Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND STENKUMLA KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, STENKUMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

528-11.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STENKUMLA KYRKA (akt.), STENKUMLA KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1199 - 1199

1240 - 1240

1280 - 1320

Gotland
Gotland
Gotland
Stenkumla
Stenkumla församling
Visby stift
Stenkumla kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2009

Stenkumla kyrka byggdes under 1200-talet, dock har på platsen funnits en 1100-talskyrka, av vilken murrester finns kvar i den nuvarande byggnaden (i tornets Ö del). Kyrkans äldsta del är just tornet som uppfördes under 1200-talets första hälft. Koret och sakristian kom till vid mitten av samma århundrade medan långhuset uppfördes i slutet av 1200-talet eller omkring år 1300.
Kyrkan är – liksom de flesta andra gotländska medeltidskyrkor – uppförd av kalksten. Endast smärre förändringar har gjorts sedan medeltiden, bl.a. sänktes yttertaken och belades med tegel i början på 1700-talet. 1702 gjordes en större reparation av tornhuven. E...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Nybyggnad
En stenkyrka byggdes på platsen, varav murrester återstår i den nuvarande kyrkan (GK).
År 1130 - 1160 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Kalkstenskrucifix (nu i Gotlands fornsal; SvK).
År 1170 - 1199 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Triumfkrucifix (GK, SvK).
År 1199 - 1199 Nybyggnad
Byggnadsår enligt Strelow (SvK).
År 1200 - 1250 Nybyggnad - Torn
Torn. Uppfört till en ursprunglig kyrka från 1100-talet
År 1200 - 1250 Nybyggnad - Torn
Tornet byggdes (GK). (SvK anger 1230-40.)
År 1230 - 1550 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningar, rester i korfönstret
År 1230 - 1270 Nybyggnad - Korparti
Kor, rakslutet
År 1230 - 1270 Ändring - påbyggnad
Torn
År 1240 - 1240 Nybyggnad
Kyrkans byggnadsår enligt Taxuslistan (SvK).
År 1250 - 1250 Nybyggnad - Korparti
omkring 1250. Koret med sakristian byggdes. Sakramentsskåp i östra kormuren (GK). (SvK anger 1240.)
År 1280 - 1320 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och sakristia.
År 1280 - 1320 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1280 - 1320 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Lånhusportal
År 1300 - 1300 Ändring - ombyggnad
1300 omkring. Långhuset byggdes och koret förhöjdes samt försågs med nytt östfönster (GK). (SvK anger omkr. 1275.)
År 1400 - 1499 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklocka (SvK).
År 1430 - 1470 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar i långhuset

Passionsmästaren (Konstnär)

År 1440 - 1459 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Muralmålningar i långhuset av "Passionsmästaren" (GK).
År 1600 - 1699 Fast inredning - bänkinredning
Biskopsbänk el. korbänk i koret (nu förlorad; SvK). Läktare (i tornet?; rester av bröstning bevarade i kyrkan; SvK).
År 1630 - 1670 Fast inredning - predikstol
Predikstol
År 1640 - 1659 Fast inredning - predikstol
Predikstol (GK, SvK).
År 1663 - 1663 Arkitekturbunden utsmyckning
1663(7?). Årtal på takstolen i långhuset (Inskr.).
År 1676 - 1676 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats av sandsten av Lars Mattson Hamel (GK).

Lars Mattson Hamel (Konstnär)

År 1680 - 1720 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av sandsten
År 1681 - 1681 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats av sandsten

Johan Bartsch d y (Konstnär)

År 1681 - 1681 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen målad av Johan Bartsch d.y. (GK).

Johan Bartsch d y (Konstnär)

År 1683 - 1683 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Korbänken målades av Johan Bartsch d.y. (GK).

