Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UPPSALA LÄBY 1:1 - husnr 1, LÄBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Läby kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LÄBY KYRKA (akt.), LÄBY KYRKA (akt.)

1100 - 1299

1100 - 1299

Uppsala
Uppsala
Uppland
Läby
Norra Hagunda församling
Uppsala stift
Läby 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Kyrkans äldsta historia är höljd i historiens dunkel. Den har ej kunnat dateras säkert. Källorna uppger att västra delen av långhuset är från 1100- eller 1200-talet och att den byggts under den romanska stilepoken. Enligt Norbergs kyrkobeskrivning har Läby kyrka under 1500-talets senare del eller i början 1600-talet utvidgats i öster. Den har då fått sin rektangulära salkyrkoform. Även sakristian och det seneare rivna vapenhuset ska ha byggts vid denna tid. Ann Catherine Bonnier har dock angivit att kyrkan byggts om till salkyrka redan under folkungatiden ca 1250-1350. Vapenhuset på kyrkans södra sida kan ses på Johan Hadorphs teckn...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1299 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor
År 1100 - 1299 Nybyggnad
1100-1200-talet. Läby kyrka har inte säkert kunnat dateras. Västra delen av långhuset antas härröra från en romansk kyrka.
År 1250 - 1359 Ändring - ombyggnad
1250-1350 Enligt Bonnier har kyrkan under denna epok byggts om till en salkyrka med tillhörande sakristia.
År 1300 - 1649 Nybyggnad - Sakristia
År 1350 - 1760 Nybyggnad - Sakristia
År 1600 - 1609 Ändring - ombyggnad
Enligt Norberg har kyrkan först under decennierna kring år 1600 byggts om till salkyrka. Även sakristian och vapenhus ska ha tillkommit vid denna tid.
År 1700 - 1799 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren har förstorats någon gång under 1700-talet
År 1753 - 1753 Fast inredning - predikstol
Kyrkans altarpredikstol tillverkas detta år av Magnus Granlund.

Magnus Granlund (Konstnär - Bildhuggare)

År 1770 - 1779 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen tillkom på 1770-talet.
År 1801 - 1803 Nybyggnad - Torn
År 1801 - 1812 Ändring - påbyggnad
Klocktornet byggs i väster. Vapenhuset i söder revs. Ingången flyttades till tornet.
År 1895 - 1895 Ändring
Sista gudstjänsten i Läby kyrka hölls. Kyrkan lämnades därefter att förfalla som ödekyrka.
År 1928 - 1928 Återinvigning
Den 5 oktober återinvigs den nyrestaurerade Läby kyrka.
År 1953 - 1953 Fast inredning - orgel
Riksantikvarieämbetet yttrar sig positivt över förslag till att bygga orgel i koret.
År 1961 - 1961 Konservatorsarbeten
Tillstånd för konservering av predikstolen lämnas av Riksantikvarieämbetet till konservator Nils Källe.

Nils Källe (Konservator)

År 1978 - 1978 Ändring
Riksantikvarieämbetet ger tillstånd till konservering av predikstolen samt lagning av invändiga putsskador och sprickor. Arbetena ska utföras av konservator Alf Hedman. Okänt om arbetet blev utfört. Vidare handlingar i ärendet finns inte i Upplandsmuseets arkiv.