornvalvet.
År 1280 - 1320 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar i långhus, kor och absid, troligen av tysk konstnär
År 1300 - 1300 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
omkring 1300. Kalkmålningarna i långhuset och korvalvet.
År 1300 - 1399 Fast inredning - bänkinredning
Korbänk (GK). Sakramentsskåp i koret.
År 1330 - 1370 Ändring - påbyggnad
Torn.

Egypticus (Konstnär - Bildhuggare)

År 1330 - 1330 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
omkring 1330. Dionysosskulptur (nu i GF).
År 1340 - 1359 Nybyggnad - Torn
Övre delen av tornet byggdes (”Egypticus”).

Egypticus (Övrig)

År 1374 - 1374 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklocka (ursprungligen i Alva kyrka, möjligen är årtalet felaktigt och bör vara 1474).
År 1400 - 1499 Ändring - ombyggnad
Tornet stympades till nuvarande sadeltak, ev. efter brandskada
År 1403 - 1403 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravhäll över kyrkoherden Olof Harding.
År 1404 - 1404 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravhäll i långhusgolvet över Olof Kyrkbinge.
År 1407 - 1407 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravhäll i koret över Göran Hekle.
År 1450 - 1470 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Apostel (träskulptur).
År 1470 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
S:ta Anna själv tredje-skulptur (nu i SHM).
År 1525 - 1550 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar i långhusets västra del
År 1583 - 1583 Fast inredning - predikstol
Äldre, nu försvunnen predikstol.
År 1597 - 1597 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravhäll över prästen Sten Povelson.
År 1634 - 1634 Fast inredning - bänkinredning
Korbänkens snickerier.
År 1652 - 1652 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Porträtt av kyrkoherden Erik Petrejus ohh Anna Boman, båda målade av Johan Bartsch (det förstnämnda kompletterat 1659 och 1663).
År 1657 - 1661 Ändring
Brädtak omtalas.
År 1659 - 1659 Arkitekturbunden utsmyckning
Ny vindflöjel (trol. på långhustaket).
År 1664 - 1664 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning.
År 1665 - 1665 Fast inredning - altarring
Altarring.
År 1670 - 1679 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålning i långhusets NV hörn föreställande Kristoffer bärande Jesusbarnet, flankerad av påven och Muhammed.
År 1673 - 1673 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar, inskrift på långhusets östra vägg
År 1673 - 1673 Fast inredning - bänkinredning
Korbänkens figurmåleri.
År 1680 - 1680 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Bänkinredningen målades, sannolikt av Johan Bartsch d.y.

Johan Bartsch d y (Konstnär)

År 1689 - 1689 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats i sandsten
År 1689 - 1689 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen.
År 1700 - 1799 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Draperimålning i långhuset.
År 1709 - 1709 Fast inredning - predikstol
Predikstol

Christian Fedder (Hantverkare - Snickare)

År 1709 - 1709 Fast inredning - predikstol
Predikstol av Christian Fedder.
År 1718 - 1718 Ändring - ombyggnad, fönster
Ett nytt absidfönster togs troligen upp.
År 1722 - 1722 Fast inredning - bänkinredning
Gossebänk i koret, nu försvunnen (målad 1726).
År 1726 - 1726 Fast inredning - predikstol
Predikstolen målades av Johan Hernell.

Johan Hernell (Konstnär)

År 1727 - 1727 Ändring - restaurering
Större reparationsarbeten på kyrkan.
År 1728 - 1728 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målning av altaruppsatsen.
År 1739 - 1740 Fast inredning - bänkinredning
1739 Nya bänkar baktill i N 1740 Nya bänkar baktill i S.
År 1741 - 1741 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av trä.
År 1742 - 1742 Arkitekturbunden utsmyckning
Nummertavla, av Johan Hernell.

Johan Hernell (Konstnär)

År 1758 - 1758 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten målades.
År 1778 - 1779 Fast inredning - läktare
Läktare.
År 1783 - 1784 Fast inredning - bänkinredning
Bänkluckor (med bibliska figurer) målade av Carl Anders Nor(d)berg

Carl Anders Norberg (Konstnär)

År 1788 - 1788 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Altaruppsatsen målades om. Bänkarna målades i ”himmelsmålning”.
År 1800 - 1899 Fast inredning - altarring
Altarring.
År 1816 - 1816 Ändring - restaurering
Större reparationsarbeten på kyrkan, bl.a. nytt(?) torntak.
År 1826 - 1826 Arkitekturbunden utsmyckning
2 st ljuskronor (12 armar, 6 armar).
År 1830 - 1830 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan målades om.
År 1860 - 1860 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Inredningen målades gulbrun.
År 1879 - 1879 Ändring - restaurering
Reparation av torntaket.
År 1881 - 1881 Ändring - restaurering
Reparation av absidtaket.
År 1886 - 1886 Fast inredning - orgel
Orgelmelodium.
År 1933 - 1933 Ändring - restaurering
Reparation av torntaket. Fasadputs.
År 1949 - 1950 Ändring - restaurering, interiör
Inre restaurering efter förslag av professor Erik Lundberg, Stockholm (entreprenör Byggnadsfirma Gardell & Hammarström):  Kalkmålningarna togs fram (Konservator Bertil Bengtsson, Linköping)  Rivning av läktare  Orgelpodium  Ny orgelfasad  Golvomläggning med ändring av nivå  Ändring av bänkar  Utökning av elbelysning med nya ljuskronor  Elvärmeanläggning

Bertil Bengtsson (Konservator)

Erik Lundberg (Professor)

År 1959 - 1959 Fast inredning - orgel
Orgel av Frobenius & Co, Danmark.

Frobenius & Co (Orgelbyggeri)

År 1984 - 1984 Arkitekturbunden utsmyckning
Utbyte av ljuskronor, nytt steg i trappan till S långhusportalen.
År 1997 - 1997 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby (entreprenör Byggnadshyttan på Gotland):  Reparation av torntakets stomme och utbyte av panelen på torntaket  Nya faltak på tät bördning över torngallerier, kor, och långhus  Putsning och kalkavfärgning av samtliga fasader  Reparation av samtliga fönster  Stenarbeten i ljudgluggar etc. reparerade av stenkonservator  Inspektionsbryggor samt komplettering av belysningen på vindarna

Jan Utas (Arkitekt)

År 2000 - 2000 Konservatorsarbeten
Konservering av kyrkans samtliga portaler samt Ö stigluckan, konservator K G Eliasson, Stockholm.

K-G Eliasson (Konservator)

År 2002 - 2002 Underhåll
Reparation av putsen (grov kalkputs utan avfärgning) på tornets västra och södra fasader efter frostskada vintern 1997-98.