Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

OCKELBO PRÄSTBORDET 2:1 - husnr 1, OCKELBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3967-11.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
OCKELBO KYRKA (akt.), OCKELBO KYRKA (akt.)

1791 - 1796

1791 - 1793

1906 - 1908

Gävleborg
Ockelbo
Gästrikland
Ockelbo
Ockelbo församling
Uppsala stift
Södra Åsgatan 33

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Historik

Inventeringsår 2002

Den nuvarande kyrkobyggnaden byggdes ursprungligen 1791-93 efter ritningar av landshövding F A U Cronstedt. Denna föregicks av en medeltida stenkyrka, möjligen från 1200-talet. 1790-talets stora stenkyrka, med rektangulär plan, indraget östtorn och valmat mansardtak, brann ner 1904. Med användandet av de bevarade murarna återuppfördes kyrkan åren 1906-08. Efter arkitekt Gustaf Améens ritningar förnyades till övervägande del fasader och inredning. Det stora långhuset indelades i mittskepp och två smala sidoskepp. I väster skapades ett utskjutande entréparti genom att byggnadens hörn vinklades in. Mellan kyrkorummet och den raka östvä...

Läs mer i eget fönster

År 1791 - 1796 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn och förråd

Fredric Adolf Ulric Cronstedt (Arkitekt)

År 1791 - 1796 Nybyggnad - Torn

Fredric Adolf Ulric Cronstedt (Arkitekt)

År 1791 - 1796 Nybyggnad - Sakristia

Fredric Adolf Ulric Cronstedt (Arkitekt)

År 1791 - 1796 Nybyggnad - Korparti

Fredric Adolf Ulric Cronstedt (Arkitekt)

År 1791 - 1796 Ändring - tillbyggnad
Förråd

Fredric Adolf Ulric Cronstedt (Arkitekt)

År 1791 - 1791 Ritning godkänd / bygglov

Fredric Adolf Ulric Cronstedt (Arkitekt)

År 1791 - 1793 Nybyggnad
Kyrkan byggs
År 1795 - 1795 Invigning
Kyrkan invigs och hade då sittplatser för 1692 personer, fördelat på fyra bänkkvarter med totalt 94 bänkar. Varje bänk håller 18 sittande personer. Kyrktornet var inte färdigställt vid invigningen.
År 1797 - 1799 Nybyggnad - Torn
Kyrktornet bygg och färdigställs. Placerat i öster. Utformningen följde, av ekonomiska skäl, inte ritningarna.
År 1814 - 1814 Fast inredning - Altarpredikstol
Kyrkan försågs med kombinerat altare och predikstol, utförd i tidig empirstil, efter ritningar av A Almfeldt

A Almfeldt (Arkitekt)

År 1872 - 1872 Nybyggnad - Torn
Årlig avgift börjar tagas ut i föramlingen för att kunna färdigställa tornhuven.
År 1885 - 1885 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnadsarbeten i kyrkan. Det kombinerade altaret och predikstolen tages bort ur kyrkan i samband med reparationer. Predikstolen från den gamla kyrkan sätts in. Ny altarprydnad i form av en kolossal kristusbild anskaffas. Bänkinredningen från 1795 tages bort. Ny bänkinredning med öppna bänkar sätts in i kyrkan. Färgsättningen invändigt ändras och anknöts till den tidens ideal.
År 1886 - 1886 Nybyggnad - Torn
Stadsarkitekten E A Hedin i Gävle, ritar förslag till ny utformning av tornhuv.

Erik Alfred Hedin (Arkitekt)

År 1892 - 1892 Nybyggnad - Torn
Tornet får sin slutgiltiga form med en ny tornhuv i gustaviansk stil helt enligt förslagsritningar.
År 1892 - 1892 Teknisk installation - värme
Kyrkan förses med en värmecentral med luftintag under altaret. Kyrkan var en av de första med centralvärme.
År 1904 - 1904 Brand
År 1904 - 1904 Brand
Kyrkan eldhärjas den fjärde december och all inredning förstörs när kyrkan brinner ned. Tornhuven och kyrkklockorna förstörs av branden. Kvar efter branden stod ytterväggarna och tornkroppen.
År 1905 - 1905 Ändring
Upprättas förslag till utformning av en ny kyrka, grundad på den form och volym som de gamla kyrkmurarna hade. Arkitekt var G. Améen.
År 1906 - 1908 Ändring - ombyggnad
Kyrkan återuppbyggd efter branden och ombyggd till en treskeppig hallkyrka

Gustaf Ameén (Arkitekt)

År 1906 - 1908 Nybyggnad - Torn
Två torn i väster

Gustaf Ameén (Arkitekt)

År 1906 - 1908 Nybyggnad
En ny kyrka byggs med de gamla kyrkomurarna som utgångsmaterial. Exteriört utformas kyrkan med barockens formelement som förebild Invändigt skapas en tre-skeppig hallkyrka med murade tegelpelare och tegelvalv. All träinredning målas brunröd och förnissas.
År 1907 - 1907 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan gjuts hos A Beckman. Vid gjutningen användes 900 kg tillvaratagen metall från de gamla klockorna som smälte ned vid branden. Lillklockan gjuts av samma företag.
År 1908 - 1908 Återinvigning
Kyrkan återinvigs den 23 februari.
År 1956 - 1956 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig restaurering av kyrkan.
År 1957 - 1957 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering och ombyggnad i kyrkan. Det gamla trägolvet revs ut. Nytt golv av kalksten lades in. Koret höjdes med tre steg över långhusets golv. Nytt altare av röd kalksten byggdes. Ny öppen altarring i järnkonstruktion med överliggare av trä, ersatte den gamla. Hela altarsmyckningen från 1908 avlägsnades. I den förminskade kornischen utfördes en mosaik med starka färger. Helt nya bänkar av furu och med stoppning av tyg installerades, grupperade i fyra kvarter och framtill avslutade med en skärm. Av gamla kyrkbänkarna behölls två som placerades i vapenhuset och 8 på läktaren. Kyrkan förminskades invändigt genom att ett kapell skapades i västpartiet, orienterat åt söder. Kapellet avskiljdes från långhuset med ett galler av smidesjärn och ett draperi. Belysningen ändras. Ny färgsättning på interiören. Dopfunten och predikstolen från 1908 fick ny färgsättning De gamla isade glaset i fönstren togs bort och ersattes med nytt klart glas.
År 1957 - 1957 Återinvigning
Återinvigning av kyrkan den fjärde advent.
År 1975 - 1975 Fast inredning - orgel, orgelverk
Det gamla orgelverket avlägsnas och nytt verk från Grönluns orgelbyggeri Luleå Gammelstad installeras

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1986 - 1986 Ändring - ombyggnad, yttertak
Omläggning av takplåt på långhuset. Ny skivtäckning med galvaniserad stålplåt. Platsmålat
År 2001 - 2001 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad i vapenhuset med toalett och brudkammare och kapprum