Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SUNDSVALL EDSTA 19:1 - husnr 1, STÖDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4083-9.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STÖDE KYRKA (akt.)

1757 - 1759

1757 - 1759

Västernorrland
Sundsvall
Medelpad
Stöde
Stöde församling
Härnösands stift
Edsta 203

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Kyrkan uppfördes 1757-1759 av byggmästaren och bonden Olof Romberg från Leksand i Dalarna. Den uppfördes då i en avlång åttkantig form utan torn med högt sadeltak valmat i öster och väster.

Kyrkobyggnaden består idag av ett långhus och ett östligt torn, uppfört i gråsten åren 1880-81, med sakristia i bottenvåningen. Konstruktör och byggmästare var L R Bergström från Revsund i Jämtland. Två nya fönster tillkom på långsidorna och samtliga fick halvbågeform.

Byggnadsmaterialet är gråsten med tegel i fönster och dörromfattningar. Utkragande spritputsad, sockel, grå målning, täckplåt i koppar. Järnluckor för luftning i sockel, grå...

Läs mer i eget fönster

År 1757 - 1759 Nybyggnad
Långhus

Lars Reinhold Bergström (Arkitekt)

Olof Romberg (Byggmästare)

År 1757 - 1759 Nybyggnad
Kyrkan uppfördes 1757-1759 av byggmästaren och bonden Olof Romberg från Leksand i Dalarna. Den uppfördes då i en avlång åttkantig form utan torn med högt sadeltak valmat i öster och väster.

Olof Romberg (Byggmästare)

År 1881 - 1881 Nybyggnad - Torn

Lars Reinhold Bergström (Byggmästare)

År 1881 - 1881 Nybyggnad - Korparti

Lars Reinhold Bergström (Byggmästare)