Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TIERP KARLHOLM 1:46 - husnr 1, KARLHOLMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Karlholms kyrka interiör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KARLHOLMS KYRKA (akt.), KARLHOLMS KYRKA (akt.)

1736 - 1736

1737 - 1737

Uppsala
Tierp
Uppland
Västland
Västlands församling
Uppsala stift
John Lundbergs väg 25

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2007

Karlholms kyrka från 1730-talet är en av landskapets minsta kyrkor. Dess historia är helt knuten till brukets utveckling och omvandling. Formen och storleken är mera som en herrgårdsflygel än en kyrka, men den byggdes dock som en mindre version av den tio år äldre kyrkan i Lövsta bruk.

År 1736 - 1736 Nybyggnad
Brukskyrkan byggs av familjen De Geer. Den är utformad med Lövstabruks kyrka som förebild, men i enklare material och mindre skala.
År 1737 - 1737 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och vapenhus

Charles De Geer (Byggherre)

År 1737 - 1737 Nybyggnad - Sakristia

Charles De Geer (Byggherre)

År 1737 - 1737 Nybyggnad - Vapenhus

Charles De Geer (Byggherre)

År 1737 - 1737 Nybyggnad - Korparti

Charles De Geer (Byggherre)

År 1737 - 1737 Ändring - tillbyggnad
Brukskyrkan byggs till. Kyrkorummet har ett stort spegelvalv. Predikstol och altartavla doneras av brukets ägare, familjen De Geer. Ett stort släktvapen målas och hängs upp i kyrkan.
År 1738 - 1738 Fast inredning - orgel
En orgel tillkommer.
År 1790 - 1790 Äldre kulturhistorisk inventering
Ca 1790, Ett kopparstick tyder på att kyrkan är byggd av panelklätt, utknutat timmer. Fönstrens placering och proportioner m m är samma som i dag.
År 1894 - 1896 Flyttning
Byggnaden flyttas ett hundratal meter, och genomgår en omfattande modernisering. Spegelvalvet sänks, 6 st pelare införs. Stommen kläs med hyvlad panel: fasspont utvändigt, med släta rambräder, pärlspont invändigt med profilerad bröstlist m m. Nya fönster tillverkas, med blyinfattat glas i ytterbågarna. En ny öppen bänkinredning köps in. Bänkar, dörrar, foder och bröstpanel ådringsmålas. Predikstolen målas om. En ny altaruppsats köps in, i nyrenässansstil med mittnisch för Thorvaldsens Kristusskulptur. Den gamla altartavlan hängs på södra väggen. Korfönstret med glasmålning anskaffas. Orgeln ersätts med ett orgelharmonium. Troligen byggs sakristian till, och vapenhuset byggs om.
År 1895 - 1895 Flyttning
År 1937 - 1937 Ändring
När bruket tas över av Kooperativa Förbundet ingår brukskyrkan i köpet.
År 1945 - 1945 Ändring
Kyrkan genomgår en omfattande invändig modernisering. Tak och väggar kläs med porös träfiberskiva "Karlit" från Karlholms Bruk. Vatten och avlopp införs i sakristian. Fönstrens ytterbågar får excenterlås av förnicklat järn, 1896 års innanfönster bibehålls. Det De Geerska släktvapnet tas ned, förvaras sedan i gamla brukskontoret.
År 1945 - 1950 Arkitekturbunden utsmyckning
Kristusskulpturen ersätts med ett litet krucifix.
År 1945 - 1990 Fast inredning - altarring
Altarringens mittparti tas bort, oklart när.
År 1981 - 1981 Ändring
Brukskapellet överlämnas formellt till Västlands församling, av Karlholms bruks AB.
År 1988 - 1988 Specifika inventarier - textilskåp
Tillstånd ges till nytt skrudskåp.
År 1989 - 1990 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig renovering med medverkan av konservator. De fem främsta bänkraderna tas bort, några ersätts med lösa stolar. Det mörkfernissade golvet slipas och lackas ljust. Inredningens ursprungliga ekådrade inredning underhålls. Altaruppsatsen renoveras.
År 1989 - 1990 Underhåll - exteriör
Utvändig renovering av kyrkan, med medverkan av konservator. Befintlig plastfärg tas bort, ommålning görs med linoljefärg i 1896 års kulörer. Taket borstas och tjäras.
År 2002 - 2002 Ändring
Besiktning görs angående inrättande av RWC i sakristian.
År 2005 - 2005 Fast inredning - bänkinredning
ca 2005, Ett par bänkar tas bort längst bak, för att få plats för bl a klädhängare.