Johan Bartsch d y (Konstnär)

År 1700 - 1700 Specifika inventarier - dopfunt
1700 omkring. Dopfunt (GK, SvK).
År 1702 - 1702 Underhåll
Större reparation av tornhuven (konstruktionen delvis ursprunglig.) (SvK).
År 1706 - 1706 Arkitekturbunden utsmyckning
Årtal inskuret i en takfotsbräda på långhuset (SvK).
År 1714 - 1714 Fast inredning - glasmålning
Fönstren skadas av storm, varvid sannolikt ett antal glasmålningar försvinner (SvK).
År 1729 - 1730 Ändring
Taktegel omtalas, ev. sänkning av taklutning. (Medeltida virke i takstolarna.) (SvK). Årtal (1729) i f.d. takfotsbräda (?; Inskr). Reparation av tornhuven (SvK).
År 1738 - 1738 Underhåll
Reparation av tornhuven (SvK).
År 1739 - 1739 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar (nu försvunna; SvK). Trägolv lades in i kyrkorummet (SvK).
År 1761 - 1761 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen ommålad (SvK).
År 1783 - 1783 Fast inredning - läktare
Ny läktare i tornet, den gamla revs (SvK).
År 1836 - 1836 Underhåll
Reparation av tornhuven (SvK).
År 1837 - 1837 Arkitekturbunden utsmyckning
Vindflöjel (SvK). Årtal på bräda i kortaket (Inskr.).
År 1847 - 1847 Underhåll
Reparation av tornhuven (SvK).
År 1858 - 1858 Fast inredning - orgel
Orgel, placerad på läktaren i tornet (SvK).
År 1870 - 1899 Teknisk installation - värme
Kamin (trol.; SvK).
År 1910 - 1910 Ändring
Läktaren revs (bröstningen bevarad i kyrkan; SvK). Nya kolonnetter i de övre ljudgluggarna (Inskr.).
År 1921 - 1921 Fast inredning - orgel
Orgelpodiet förhöjdes (SvK).
År 1926 - 1926 Underhåll
Reparation av tornhuven (SvK).
År 1941 - 1941 Arkitekturbunden utsmyckning
Flyttning av bildstenar in till tornkammaren samt konservering. Stod tidigare vid N kyrkogårdsmuren (GF).
År 1952 - 1952 Ändring - restaurering
Restaurering efter förslag av arkitekt Erik Fant (GK). Bland annat så putsades kyrkan om utvändigt, taken fick nya taktegel och elektrisk uppvärmning installerades m.m. (GF).

Erik Fant (Arkitekt)

År 1964 - 1964 Fast inredning - orgel
Ny orgel. Luftlådan, bälgen och en del pipor återanvända från den gamla orgeln (Gotl.).
År 1966 - 1966 Ändring
Sanering mot strimmig trägnagare som angripit det mesta av trä i kyrkan (GF).
År 1970 - 1970 Ändring - restaurering
Vindflöjeln renoverad med nya gångjärn (Gfb).
År 1989 - 1989 Fast inredning - orgel
Ny orgel av Johannes Künkel, Färjestaden (ATA).
År 1990 - 1990 Ändring
Konservering? (endast kostnadsberäkning finns) av epitafium, triumfkrucifix och korbänk (GF). Konservering av mässhake från 1700-talet (ATA).
År 1991 - 1991 Specifika inventarier - textilskåp
Förslag på textilförvaringsskåp av Birger Andersson, arkitekt, Sanda (ATA, GF).
År 1995 - 1995 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig restaurering efter förlag av arkitekt Jan Utas, Visby, entreprenör Byggnadshyttan:  Tornhuvens panel och konstruktion byttes delvis ut.  Takteglen på långhuset och koret lades om.  Fasaderna putsades om och vitkalkades.  Naturstensytorna rengjordes, foglagades och behandlades med algdödande medel.  Ljudgluggarna fick nya solbänkar.  Långhusportalens portblad tätades.  Långhusets glas restaurerades.  Åskledaren kompletterades (ATA, GF).

Jan Utas (Arkitekt)

År 1995 - 1995 Konservatorsarbeten
Konservering av portalerna av Stenkultur i Stockholm AB.
År 2002 - 2002 Underhåll - exteriör
Reparation av tornputs (ATA, GF).
År 2004 - 2004 Ändring
Beslut om att Sundre församling får disponera den gamla orgeln under 30 år. Konservering av gravvårdar av Stenkultur i Stockholm AB. Konserveringen utfördes på gravvårdar över A. Jonsson, Gardell, Myrsten, H. Peterson, Björkman och Jonsson samt häll S om koret (GF).