Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÄVLE HAMRÅNGE PRÄSTBORD 3:1 - husnr 1, HAMRÅNGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3980-11.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HAMRÅNGE KYRKA (akt.), HAMRÅNGE KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1847 - 1854

1847 - 1851

Gävleborg
Gävle
Gästrikland
Hamrånge
Hamrånge församling
Uppsala stift
Vijvägen 30

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Historik

Inventeringsår 2006

Kyrkan i Hamrånge började uppföras 1847 efter att den äldre, delvis medeltida kyrkan förklarats för liten och dessutom i dåligt skick. Istället för att uppföra den nya byggnaden på samma plats placerades kyrkan strax bredvid på en kulle, okonventionellt orienterad i nord-sydlig riktning. Efter komplettering av orgel och altartavla under de följande 20 åren dröjde det till 1934 innan en mer omfattande renovering genomfördes.

År 1200 - 1299 Nybyggnad
En gråstenskyrka byggs.
År 1400 - 1599 Valvslagning
Valv slås i kyrkan och målas med figurmotiv. Troligtvis byggs även ett vapenhus. Kyrkan får ett nytt altarskåp.
År 1640 - 1659 Fast inredning - predikstol
1600-talets mitt Kyrkan får en ny predikstol.
År 1688 - 1698 Ändring - ombyggnad
En omfattande ombyggnad genomförs i kyrkan. De senmedeltida valven rivs liksom östra delen av kyrkan och ett nytt tresidigt kor byggs.
År 1708 - 1708 Fast inredning - altaruppsats
Kyrkan får en ny altaruppsats.
År 1762 - 1764 Nybyggnad - Sakristia
Kyrkan renoveras och en sakristia byggs.
År 1843 - 1845 Ritning godkänd / bygglov
Beslut fattas att ny kyrka skall byggas och ritningar utarbetas av länsbyggmästare C A Setterberg vilka godkänns av Överintendentämbetet efter revidering av J F Åbom.

Carl Axel Setterberg (Arkitekt)

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1847 - 1854 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Carl Axel Setterberg (Arkitekt)

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1847 - 1854 Nybyggnad - Torn

Carl Axel Setterberg (Arkitekt)

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1847 - 1854 Nybyggnad - Korparti

Carl Axel Setterberg (Arkitekt)

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1847 - 1854 Nybyggnad - Sakristia

Carl Axel Setterberg (Arkitekt)

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1847 - 1851 Nybyggnad
Hamrånge nya kyrka byggs 150 meter öster om den gamla. Helt ny inredning byggs inklusive predikstol och altaruppsats.
År 1848 - 1848 Rivning
Gamla kyrkan rivs och materialet används delvis vid uppförandet av den nya.
År 1852 - 1853 Fast inredning - orgel
En ny orgel byggs av J Wengström, Ovanåker.

Jonas Wengström (Orgelbyggare)

År 1869 - 1869 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan målas av S A Blombergsson.

Svante Albert Blombergsson (Konstnär)

År 1934 - 1934 Ändring - ombyggnad
Kyrkan renoveras efter förslag av S H Wranér, Gävle. Predikstolen flyttas och det tidigare sockenbiblioteket, mittemot sakristian närmast koret, byggs om till manöverrum för den samtidigt installerade elektriska värmesystemet. Nya vindfång tillkommer och orgelläktaren utvidgas. Antalet platser minskas, med nya bänkar inom de gamla kvarteren, från 1200 till 900. Väggarna ut- och invändigt samt valven avfärgas.

Sven Henrik Wranér (Arkitekt)

År 1949 - 1949 Fast inredning - orgel
Orgeln byggs om av Frobenius & Co., Köpenhamn.

Frobenius & Co (Orgelbyggeri)

År 1960 - 1960 Ändring - tilläggsisolering
Valvet över kyrkorummet isoleras med mineralull.
År 1966 - 1966 Underhåll
Kyrkans torn beläggs med ny koppar.
År 1973 - 1973 Ändring - ombyggnad
Brudkammare och WC byggs under orgelläktaren efter förslag av Sten Dahlén, Gävle. Kyrkan får fasadbelysning.

Sten Dahlén (Okänd)

År 1977 - 1977 Fast inredning - orgel
Läktarorgeln renoveras av Åkerman och Lunds Nya Orgelfabrik.

Åkerman och Lunds Nya orgelfabrik (Orgelbyggeri)

År 1978 - 1979 Ändring
Brandsäkerhetsåtgärder vidtas i kyrkan. Ansvarig arkitekt är professor S I Lind. Bl.a. monteras branddörrar i tornet. Vindbjälklaget isoleras, ny belysning installeras och plåttaket målas.

S. I. Lind (Arkitekt)

År 1985 - 1985 Ändring - ombyggnad, yttertak
Befintligt plåttak, till viss del ursprungligt, ersätts av ett koppartak.
År 1987 - 1987 Ändring
En handikappramp byggs i anslutning till östra entrén.
År 1995 - 1995 Fast inredning - orgel
Bänkindelningen närmast koret förändras och en kororgel installeras, byggd av Robert Gustavsson Orgelbyggeri, Härnösand.

Robert Gustavsson (Orgelbyggare)

År 2000 - 2000 Fast inredning - orgel
Läktarorgeln renoveras.