Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ENKÖPING ALTUNA 5:1 - husnr 3, ALTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Altuna kyrka.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ALTUNA KYRKA (akt.), ALTUNA KYRKA (akt.)

1850 - 1850

1852 - 1852

Uppsala
Enköping
Uppland
Altuna
Fjärdhundra församling
Uppsala stift
Altunaby 4

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2008

Kyrkan uppfördes 1848-50 efter ritningar av stockholmsarkitekten J. F. Åbom som var knuten till Överintendentsämbetet. Kyrkotomten omges av en gråstensmur med putsade grindstolpar och järngrindar. Kyrkan är uppförd i en tidstypisk nyklassicistisk stil med rektangulärt långhus, en absid innehållande sakristia i öster samt torn i väster som kröns av en lanternin med en hög spira. Fasaderna är spritputsade samt försedda med slätputsade omfattningar och hörnlisener med en tunn rusticering. Putsen är avfärgad med vit kalkfärg. De stora rundbågiga fönstren har tätspröjsade träbågar målade i ljusgrått. Fasaderna mot norr och söder har entr...

Läs mer i eget fönster

År 1850 - 1850 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus kor, torn och sakristia

C G Grundberg (Byggmästare)

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1850 - 1850 Nybyggnad - Korparti

C G Grundberg (Byggmästare)

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1850 - 1850 Nybyggnad - Sakristia

C G Grundberg (Byggmästare)

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1850 - 1850 Nybyggnad - Torn

C G Grundberg (Byggmästare)

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1850 - 1850 Invigning
Altuna kyrka invigdes. Den byggdes efter ritningar från 1848 av den kände arkitekten J. F. Åbom och började byggas 1848. Byggmästare var C. G. Gundberg, Stockholm. Kyrkan ersatte den medeltida kyrkan vilken revs 1848. Kyrkan försågs med en ny orgel som byggdes av Pehr Gullbergsson, Lillkyrka. Han återanvände delar av den gamla orgeln från 1775. Predikstolen, läktaren och bänkinredningen byggdes samtidigt med kyrkan.

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Pehr Gullbergsson (Orgelbyggare)

År 1852 - 1852 Nybyggnad
Det Creutz-Cronhielmska gravkoret återuppfördes på kyrkogården. Det ersatte ett äldre gravkor på samma plats som varit sammanbyggt med gamla kyrkan. Byggnaden har använts som bisättningsrum sedan den uppfördes.
År 1880 - 1889 Nybyggnad - Gravkor
Det von Engeströmska gravkoret byggdes intill kyrkans nordöstra hörn.
År 1911 - 1911 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningarna som pryder korväggen utfördes av J. Thulin.

Jöns Truedsson Thulin (Tullin) (Konstnär)

År 1917 - 1917 Specifika inventarier - dopfunt
Den medeltida dopfunten placerades i koret och kom åter till användning.
År 1918 - 1918 Ändring
Runstenen vid kyrkan fick sin nuvarande placering. Den var tidigare inmurad i gravkorets på kyrkogården sockel och hade innan dess varit inmurad i den gamla kyrkan.
År 1939 - 1939 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ett nytt orgelverk byggdes av J. Westerlund, Lövstabruk.

John Vesterlund (Orgelbyggare)

År 1960 - 1960 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan lämnades in för omgjutning hos Bergholtz klockgjuteri.

K. G. Bergholtz (Klockgjuteri)

År 1994 - 1994 Underhåll - takomläggning
Plåttaket på långhuset byttes ut mot ny förzinkad stålplåt i samma utförande som det gamla svartplåtstaket.
År 1999 - 1999 Fast inredning - bänkinredning
1999 Två bänkrader under läktaren togs bort på båda sidorna om mittgången. Bänkinredningen målades om med linoljefärg.