Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ENKÖPING LILLKYRKA 3:1 - husnr 1, LILLKYRKA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Lillkyrka kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LILLKYRKA KYRKA (akt.), LILLKYRKA KYRKA (akt.)

1100 - 1550

1300 - 1399

Uppsala
Enköping
Uppland
Lillkyrka
Boglösa församling
Uppsala stift
Kyrkvägen 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Lillkyrka kyrka är en liten, medeltida salkyrka. Den har vapenhus i söder och sakristia i norr. På kyrkans norra sida mittemot vapenhuset ligger ett gravkor för Eka säteri. Långhus och sakristia har bevarat ursprunglig form sedan kyrkan byggdes. Vapenhuset är tillbyggt först år 1730. Gravkorets ålder framgår ej i litteraturen. Kyrkans murar är uppförda i gråsten.

Åmark daterar kyrkan till äldre medeltid. Bonnier menar att kyrkan kan vara byggd under senmedeltiden. Det som talar för detta är att sakristian har ett ursprungligt valv av senmedeltida typ. Kyrkan har undgått senare större förändringar. En ombyggnad skedde 1752 då den...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1550 Nybyggnad
Lillkyrka kyrka uppförs i ett skede med långhus och sakristia. Det har ej gått att med säkerhet datera kyrkans ålder.
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus kor och sakrista
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Korparti
År 1649 - 1649 Fast inredning - predikstol
Predikstolen tillverkas av bildhuggaren Hans Hebel, det är kyrkans äldsta bevarade fasta inredningsdetalj.

Hans Hebel (Konstnär - Bildhuggare)

År 1653 - 1653 Ändring - ombyggnad, fönster
Norra långhusfönstret höggs upp.
År 1656 - 1656 Ändring - ombyggnad, yttertak
Uppgift om att taket spåntäcks.
År 1704 - 1704 Ändring
Kyrkan försågs med en ny altartavla
År 1730 - 1730 Nybyggnad - Vapenhus
År 1730 - 1730 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhuset byggdes.
År 1749 - 1749 Fast inredning - altarring
Altarringen tillkom detta år
År 1750 - 1750 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen tillkom.
År 1752 - 1752 Ändring - ombyggnad
Östra gaveln nedtogs och murades upp igen.
År 1840 - 1840 Fast inredning - orgel
Orgeln tillverkas.
År 1856 - 1856 Ändring - ombyggnad, interiör
Den gamla altaranordningen från 1700-talet borttogs och endast altarringen blev kvar. Korfönstret höggs upp och gjordes större. Ett nytt förgyllt träkors placerades i korfönstret över altaret. Samma år byttes tegelgolvet mot ett nytt kalkstensgolv. Även det västra gavelfönstret gjordes större.
År 1920 - 1929 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren försågs med innerbågar.
År 1943 - 1943 Konservatorsarbeten
Byggnadsstyrelsen ger tillstånd till invändig vitkalkning och konservering av de målade anvapnen. Målningarna konserverades av konstnären John Österlund. Kontrollant var landsantikvarie Nils Sundquist. Målningarna var svarta av sot som åstadkommits av kaminen.

John Österlund (Konservator)

År 1947 - 1947 Teknisk installation - värme
Byggnadsstyrelsen godkänner installation av elvärme efter förslag upprättat av Älvkarleby kraftverk, Uppsala.
År 1963 - 1963 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering omfattande bänkarna, läktaren, predikstolen och kalkmålningar. Bland annat togs den äldre färgsättningen på bänkar, altarring och läktarbarriär fram och konserverades. Konservator var Alf Hedman.

Alf Hedman (Konservator)

År 1964 - 1964 Ändring - restaurering, exteriör
Förslag till utvändig renovering upprättas av arkitekt Jörgen Fåk, Stockholm, och godkänns av Byggnadsstyrelsen. Förslaget omfattar omputsning av fasader och omläggning av takspån.

Jörgen Fåk (Arkitekt)

År 1980 - 1980 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig renovering av kyrkan. Takspån lades om och skador i underlagspanel reparerades. Hängrännor och stuprör sattes upp. Åtgärdsprogram upprättades av Bjerking ingenjörsbyrå.
År 1997 - 1997 Konservatorsarbeten
Program för invändig rengöring och konservering upprättas av konservator Rune Hammarling, Uppsala. Programmet omfattar putsade ytor samt färgskikt på träinredningen. Länsstyrelsen lämnar tillstånd till åtgärderna.
År 1998 - 1998 Konservatorsarbeten
Rengöring av väggar och valv genomförs. Konservator Hammarling rengjorde även två begravningsvapen efter att tillstånd lämnats av länsstyrelsen. Även den fasta träinredningen rengjordes.
År 2004 - 2004 Underhåll
Spåntaket tjärades.